Witamy

 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

czytaj więcej...

065788_u_christ_st_etienne_beauvais_51
065788_u_christ_st_etienne_beauvais_51
św.-bozea-rodzicielka 1
św.-bozea-rodzicielka 1
9_stan_wojenny
Image is not available

UCZCIJMY PAMIĘĆ OFIAR STANU WOJENNEGO!!!

UCZCIJMY PAMIĘĆ OFIAR STANU WOJENNEGO!!!

UCZCIJMY PAMIĘĆ OFIAR STANU WOJENNEGO!!!

9_stan_wojenny
Chrystus Król

Uroczystość
Jezusa
Chrystusa
Króla Wszechświata.
Patronalne
Święto
Akcji
Katolickiej.

Uroczystość
Jezusa
Chrystusa
Króla
Wszechświata.
Patronalne
Święto
Akcji
Katolickiej.

Uroczystość
Jezusa
Chrystusa
Króla
Wszechświata.
Patronalne
Święto
Akcji
Katolickiej.

Sam dzień
Uroczystości
Chrystusa Króla,
24 listopada
chcemy przeżyć
jako święto
Akcji Katolickiej w naszych parafiach.

Sam dzień
Uroczystości
Chrystusa Króla,
24 listopada
chcemy przeżyć
jako święto
Akcji Katolickiej w naszych parafiach.

Sam dzień
Uroczystości
Chrystusa Króla,
24 listopada
chcemy przeżyć
jako święto
Akcji Katolickiej w naszych parafiach.

Chrystus Król
1 sierpnia

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - WYWIESIĆ BIAŁO-CZERWONĄ I ZAMANIFESTUJ SWOJĄ WIĘŹ Z OJCZYZNĄ.

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - WYWIESIĆ BIAŁO-CZERWONĄ I ZAMANIFESTUJ SWOJĄ WIĘŹ Z OJCZYZNĄ.

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - WYWIESIĆ BIAŁO-CZERWONĄ I ZAMANIFESTUJ SWOJĄ WIĘŹ Z OJCZYZNĄ.

1 sierpnia
wszystkich_swietych 1

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH PRZYPOMINA, ŻE KAŻDY OCHRZCZONY JEST POWOŁANY DO ŚWIĘTOŚCI. W TYM DNIU, NIEZWYKLE RADOSNYM, WYZNAJEMY WIARĘ „W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE”, CZYLI SPOTKANIE KOŚCIOŁA ZBAWIONYCH Z KOŚCIOŁEM PIELGRZYMUJĄCYM (ŻYJĄCYM NA ZIEMI) I KOŚCIOŁEM CIERPIĄCYM (BĘDĄCYM W CZYŚĆCU)

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH PRZYPOMINA, ŻE KAŻDY OCHRZCZONY JEST POWOŁANY DO ŚWIĘTOŚCI. W TYM DNIU, NIEZWYKLE RADOSNYM, WYZNAJEMY WIARĘ „W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE”, CZYLI SPOTKANIE KOŚCIOŁA ZBAWIONYCH Z KOŚCIOŁEM PIELGRZYMUJĄCYM (ŻYJĄCYM NA ZIEMI) I KOŚCIOŁEM CIERPIĄCYM (BĘDĄCYM W CZYŚĆCU)

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH PRZYPOMINA, ŻE KAŻDY OCHRZCZONY JEST POWOŁANY DO ŚWIĘTOŚCI. W TYM DNIU, NIEZWYKLE RADOSNYM, WYZNAJEMY WIARĘ „W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE”, CZYLI SPOTKANIE KOŚCIOŁA ZBAWIONYCH Z KOŚCIOŁEM PIELGRZYMUJĄCYM (ŻYJĄCYM NA ZIEMI) I KOŚCIOŁEM CIERPIĄCYM (BĘDĄCYM W CZYŚĆCU)

wszystkich_swietych 1
20 sobot 2015 p1

Rózaniec w naszym kościele codziennie o godz. 16.30 poprzedzony Mszą św. o godz. 16.00

Rózaniec w naszym kościele codziennie o godz. 16.30 poprzedzony Mszą św. o godz. 16.00

Rózaniec w naszym kościele codziennie o godz. 16.30 poprzedzony Mszą św. o godz. 16.00

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.

