Kapłani, którzy pracowali w naszej Parafii

Prezbiterium w naszym kościele

KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE KLWOWA I INNI DUCHOWNI

                                                                                                           

  Podane daty, przy pierwszych klwowskich duchownych, nie są latami ich posługi duszpasterskiej w naszej Parafii, ale związane są z różnymi formami ich działalności, jakie zostały odnotowane w dokumentach historycznych. Poza tym w nawiasach przy niektórych z nich wskazano na określone funkcje [nieraz dodatkowe w relacji do bycia klwowskim proboszczem czy prepozytem], jakie pełnili w naszej Parafii. Natomiast tam, gdzie brak takich dopisków to oznacza to, że ich zasadniczym stanowiskiem była funkcja proboszcza w Klwowie.

 

 • Ks. Tomasz z Bielin – 1443 r. [prawdopodobnie miejscem jego pochodzenia były Bieliny Kapitulne pod Kielcami]                                                                                                                                                                                       
 • Ks. Jan – 1459 r.                                                                                                                                                                                               
 • Ks. Stanisław Bogatka z Bogatki – ok. 1491 r. do ok. 1521 r.                                                                                                             
 • Ks. Jerzy Jaczyński – ok. 1576-1577 r.                                                                                                                                                      
 • Ks. Jan Rafał Sznurski – 1597 i 1614 r.                                                                                                                                                     
 • Ks. Bartłomiej Kapkowic – 1634 r. [również prebendarz kościoła szpitalnego pw. Św. Trójcy i św. Jan Chrzciciela w Klwowie]                                                                                                                                                                                                       
 • Ks. Michał Węckowicz – 1637 r. [jednocześnie pierwszy prebendarz kaplicy pw. św. Anny, istniejącej w naszym kościele parafialnym]                                                                                                                                                                                 
 • Ks. Wojciech Kossobucki – 1642 r. [był jednocześnie kolejnym prebendarzem kaplicy pw. św. Anny]                                                                                                                                                                                                
 • Ks. Paweł Bystrzycki – 1659 r. [kapelan kościoła szpitalnego w Klwowie]                                                                                                                                                                                                   
 • Ks. Wojciech Zawatkowicz – 1661 r.                                                                                                                                                       
 • Ks. Jan Pomian Parzycki z Parzyc – 1670, 1675 r.                                                                                                                             
 • Ks. Albert [Wojciech] Gąbka Rudzki – 1693 r. [wikariusz pełniący obowiązki proboszcza]                                                                                                                                                               
 • Ks. Mikołaj Koszolski – 1694 r. [prebendarz Różańcowy w Klwowie i kaplicy w Borowinie]                                                                                                                                                               
 • Ks. Antoni Nowosielski – 1697 r.                                                                                                                                                             
 • Ks. Mikołaj Propkowski – 1700 r.                                                                                                                                                             
 • Ks. Jan Franciszek Holz – 1724 – 1730 r.                                                                                                                                             
 • Ks. Wawrzyniec Subalski – od ok. 1730 do ok. 1745                                                                                                                     
 • Ks. Stanisław [Wojciech] Dunin Wąsowicz – 1740-1769                                                                                                               
 • Ks. Józef Nowowiejski – 1759, 1761 r. [opiekun duchowy bractwa Opatrzności Bożej w Klwowie i prebendarz kaplic: św. Anny i św. Trójcy w naszym kościele parafialnym, a także kapelan klwowskiego kościoła szpitalnego]                                                                                                                           
 • Ks. Antoni Czeczel Nowosielski – 1769-1811 r.                                                                                                                                     
 • Ks. Jan Cetnarowicz – 1812-1820 r.                                                                                                                                                         
 • Ks. Łukasz Siedlecki – 1820-1837 r.                                                                                                                                                        
 • Ks. Ignacy Eminowicz – 1837-1838 r. [administrator parafii]                                                                                                                                                                                                           
 • Ks. Ignacy Nobis – 1838–1870 r.                                                                                                                                                                 
 • Ks. Józef Urbański – 1870–1876 r.                                                                                                                                                           
 • Ks. Józef Bagiński – 1876–1885 r.                                                                                                                                                             
 • Ks. Karol Szczepański – 1885– 1916 r.                                                                                                                                                     
 • Ks. Kazimierz Podwysocki – 1916–1918 r.                                                                                                                                             
 • Ks. Franciszek Wilczyński – 1918–1921 r.                                                                                                                                                                
 • Ks. Teodor Janowski – 1921 – 1925                                                                                                                                                                       
 • Ks. Wincenty Wróbel – 1925–1943 r.                                                                                                                                                       
 • Ks. Stefan Cieluba – 1943–1960 r.                                                                                                                                                             
 • Ks. Czesław Kucharczak – 1960–1966 r.                                                                                                                                                 
 • Ks. Stanisław Warchoł – 1966–1969 r.                                                                                                                                                   
 • Ks. Bolesław Szymański – 1970–1981 r.                                                                                                                                                 
 • Ks. Bronisław Kaszuba – 1981–1992 r.                                                                                                                                                   
 • Ks. Czesław Kołtunowicz – 1992–2008 r.                                                                                                                                               
 • Ks. Stanisław Pudzianowski – od 2008 r.

Autor: Red. ParafiaKlwow.pl