Modlitwa o deszcz

Modlitwa o deszcz

Oprócz panującej zarazy koronawirusa – zagraża nam nowa pandemia: brak wody, deszczu. Mamy do czynienia z suszą rolniczą. To kolejny rok z rzędu występowania podobnego zjawiska. Sucha ziemia nie może wydać spodziewanych plonów. A to oznacza zarówno wzrost cen owoców i warzyw, jak i konieczność sprowadzania większej ich ilości z zagranicy, co ostatecznie dotknie też zwykłych obywateli: w portfelu odczuje to każda rodzina. W tym roku pojawiło się nowe zjawisko: zamiecie piaskowe, które pogarszają stan gleb. Temat naszych zasobów wody jest w zasadzie nieobecny w polskiej debacie publicznej, a społeczeństwo żyje w błogiej nieświadomości przekonane, że co jak co, ale akurat wody to w Polsce nie zabraknie. Tymczasem jednym z najbardziej zagrożonych brakiem wody państw w Europie może stać się Polska. Dlatego też trzeba usilnie błagać Boży Majestat o zesłanie na zeschłą ziemię zbawiennego nawadniającego deszczu.

W tym duchu skorzystajmy z dawnych, katolickich modlitw o deszcz:

Boże Abrahamów, wiekuisty Panie,
Oddal tę suszę, widoczne karanie,
Które za grzechy nasze ponosimy,
Zmiłuj się zmiłuj nad nami grzesznymi.

Królu nad królami, wszechmogący Boże,
Twoja Opatrzność wszystko sprawić może,
Użycz nam deszczu, tej niebieskiej rosy,
I skrop obficie zwiędłe w polach kłosy.

Boże Abrahamów, Boże miłosierny,
Spuść deszcz na ziemię, aby Cię lud wierny
Bogiem uznawał, iżeś jest łaskawy,
A w mocy Twojej przedziwne są sprawy.

Królu nad królami, Święty nad świętemi,
Zlituj się zlituj nad nami grzesznymi;
Bo pola nasze i dobytki mdleją,
A ludzkie serca w żalach swych truchleją.

Nie karz nas Boże, jak za Eliasza,
Dla złości Achab wszystka wyschła pasza,
Spuść deszcz na pola i na wszystką ziemię,
Niech Cię wychwala Boga ludzkie plemię.

Królu nad królami! z wysokiego nieba,
Użycz nam deszczu, którego potrzeba,
Ożywiaj pola, owoce i trawy,
Wysłuchaj Twój lud, o Boże łaskawy!

Boże Abrahamów! z wysokości nieba,
Użycz dżdżu [deszczu] tyle, ile nam potrzeba,
By zbytek deszczu nie nabawił szkody,
Broń od powodzi, i wylewu wody.

Ty o Marya! z Wszystkiemi świętymi
Wstaw się do Boga za nami grzesznymi;
Sprawcie to Święci u Boga przyczyną,
Niech urodzaje i trzody nie giną.

My Cię zaś za to chwalić będziem Panie,
Póki nas w życiu tem doczesnem stanie;
Że doznaliśmy Twej świętej opieki,
Bądź pochwalony teraz i na wieki.

Amen.