Image is not available
Image is not available
20 sobot 2015 p1
21034648_1948354565422723_2575147884430976737_n
21034648_1948354565422723_2575147884430976737_n
1409655735

NIE ZAPOMNIJ! WEŹ UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ.
NIEDZIELA BEZ MSZY NIE JEST NIEDZIELĄ.
Jak dobrze przeżyć spotkanie z Jezusem podczas Mszy św.?
Modlitwa św. Ojca Pio po Komunii św.

NIE ZAPOMNIJ! WEŹ UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ.
NIEDZIELA BEZ MSZY NIE JEST NIEDZIELĄ.
Jak dobrze przeżyć spotkanie z Jezusem podczas Mszy św.?
Modlitwa św. Ojca Pio po Komunii św.

NIE ZAPOMNIJ! WEŹ UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ.
NIEDZIELA BEZ MSZY NIE JEST NIEDZIELĄ.
Jak dobrze przeżyć spotkanie z Jezusem podczas Mszy św.?
Modlitwa św. Ojca Pio po Komunii św.

1409655735
Trzy-możliwości
Trzy-możliwości
previous arrow
next arrow
PlayPause
065788_u_christ_st_etienne_beauvais_51
065788_u_christ_st_etienne_beauvais_51
znaczenie drzwi domu kredą
znaczenie drzwi domu kredą
św.-bozea-rodzicielka 1
św.-bozea-rodzicielka 1
DSC_01890
DSC_01890
Adwent-700x445
Adwent-700x445
9_stan_wojenny
9_stan_wojenny
Chrystus Król
Chrystus Król
1 sierpnia
1 sierpnia
wszystkich_swietych 1
wszystkich_swietych 1
20 sobot 2015 p1
20 sobot 2015 p1
21034648_1948354565422723_2575147884430976737_n
21034648_1948354565422723_2575147884430976737_n
1409655735
1409655735
Trzy-możliwości
Trzy-możliwości
previous arrow
next arrow

                                    MODLITEWNE INSPIRACJE I MYŚLI DLA CIEBIE:                      

Dziecko, gdy się rodzi, płacze, a wszyscy wokoło się cieszą. Gdy ktoś umiera, wszyscy płaczą, a on… chciałoby się powiedzieć, że się raduje, ale to pozostaje dla nas tajemnicą. Św. Paweł porównał śmierć do bólów rodzenia. Jak w cierpieniu przychodzimy na ten świat, tak w bólach rodzimy się do nowego życia. Doświadczając śmierci naszych bliskich zmarłych – my, chrześcijanie, myślimy o śmierci nie jako o końcu, ale o początku nowego życia. Życie bowiem – jak uczy nas liturgia – „zmienia się, ale się nie kończy”.

EUCHARYSTIA TEMATEM PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO NA LATA 2019-2022:

 Eucharystia daje życie        

Od Adwentu 2019 r. trwa trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce, któremu towarzyszy zawołanie: „Eucharystia daje życie”. Pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. Drugi rok: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Trzeci rok: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Wszyscy – jako katolicy w Polsce – jesteśmy zaproszeni do ukochania Mszy św. Mamy skoncentrować się na Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej; Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej; Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa. Mamy zatem: głębiej poznać wartości związane z Eucharystią; odnowić swoje życie eucharystyczne; zachęcać innych do uczestnictwa we Mszy św. i adoracji eucharystycznej. Są to ważne zadania dla każdego z nas, bo losy Kościoła zależą od autentycznego i pełnego uczestnictwa wiernych w Eucharystii, we Mszy św.

