Witamy

 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(czytaj więcej...

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć.
Przyobleczmy nasze życie
w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc,
to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym
mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi.
Potrzeba bowiem tej miłości

w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Życie ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

Duszpasterze

Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia Sakramentów Eucharystii
i Kapłaństwa. Jest to dzień, w którym bardziej niż kiedykolwiek uświadamiamy sobie jak wiele zawdzięczamy kapłanom.
Czcigodni Kapłani - Księże Proboszczu i Księże Wikariuszu - składamy najserdeczniejsze życzenia; niech Dobry Pasterz, daje ciągle nowe siły do pracy z ludźmi, których każdego dnia stawia na drodze kapłańskiej posługi. Niech Wasze szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej, przyniesie wiele dobra, rodzi wiarę, nadzieję i miłość. Niech nie brakuje entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny, a Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze Źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym swym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga. Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kapłanów niech swą macierzyńską miłością broni, osłania i wyprasza potrzebne łaski.

Red. ParafiaKlwow.pl

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII. ZAPRASZAMY!!!

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII. ZAPRASZAMY!!!

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII. ZAPRASZAMY!!!

Image is not available
Image is not available

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25 marca

Dzień Świętości Życia
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

b>Dzień Świętości Życia
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Dzień Świętości Życia
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Pamiętajmy w modlitwie również o tych, którzy działali na terenie naszej Parafii

Pamiętajmy w modlitwie również o tych, którzy działali na terenie naszej Parafii

Pamiętajmy w modlitwie również o tych, którzy działali na terenie naszej Parafii

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego.

Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa, Jezusa w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego.

Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa, Jezusa w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego.

Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa, Jezusa w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.

NIE ZAPOMNIJ! WEŹ UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ.
NIEDZIELA BEZ MSZY NIE JEST NIEDZIELĄ.
Jak dobrze przeżyć spotkanie z Jezusem podczas Mszy św.?
Modlitwa św. Ojca Pio po Komunii św.

NIE ZAPOMNIJ! WEŹ UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ.
NIEDZIELA BEZ MSZY NIE JEST NIEDZIELĄ.
Jak dobrze przeżyć spotkanie z Jezusem podczas Mszy św.?
Modlitwa św. Ojca Pio po Komunii św.

NIE ZAPOMNIJ! WEŹ UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ.
NIEDZIELA BEZ MSZY NIE JEST NIEDZIELĄ.
Jak dobrze przeżyć spotkanie z Jezusem podczas Mszy św.?
Modlitwa św. Ojca Pio po Komunii św.

Image is not available
Image is not available

b>DUCH ŚWIĘTY W ŻYCIU KOŚCIOŁA I KATOLIKA

b>DUCH ŚWIĘTY W ŻYCIU KOŚCIOŁA I KATOLIKA

DUCH ŚWIĘTY W ŻYCIU KOŚCIOŁA I KATOLIKA

Image is not available
Image is not available

KALENDARIUM HISTORYCZNE NASZEJ PARAFII I ZIEMI KLWOWSKIEJ.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY.

KALENDARIUM HISTORYCZNE NASZEJ PARAFII I ZIEMI KLWOWSKIEJ.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY.

KALENDARIUM HISTORYCZNE NASZEJ PARAFII I ZIEMI KLWOWSKIEJ.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY.

Image is not available

Nasz odbudowany kościół parafialny – początek lat 30. XX w.

Widok kościoła i okolic z lotu ptaka. [zobacz więcej...

Widok kościoła i okolic z lotu ptaka. [zobacz więcej...

Widok kościoła i okolic z lotu ptaka. [zobacz więcej...

Remont wieży pod kontrolą Księdza Proboszcza

Remont wieży pod kontrolą Księdza Proboszcza

Remont wieży pod kontrolą Księdza Proboszcza

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

                         PATRON DNIA:                                      Wielkanoc                              czytaj więcej…

                             MODLITEWNE INSPIRACJE I MYŚLI DLA CIEBIE:                                          Czas Wielkiego Tygodnia to wspaniały dar dla ciebie. Na drodze tych świętych dni w życiu Jezusa: od Niedzieli Palmowej do Wielkanocnego Poranka, możesz odnaleźć również siebie samego, tzn. prawdę o sobie, a zarazem odkryć sens takich swoich doświadczeń, jak: radości, triumfy, smutki, porażki, załamania, tragedie, podnoszenie się z upadków, zwycięstwa. Ale warunkiem odkrycia prawdy o sobie jest być wolnym od hipokryzji (obłudy), zakłamania, podwójnego życia i nie wolno zaniechać ci spoglądania ku Niebu, tzn. musisz odnowić w tym czasie relacje z Tym, który na niebiosach zasiada i który jest Światłością. Jeśli tego nie uczynisz będziesz trwać w ciemności, pomimo  Wielkanocy. Tylko Chrystus przeprowadza przez ciemności życia. Podnieś zatem swój wzrok ku Niemu, a On również ciebie przeprowadzi.

