Biblioteka modlitw

 

Bez Boga ani do proga

 

W myśl tego staropolskiego stwierdzenia należy sobie uświadomić, że warto rozmawiać, w ramach modlitwy, z Bogiem, aby nie wpaść w sidła szatana, bożków, idoli, wróżbitów. Modlitwa jest nam potrzebna jak krew w żyłach, jak powietrze w płucach, jak światło w naszych oczach.

Nie znajdziesz w historii Kościoła ani jednego świętego, który nie kochałby modlitwy. Nie odkryjesz żadnego wielkiego dzieła, arcydzieła kultury, sztuki, nauki, które nie wyrosłoby z ducha modlitwy.

Człowiek różni się od roślin i zwierząt m.in. tym, że potrafi się modlić oraz, że się modli. Człowiek to homo orans [istota modląca się]. Gdy człowiek prze­staje się modlić – przestaje właściwie i szczęśliwie funkcjonować. Można zaryzykować twierdzenie, że gdy się nie modli to odczłowiecza się, przestaje być poniekąd człowiekiem.

______________________________________________

Prosta metoda modlitwy 

Rozpoczynając modlitwę osobistą, biorąc do ręki Pismo Święte czy stając wobec Pana na Mszy świętej, dobrze jest poświęcić kilka chwil na przygotowanie serca. Radą służą nam tu ojcowie pustyni oraz długie szeregi mnichów i mniszek spędzających długie godziny na modlitwie.

KROK 1: Zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów.

KROK 2: U świadom sobie, że teraz jest czas szukania Pana. Wszystkie inne troski i niepokoje mogą poczekać te kilka chwil; wrócisz do nich po modlitwie. Jeśli niepokoi cię jakaś niedawna sytuacja czy grzech, wzbudź akt żalu i znowu skup się na Panu.

KROK 3: Znajdź jakiś znak, który pomoże ci skupić uwagę. Jeśli jesteś na Mszy świętej, spójrz na krzyż. Jeśli rozważasz Pismo Święte, skup się na krótkim wersecie czytanego fragmentu. Jeśli się modlisz, powtarzaj imię Jezusa. Cokolwiek robisz, koncentruj się na tej czynności, a nie na tych myślach, które chcesz od siebie odsunąć.

KROK 4: Postępuj w ten sposób, aż poczujesz, że twój umysł jest uspokojony. Prawdopodobnie zauważysz, że ustabilizował ci się oddech i jesteś bardziej zrelaksowany.

Nie przejmuj się, jeśli skupienie serca zajmie ci trochę czasu. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w chwilach dużego stresu czy niepokoju. Nie przejmuj się nawet wtedy, gdy nie uda ci się wyciszyć galopujących myśli. Przypomnij sobie Bożą wymianę. Ty właśnie ofiarowałeś się Panu, a On odpowiada ci darem swojego pokoju.                                                                                                                      Na podstawie „Słowo Wśród Nas” 2017, nr 11, s. 13.  

______________________________________________

I. Prezentujemy bibliotekę różnych modlitw.

Wystarczy tylko kliknąć w poniższy portal lub link oraz ikonki:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [czytaj więcej….  http://adonai.pl/modlitwy/                                                                                

 

II. MODLITWY NA RÓŻNE OKAZJE: [czytaj więcej…

                                                                 

 

 III. Zapraszamy również do skorzystania z innych jeszcze modlitw:

 

Akt Poświęcenia się Rodziny NSPJ

 

Jezu Chryste, Ty jesteś naszym Zbawcą i Królem miłosierdzia. Wejrzyj na naszą rodzinę zebraną u Twoich stóp. Chcemy dzisiaj poświęcić się Twemu Najświętszemu Sercu i obrać Cię za Króla, Ojca i Przyjaciela naszego domu. Poświęcamy Ci nasze serca, rozum, wolę i całą istotę, oddajemy Ci w posiadanie nasze ognisko rodzinne. Pragniemy odważnie wyznawać naszą wiarę w Ciebie i zachować w życiu Twoje przykazania. Zachowaj nas od wszystkiego, co Ci się nie podoba, zwłaszcza usuń od nas nieczystość, gniew i pijaństwo. Chcemy zachować skarb łaski uświęcającej i umacniać w nas Twoje Królestwo przez wzorowe życie chrześcijańskie, uczestniczenie we Mszy świętej i częste przystępowanie do Sakramentów świętych. Dopomóż, abyśmy byli Ci wierni. Bądź zawsze z nami, Najświętsze Serce Jezusa, nie opuszczaj nas w godzinach doświadczeń i pokus, bądź naszą pomocą we wszystkich troskach i potrzebach. Spełnij swoją obietnicę, że będziesz błogosławić tym domom, w których będzie czczony obraz Twego Serca. Obyśmy kiedyś wszyscy, zjednoczeni z Tobą, mogli się cieszyć radością wieczną. Niech cała nasza rodzina będzie całkowicie oddana Tobie, a nasza Ojczyzna niech się stanie Królestwem Twoim i Twojej Matki Najświętszej. Przyjmij nasz hołd czci, miłości i oddania i obdarz nas swoim błogosławieństwem. Amen.                                                                                                                                                                                                                                                     

Modlitwa dziękczynna dla rodzin poświęconych NSPJ

 