Chrześcijanin w czasie zarazy. Oprócz koronawirusa istnieją niezwykle destrukcyjne „pandemie grzechu”. 

Obecna pandemia koronawirusa nie jest pierwszą zarazą, jakiej doświadczają ludzie. Nasi przodkowie byli świadkami różnych, dużo tragiczniejszych w skutkach plag, np. dżumy, cholery czy tzw. grypy „hiszpanki”. Warto więc nauczyć się czegoś z dotychczasowych doświadczeń. W przeszłości wyznawcy Chrystusa różnie wyjaśniali spadające na nich epidemie. Jednak najczęściej interpretowali je jako karę zesłaną przez Boga za grzechy. Dlatego w czasach zarazy praktykowano ekspiację, wyznawanie win, wyrażanie żalu i skruchy. Organizowano również nabożeństwa przebłagalno-pokutne oraz stawiano krzyże przydrożne (np. tzw. morowe czy karawaki), które wpisały się w polską kulturę religijną. Takie zachowania wynikały z zasad postrzegania pozycji człowieka i otaczającej go rzeczywistości względem Boga. Reguły te przybierały postać metafory krzyża rozumianego integralnie: jego poziomą belkę (oznaczającą relacje międzyludzkie, sferę profanum) ściśle łączono z belką pionową (wskazującą na sacrum, zależności człowieka od Boga). [Czytaj więcej…

Bł. O. Władysław z Gielniowa – patron na czas epidemii

Doświadczamy strachu przed epidemią koronawirusa. Oczywiście, nie jest to pierwsza zaraza, jeśli chodzi o ludzkie dzieje. Bo już wcześniej nasi przodkowie byli świadkami dużo tragiczniejszych w skutkach różnych epidemii w postaci np. dżumy, cholery czy tzw. grypy „hiszpanki” (np. po zakończeniu I wojny światowej, w wyniku której zmarło więcej ludzi niż podczas działań wojennych). Warto więc nauczyć się czegoś z dotychczasowych doświadczeń. Poza zachowaniem spokoju i należytych środków bezpieczeństwa – nie można zapomnieć też o modlitwie. Tak jak nasi przodkowie błagajmy Pana Boga o pomoc za wstawiennictwem naszych świętych patronów. Jednym z takich patronów od m.in. zarazy jest Bł. Ojciec Władysław z Gielniowa (1440-1505), który doskonale radził sobie z różnymi epidemiami i zagrożeniami. [Czytaj więcej…

 

Odpust specjalny z Watykanu dla dotkniętych koronawirusem 

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie o nich się troszczą [Czytaj więcej…

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonymmądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

LITANIA NARODU POLSKIEGO

Codziennie prośmy o orędownictwo u tronu Boga polskich świętych i błogosławionych, którzy zapisali się w dziejach naszej Ojczyzny. Dlatego zapraszamy do modlitwy, jaką jest: LITANIA NARODU POLSKIEGO [czytaj więcej…

DUCH ŚWIĘTY W ŻYCIU KOŚCIOŁA I KATOLIKA

      Dość powszechny jest wśród katolików fakt nieznajomości Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów i owoców. Wielu osobom brakuje głębszej świadomości dotyczącej przyjętego przez nich Sakramentu Bierzmowania, a nierzadko nie uświadamiają sobie jego skutków. Tymczasem jednym z nich jest obowiązek dawania świadectwa ze swojej wiary chrześcijańskiej. Poza tym bardzo często nie potrafimy również zauważyć Jego obecności i działania w Eucharystii, a bez obecności i mocy Ducha Świętego nie mogłoby zaistnieć zgromadzenie liturgiczne; bezowocne pozostałyby również wypowiadane przez kapłana podczas każdej Mszy św. słowa konsekracji. [czytaj więcej…