 

Zmartwychwstanie Pańskie

Wielkanoc jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele, obchodzonym od II w. Ale jest także pierwszym świętem w Kościele – co do ważności. Ono jest „słońcem roku kościelnego”, centrum wszystkich tajemnic, związanych z życiem i posłannictwem na ziemi Jezusa Chrystusa. [czytaj więcej…

14 kwietnia 2019 r. – obchodzimy po raz pierwszy Narodowe Święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm. Jest to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego Narodu i Państwa.  Święto Chrztu Polski upamiętnia początek polskiej państwowości związanej z Chrztem Mieszka I, który odbył się 14 kwietnia 966 roku. Chrzest ten, poza wymiarem religijnym, miał również wymiar strategiczny i polityczny: określał polską państwowość i tożsamość. Polski innej niż chrześcijańska po prostu nie było, Polska zaistniała wraz z Chrztem i wraz z Chrztem pojawiła się na mapach Europy. Polska bez Chrystusa i Kościoła byłaby radykalnie inna. Być może w ogóle by nie zaistniała i nie przetrwała. To Kościół integrował nasz Naród w trudnych okresach historii (zabory, okupacja, czasy komunizmu). Niech ten dzień 14 kwietnia stanie się okazją do modlitwy, zadumy i refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość Polski wszystkich obywateli. Można 14 kwietnia wywiesić biało-czerwone flagi.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw.  Karty LGBT

Biskupi wraz z rodzinami i środowiskami wyrażającymi sprzeciw wobec wspomnianej Karty – je wspierają i przypominają, że zgodnie z Konstytucją RP „każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed demoralizacją” (art. 72 ust. 1). Dlatego też apelują o wycofanie budzących wątpliwości etyczne i prawne rozwiązań zawartych w tak zwanej Karcie LGBT [Czytaj więcej…

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wpisami zamieszczonymi w zakładce: Czytelnia…

Wielki Post to czas pogłębionej modlitwy i refleksji. Zapraszamy do lektury miesięcznika: „Magnificat” oraz jego darmowej aplikacji na smartfony, bo coraz więcej osób korzysta w tym czasie z materiałów dostępnych w Internecie. Miesięcznik zawiera treści pomagające owocnie przeżyć Wielki Post. W Polsce rośnie zainteresowanie międzynarodową wspólnotą modlitewną „Magnificat”, która na całym świecie zrzesza już ponad milion osób. [Zob. więcej…

Modlitwa o uzyskanie łask za przyczyną Sługi Bożego Ks. Romana Kotlarza

Miłosierny Boże, Rządco i Panie narodów,uwielbiamy Cię za życie i gorliwą posługę kapłańską ks. Romana Kotlarza.
Dziękujemy za jego „łaknienie i pragnienie sprawiedliwości”, za pomoc niesioną potrzebującym, za odważną obronę praw Bożych i ludzkich, za towarzyszenie prześladowanym oraz za głoszenie z zapałem Ewangelii, aż do ofiary z samego siebie.
Niech przykład jego miłości, zwyciężającej nienawiść, stanie się dla nas i kolejnych pokoleń światłem i wzorem do naśladowania.                                                                                                               
Udziel mi za jego przyczyną łaski …………………..,
o którą pokornie proszę, a Sługę Twego, ks. Romana Kotlarza, racz wynieść do chwały ołtarzy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże coś Polskę… Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…

11 listopada – polskie Święto Niepodległości. 100 lat temu – po okresie niewoli, zaborów – Polska jako państwo zaistniała na mapach Europy i świata. Oto cztery pokolenia czekały na ten dzień – 11 listopada, piąte się doczekało. Zobaczyło ponownie polskie wojsko, polskie napisy, orły na urzędach… Po 123 latach niewoli Polska powstawała, by żyć… Wolna wśród wolnych, równa wśród równych!!! Niepodległa!!! Polska powstała w imię Boga, Pana dziejów, ludów i narodów!!! Więcej można przeczytać w KALENDARIUM NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Stajemy dziś przed Bogiem Miłosiernym, w duchu dziękczynienia za dzieła naszych przodków-rodaków, które przyczyniły się do odzyskania Niepodległości. Z trudu, znoju, cierpienia i modlitwy wielu pokoleń – powstała Polska, aby żyć.

Z wielu polskich serc – w okresie niewoli – biegło do Boga błagalne wołanie: Ojczyznę wolną racz nam zwrócić, Panie. Chodzi o wołanie zbrojnych, powstańczych oddziałów, ale także wołanie polskich kapłanów, również tych, którzy pracowali w naszej Parafii w okresie zaborów. Tak, wśród tych, którzy przyczynili się do Niepodległości w 1918 r. – byli polscy kapłani. Trzeba o tym pamiętać i ten fakt przypominać. Oni przepowiadali Ewangelię i podawali swoim rodakom „motywy życia i nadziei”, przypominali, że do „wolności wyswobodził nas Chrystus”.

