Konferencja „Socjolog na ambonie” w 3 rocznica śmierci Ks. Prof. Jana Szymczyka

Socjolog na ambonie – konferencja w 3. rocznicę śmierci ks. prof. Jan Szymczyka

Szanowni Państwo,
konferencja „Socjolog na ambonie” już za nami. Dziękujemy znamienitym Gościom, szczególnie Rodzinie i Przyjaciołom ś.p. Księdza Profesora Jana Szymczyka za wspaniałe i wzruszające spotkanie, przedstawiamy pierwszą część fotorelacji z tego wydarzenia:
 
 
 

 „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tom 64 Nr 1-2 (2021): Pamięci Księdza Profesora Jana Szymczyka (1963-2020)” oraz

 książkę „SOCJOLOG NA AMBONIE” można nabyć zakrystii naszego kościoła w Klwowie lub pod nr tel. 609 078 931

Zachęcamy do nabycia piękną książkę „SOCJOLOG NA AMBONIE” Ks. Jana Szymczyka – profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektora
Instytutu Nauk Socjologicznych. Niezwykle bogata książka autora już nieżyjącego, bo zabrała go pandemia.
Zawiera ona homilie związane z rokiem liturgicznym, rekolekcyjne i okolicznościowe, komentarze liturgiczno-teologiczne i ogromnie ciekawe rozważania o tematyce religijnej. Ponadto publikacja objaśnia, tłumaczy znaczenie w życiu człowieka modlitwy za zmarłych, odpustów czy też sakramentaliów.
W słowie wstępnym i Wprowadzeniu znajdziemy garść wiedzy o Autorze i jego tekstach, które powinny żyć, bo są piękne. Załącznikiem do książki jest płyta Audiobook w formacie mp3. Mimo ogromnego bogactwa treści, książka ma bardzo przystępną – to koszty wydania, druku.