TĘCZOWY TOTALITARYZM ATAKUJE

W Szczecinie został pobity kapłan i jego współpracownicy, bo ks. proboszcz nie chciał dopuścić do świętokradzkiej Mszy św. Niektóre media w ogóle o tym fakcie nie poinformowały. Jest to kolejny atak na ludzi Kościoła. Dlatego zaniepokojenie muszą budzić te coraz częstsze akty nienawiści, stosowanie przemocy symbolicznej i fizycznej wobec ludzi wierzących, w tym wobec kapłanów oraz profanowanie obiektów sakralnych, miejsc i przedmiotów kultu. Dla tego typu nieludzkich czynów, mających cechy XX-wiecznych totalitaryzmów: niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, nie może być żadnego usprawiedliwienia!!! Mądrzy ludzie wiedzą, że to wszystko jest częścią wielkiej operacji, która polega na tym, że ruchy zwolenników „grzechów sodomskich” i wynaturzonych czynią chaos po to, by zniszczyć to, co jest istotą chrześcijaństwa i polskości.

„Wszyscy musimy dziś stać przy lżonym Kościele i przy dźganych nożami, krwawiących kapłanach. Musimy tym bardziej chodzić do kościoła, angażować się w parafii, znaleźć czas, by powiedzieć księdzu i siostrze zakonnej, jak ważne jest dla nas to, co robią. To niby proste, ale znaczy bardzo dużo” [M. Karnowski].

A  jednocześnie należy wyrazić głęboki i zdecydowany sprzeciw wobec nachalnej homopropagandy, metod stosowanych przez zwolenników tęczowego totalitaryzmu (dyktatury mniejszości). Sprawców wzywamy do opamiętania, a wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o modlitwę w intencji Kościoła oraz w intencji tych, którzy dopuszczają się podobnych aktów nienawiści.

Neomarksistowska tęczowa zaraza

W homilii z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Ks. Abp Marek Jędraszewski powiedział, że z powstańczych mogił narodziła się wolna Polska: „Trzeba było długo na nią czekać […] Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa”. [Posłuchaj więcej… 

 

Ideologia gender w natarciu

Czym jest ideologia gender? Pora zmierzyć się z prawdą! Zapraszamy do obejrzenia filmu: Zmierzch. Ofensywa ideologii gender. Ukazano w nim zatrważające przykłady realizacji ideologii gender w Polsce. Celem ataku tej ideologii jest każdy z nas również nasze dzieci i wnuki. Trzeba to koniecznie zobaczyć. Oglądaj i nie daj się zaskoczyć. [Zob. film: 

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw.  Karty LGBT

Biskupi wraz z rodzinami i środowiskami wyrażającymi sprzeciw wobec wspomnianej Karty – je wspierają i przypominają, że zgodnie z Konstytucją RP „każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed demoralizacją” (art. 72 ust. 1). Dlatego też apelują o wycofanie budzących wątpliwości etyczne i prawne rozwiązań zawartych w tak zwanej Karcie LGBT [Czytaj więcej…

WIATYK 

Czym jest Wiatyk? Jaka jest jego istota i rola w życiu umierającego katolika? A także jakie są z tej racji powinności wszystkich opiekujących się chorymi? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w następującym opracowaniu [Czytaj więcej…

Modlitwa o uzyskanie łask za przyczyną Sługi Bożego Ks. Romana Kotlarza

Miłosierny Boże, Rządco i Panie narodów,uwielbiamy Cię za życie i gorliwą posługę kapłańską ks. Romana Kotlarza.
Dziękujemy za jego „łaknienie i pragnienie sprawiedliwości”, za pomoc niesioną potrzebującym, za odważną obronę praw Bożych i ludzkich, za towarzyszenie prześladowanym oraz za głoszenie z zapałem Ewangelii, aż do ofiary z samego siebie.
Niech przykład jego miłości, zwyciężającej nienawiść, stanie się dla nas i kolejnych pokoleń światłem i wzorem do naśladowania.                                                                                                               
Udziel mi za jego przyczyną łaski …………………..,
o którą pokornie proszę, a Sługę Twego, ks. Romana Kotlarza, racz wynieść do chwały ołtarzy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

KSIĄDZ – ISTOTA NIEZNANA?