Cześć i uwielbienie niech będzie Boskiemu Sercu Pana Jezusa, które w swym miłosierdziu powierzyło nam dziedzictwo swej miłości i uczyniło nasz dom miejscem wynagradzania Mu za niewdzięczność tylu niewiernych. Boskie Serce Jezusa, witamy Cię jako Pana i Obrońcę naszej rodziny. W duchu najgłębszej czci uwielbiamy Cię i dziękujemy za tę wielką łaskę, że zamieszkałeś wśród nas, aby dzielić z nami wszystkie nasze obawy i trudy, wszystkie radości i przeciwności. Pozostań z nami, Panie, na zawsze i wzbudź w nas gorącą cześć dla Twego Boskiego Serca. Oddajemy się Tobie z całkowitą ufnością, Boski nasz Zbawco, i prosimy o Twe błogosławieństwo we wszystkich naszych pracach i potrzebach. Niech nasz dom będzie dla Ciebie zacisznym ustroniem, tak miłym i drogim, jak dom Marii i Marty, w którym tak chętnie przebywałeś. Polecamy Ci, Boskie Serce Jezusa, wszystkie nasze potrzeby i prosimy o pociechę i męstwo w cierpieniach i pokusach. Szczególnie polecamy Ci dusze tych, których śmierć zabrała już spośród naszej rodziny – niech żyją z Tobą w szczęśliwej wieczności. Pozostań z nami, o Panie. Bądź naszą pomocą w trudach tego życia, oddalaj od nas zwątpienie i niezgodę. Spraw, aby nasze życie było przepojone duchem pracy, czystości i miłości. Chwała i cześć, miłość i uwielbienie niech będzie w naszym domu Najświętszemu Sercu Jezusowemu teraz i po wszystkie wieki. Amen.                                                                                                                                                                                                     

 

Akt Osobistego Poświęcenia się Najśw. Sercu Jezusowemu

według świętej Małgorzaty Marii Alacoque

                                                                                                                                     

Ja N…. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa: moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by się mogło Mu nie podobać. Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O Serce Jezusa pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, gdyż obawiam się wszystkiego ze strony mej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Wyniszcz we mnie wszystko, co może się Tobie nie podobać lub sprzeciwiać. Niech Twoja Boska miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał o Tobie ani nie odłączył się od Ciebie. Błagam Cię przez niezmierzoną Twą dobroć, niech moje imię będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

Aby poświęcić się Najświętszemu Sercu według wskazówek świętej Małgorzaty Marii, należy po spowiedzi i Komunii świętej w pierwszy piątek miesiąca (albo w uroczystość Najświętszego Serca lub Chrystusa Króla) odmówić powyższy akt poświęcenia. Odtąd ten akt, najlepiej własnoręcznie przepisany, należy stale nosić przy sobie wraz z wizerunkiem Najświętszego Serca, codziennie go odmawiać, a w każdy pierwszy piątek miesiąca odnawiać swe ofiarowanie po Komunii świętej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Osobiste Poświęcenie się NSPJ

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu mój najdroższy, oddaję Twemu Sercu samego siebie: moje serce, rozum, wolę i wszystko, co posiadam. Niech Ono będzie dla mnie źródłem wszelkiej pociechy. Z Twojego przebitego Serca pragnę czerpać siłę do wypełnienia moich obowiązków. Niech Twoje Boskie Serce, pełne miłości umacnia moją wiarę, rozpala miłość i pogłębia nadzieję. Niech stanie się dla mnie ratunkiem w każdej chwili mojego życia. Wszystkie moje radości, cierpienia i wysiłki całego życia ofiaruję na większą chwałę Twojego Najświętszego Serca i zbawienia mojej duszy. Boskie Serce Jezusa, bądź moją miłością! Amen.

 

Modlitwy Codziennego Ofiarowania

 

Panie Jezu Chryste, Ty przez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na cały świat miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata. W jedności z całym Kościołem i jego Matką Maryją, przez Jej pośrednictwo proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty poleca naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego wypełniania w dniu dzisiejszym wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, abym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.

***

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Łączę je z tymi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół święty katolicki, za Ojca świętego N. i na wszystkie intencje na ten miesiąc i dzień wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. Amen.                                                                                                                                                           

Pozdrowienie i Oddanie się Najśw. Sercu Pana Jezusa

 

Pozdrawiam Cię, Najświętsze Serce Jezusa, Serce mego Zbawiciela, żywe i niewyczerpane źródło szczęścia i życia wiecznego, nieskończona skarbnico Bóstwa. Ty jesteś moją ucieczką, moim ukojeniem, moim wszystkim. Serce pełne miłości, rozpal moje serce świętym żarem, który trawi Twoje Serce. Napełnij moje serce swymi łaskami, które obficie wypływają z Ciebie jak ze źródła. Spraw, niech moja dusza będzie zawsze złączona z Twoją duszą, a moja wola zawsze podporządkowana Twojej woli. Pragnę tylko jednego: aby Twoja święta wola była jedynym moim drogowskazem i jedynym celem wszystkich moich myśli, wszystkich moich pragnień i wszystkich moich czynów. O Jezu, z ufnością powierzam się całkowicie dobroci Twego Boskiego Serca. Oddaję Ci moją przeszłość ze wszystkimi wykroczeniami, nędzą i słabością, moją przyszłość i moją duszę na całą wieczność. Tobie oddaję się i powierzam i jestem pewny, że nie zawiedziesz mnie w czasie i w wieczności. Amen.                                                                                                                                                                                                                                   

 

Codzienna modlitwa za konających

 

Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Najświętszej, obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata, którzy teraz w konaniu zostają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zmiłuj się nad umierającymi! Serce Maryi współbolejące, módl się za cierpiącymi! Amen.