KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ „Kocham moją Ojczyznę” – 2017 r.

KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ „Kocham moją Ojczyznę” – 2017 r.

        W Diecezji Radomskiej trwa XIV Edycja Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”. Jest on organizowany przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej i jego Parafialne Oddziały. Przebiega on w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i diecezjalnym. Patronat nad nim objął ks. bp Henryk Tomasik, Pasterz naszej Diecezji Radomskiej.

      W dniu 28 marca 2017 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Macieja w Klwowie, przy wielkim zaangażowaniu i wsparciu Ks. Proboszcza Stanisława Pudzianowskiego zorganizował i przeprowadził etap regionalny w/w Konkursu.                                                  

      Patronat nad „klwowskim” Konkursem objęli: Marszałek Senatu RP – Pan Stanisław Karczewski i Poseł na Sejm RP – Pan Dariusz Bąk.

      Uczniowie, uczestniczący w Konkursie, reprezentowali szkoły z gmin: Klwów, Odrzywół i Potworów.

    W wyniku decyzji Jury Konkursu do etapu diecezjalnego zakwalifikowano:

 1. Cztery zespoły wokalne:
 •  dwa z Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie (chodzi o Przedszkole i Szkołę Podstawową),
 •  PSP Odrzywół,
 •  PG Odrzywół.
 1. Cztery osoby – w kategorii „Pieśń patriotyczna”:
 • Dagmara Biskup (ZSS Klwów ),
 • Oliwia Dembowska (PSP Odrzywół),
 • Jakub Małek (PSP Potworów),
 • Izabela Maciągowska (PG Odrzywół).
 1. Pięć osób – w kategorii „Poezja patriotyczna”:
 • Maja Dobrodziej (ZSS w Klwowie),   
 • Julia Neska (ZSS w Klwowie),   
 • Maria Tomczyk (ZSS w Klwowie),
 • Julia Matuszczak (PSP w Odrzywole),
 • Anna Worach (PG w Odrzywole).

     Warto przypomnieć, że Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej związany jest w 2017 r. z Rokiem Maryjnym, tzn. mówiąc dokładniej z następującymi wydarzeniami: 100-leciem objawień Matki Bożej w Fatimie, 140-leciem objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 300-setną rocznicą koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dlatego na dyplomach i podziękowaniach umieszczono m.in. Wizerunek Pani Jasnogórskiej.

     Inna idea, jak przyświecała organizatorom Konkursu – to uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych, w tym i tych działających na terenie parafii Klwów.

      Na Konkurs przybyli zaproszeni goście, m.in.: Poseł na Sejm RP – Pan Dariusz Bąk, Przewodniczący Rady Powiatu w Przysusze – Pan Krzysztof  Wochniak, Sekretarz Gminy Klwów – Pani Lidia Wiaderna,  Dyrektor Gminnej Biblioteki w Odrzywole – Pani Bogusława Stępień.

      Nagrody dla uczestników Konkursu ufundowali: Poseł na Sejm RP – Pan Dariusz Bąk, Wójt Gminy Odrzywół – Pan Marian Kmieciak, Starostwo Powiatowe w Przysusze, Urząd Gminy w Klwowie.

      Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Konkursu – Akcja Katolicka w Klwowie składa serdeczne podziękowania m.in.: Prezesowi OSP w Klwowie za użyczenie sali w remizie strażackiej, Dyrektorom szkół, Nauczycielom i Wychowawcom za przygotowanie uczestników Konkursu, Osobom pracującym w Jury Konkursu.  

                                                                     Autor: Red. ParafiaKlwow.pl