Ukazała się książka: KLER. Opowiadania i wspomnienia o księżach, pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego. Zapraszamy do jej nabycia i lektury [zob. więcej…

W tym miejscu warto zapoznać się z niezwykle interesującą Przedmową do tej publikacji, napisaną przez jej redaktora [Czytaj więcej…

A także godny polecenia jest Wstęp do owej książki, również autorstwa ks. Starowieyskiego [Czytaj więcej…

Nowa zakładka: Słownik Liturgiczny

Zapraszamy do poznawania znaczenia podstawowej terminologii z zakresu życia liturgicznego.

Rodzice chrzestni bez wiary?

– Rodzice chrzestni, którzy sami nie chodzą do kościoła, nie mają uporządkowanego życia nie mogą być świadkami chrztu, bo będą kłamać. Będzie to publiczne kłamstwo. Bardzo to bolesne, bardzo smutne – mówił ks. bp Henryk Tomasik podczas Mszy św. rezurekcyjnej w radomskiej katedrze. [Czytaj więcej…

Jeśli masz ciekawe zdjęcia: dawne (nawet czarno-białe) i nowe, związane tematycznie z istnieniem i historią naszej Parafii, z jej różnymi wydarzeniami, np.: peregrynacjami Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Krzyża św., odpustami parafialnymi, I Komunią św., z wizytacjami Księży Biskupów, udzielaniem sakramentu Bierzmowania, Mszami św. prymicyjnymi itp. – to prosimy, abyś je dostarczył do Kancelarii Parafialnej, a my zeskanujemy zdjęcia i je zwrócimy lub można je samemu zeskanować i przesłać na adres: admin@parafiaklwow.pl  Dobrze by było, aby zdjęcia czy skany były odpowiednio podpisane, czyli zawierały np.: tytuł wydarzenia (co i kogo przedstawiają) oraz jego datę.  

Zachęcamy do zapoznania się z wpisami: Sens Eucharystii; Post Eucharystyczny [czytaj więcej..., Formy aktu pokutnego i spowiedź powszechna we Mszy św.[czytaj więcej…Modlitwa św. ojca Pio po Komunii św. [czytaj więcej…

Pamiętaj: katolik świętuje DZIEŃ PAŃSKI – NIEDZIELĘ oraz inne Uroczystości i święta obowiązkowe. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi wpisami: Tajemnica Mszy Świętej [zob. więcej… Jak dobrze przeżyć spotkanie z Jezusem podczas Mszy św.?  [czytaj więcej…  Mowa ciała podczas modlitwy [czytaj więcej…

Wiele gazet, filmów, nawet dla dzieci, a także gier komputerowych, zabawek, ubiorów – zawiera treści demoniczne, okultystyczne, które mogą być dla każdego chrześcijanina niebezpieczne oraz stanowić początek drogi odejścia od wiary oraz mogą prowadzić do dręczeń demonicznych, objawiających się np. Poprzez niepokój, depresje, koszmary senne, trudności w modlitwie czy niechęć do pobożnych praktyk (spowiedzi, Mszy św.) [czytaj więcej…

                                                                                                ______________________________________________              ZAPRASZAMY DO LEKTURY:   

         

                           

___________________________________________  

POLECAMY: AKTUALIA I KALENDARIUM HISTORYCZNE

Na temat wydarzeń historycznych naszej Parafii i Polski można przeczytać klikając odpowiednio w obrazki: środkowy i po prawej stronie. Natomiast chcąc się zapoznać z aktualnymi wydarzeniami, polecanymi filmami publikacjami i linkami  – wystarczy kliknąć w obrazek po lewej stronie.