Rok 1918 mógł zaistnieć także dzięki twórcom kultury. Wspominamy np. twórczość Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, Wyspiańskiego. Ale wspominamy także naszego rodaka, syna ziemi klwowskiej – Konstantego Świdzińskiego, który poprzez ratowanie dóbr kultury narodowej przyczynił się sprawie odzyskania niepodległości przez Polskę. [Więcej na temat Niepodległości przeczytaj w zakładce: Polecamy…

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonymmądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości – proś o orędownictwo u tronu Boga polskich świętych i błogosławionych, którzy zapisali się w dziejach naszej Ojczyzny. Dlatego zapraszamy do modlitwy, jaką jest: LITANIA NARODU POLSKIEGO [czytaj więcej…

KSIĄDZ – ISTOTA NIEZNANA?

Ukazała się książka: KLER. Opowiadania i wspomnienia o księżach, pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego. Zapraszamy do jej nabycia i lektury [zob. więcej…

W tym miejscu warto zapoznać się z niezwykle interesującą Przedmową do tej publikacji, napisaną przez jej redaktora [Czytaj więcej…

A także godny polecenia jest Wstęp do owej książki, również autorstwa ks. Starowieyskiego [Czytaj więcej…

Nowa zakładka: Słownik Liturgiczny

Zapraszamy do poznawania znaczenia podstawowej terminologii z zakresu życia liturgicznego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wpisami i filmami z zakładce: Polecamy…

Trwa nowy program duszpasterski (2017-2019), którego celem jest „odkrycie” Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad Sakramentem Bierzmowania i jego skutkami. Zapraszamy do lektury tekstu na temat: Kim jest Duch Święty, na czym polega Jego działanie w naszym życiu, jakie są Jego dary i owoce [Czytaj więcej…

Rodzice chrzestni bez wiary?

– Rodzice chrzestni, którzy sami nie chodzą do kościoła, nie mają uporządkowanego życia nie mogą być świadkami chrztu, bo będą kłamać. Będzie to publiczne kłamstwo. Bardzo to bolesne, bardzo smutne – mówił ks. bp Henryk Tomasik podczas Mszy św. rezurekcyjnej w radomskiej katedrze. [Czytaj więcej…

Jeśli masz ciekawe zdjęcia: dawne (nawet czarno-białe) i nowe, związane tematycznie z istnieniem i historią naszej Parafii, z jej różnymi wydarzeniami, np.: peregrynacjami Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Krzyża św., odpustami parafialnymi, I Komunią św., z wizytacjami Księży Biskupów, udzielaniem sakramentu Bierzmowania, Mszami św. prymicyjnymi itp. – to prosimy, abyś je dostarczył do Kancelarii Parafialnej, a my zeskanujemy zdjęcia i je zwrócimy lub można je samemu zeskanować i przesłać na adres: admin@parafiaklwow.pl  Dobrze by było, aby zdjęcia czy skany były odpowiednio podpisane, czyli zawierały np.: tytuł wydarzenia (co i kogo przedstawiają) oraz jego datę.  

Zachęcamy do zapoznania się z wpisami: Sens Eucharystii; Post Eucharystyczny [czytaj więcej..., Formy aktu pokutnego i spowiedź powszechna we Mszy św.[czytaj więcej…Modlitwa św. ojca Pio po Komunii św. [czytaj więcej…

Pamiętaj: katolik świętuje DZIEŃ PAŃSKI – NIEDZIELĘ oraz inne Uroczystości i święta obowiązkowe. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi wpisami: Tajemnica Mszy Świętej [zob. więcej… Jak dobrze przeżyć spotkanie z Jezusem podczas Mszy św.?  [czytaj więcej…  Mowa ciała podczas modlitwy [czytaj więcej…

Wiele gazet, filmów, nawet dla dzieci, a także gier komputerowych, zabawek, ubiorów – zawiera treści demoniczne, okultystyczne, które mogą być dla każdego chrześcijanina niebezpieczne oraz stanowić początek drogi odejścia od wiary oraz mogą prowadzić do dręczeń demonicznych, objawiających się np. Poprzez niepokój, depresje, koszmary senne, trudności w modlitwie czy niechęć do pobożnych praktyk (spowiedzi, Mszy św.) [czytaj więcej…

                                                                                                ______________________________________________              ZAPRASZAMY DO LEKTURY:   

         

                           

___________________________________________  

POLECAMY: AKTUALIA I KALENDARIUM HISTORYCZNE

Na temat wydarzeń historycznych naszej Parafii i Polski można przeczytać klikając odpowiednio w obrazki: środkowy i po prawej stronie. Natomiast chcąc się zapoznać z aktualnymi wydarzeniami, polecanymi filmami publikacjami i linkami  – wystarczy kliknąć w obrazek po lewej stronie.