Ogłoszenia

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 lutego 2024 

1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem…

2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu – różne umartwienia bądź dobre postanowienia mogą w tym pomóc. Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty dziś dobiegają końca, ale warto i trzeba rozwijać w sobie ducha umartwienia, do czego bardzo zachęcamy.

3. Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również pomocą we właściwym jego przeżywaniu. Zapraszamy dziś o godz. 16.00 na pierwsze Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Natomiast w piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową na godzinę 16.30. Tradycyjnie prosimy o ofiary na kwiaty do ciemnicy i grobu Pana Jezusa. 

4. Przyszła niedziela – druga wielkopostna, to NIEDZIELA AD GENTES – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła, ministranci (wolontariusze) będą stać ze specjalnie przygotowanymi skarbonkami.

5. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwości.

6. W ubiegłym tygodniu zmarli: + Krystyna Sakowska z Podczaszej Woli, żyła 79 lat; + Stanisław Durka z Kolonii Ulów, żył 82 lata. Wieczny odpoczynek …

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 11 lutego 2024

1. W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z racji na rozpoczynającego się w środę okresu Wielkiego Postu, a dzisiaj rozpoczynający się 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu…

2. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Msza Święta o godzinie 16.30 podczas której udzielimy sakramentu chorych.

3. W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca czterdziestodniowy okres przygotowania paschalnego – okres Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem na znak pokuty naszych głów popiołem odprawimy o godz.: 8.00, 10.00 i 16.30. Zachęcamy do licznego uczestnictwa oraz do wejścia i całkowitego zaangażowania się w ten święty czas. Tego dnia rozpoczynamy Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

4. Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego zobowiązującego wiernych między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, do jednorazowego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) są zobowiązane tego dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ponadto do postu ścisłego jesteśmy zobowiązani również w Wielki Piątek. Przypominamy także, że we wszystkie piątki roku obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres wielkopostny to tak zwany „czas zakazany”, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, wesel i dyskotek.

6. W najbliższy piątek o godzinie 16.30 rozpoczniemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej, na które zapraszamy wszystkich Parafian. Natomiast od przyszłej niedzieli – pierwszej Wielkiego Postu popołudniami o godz. 16.00 będziemy śpiewać Gorzkie Żale i słuchać nauk pasyjnych.

7. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwości. Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

W środę, 14 lutego – św. św. Cyryl i Metody, Apostołowie Słowian, których również śmiało możemy traktować jako ojców tamtejszej kultury i piśmiennictwa.

Również w środę, 14 lutego – św. Walenty, patron zakochanych.

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 28 stycznia 2024 

1. Ukazany w dzisiejszej Ewangelii Jezus budził lęk i zdumienie wśród słuchających Go i będących świadkami znaków, które czynił. Dzisiaj również Jego Ewangelia spotyka się z różnym przyjęciem; my jednak pragniemy przyjmować ją wciąż otwartym sercem i na co dzień ją wypełniać.

2. To ostatnia niedziela stycznia, w którą przypada Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja, by pomodlić się za cierpiących na tę straszliwą chorobę, za tych wszystkich, którzy im spieszą z pomocą, a także za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych.

3. W tym tygodniu przypadają czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas wieczornego nabożeństwa otoczymy modlitwą tych, którzy opuścili wszystko, by pójść za głosem Pana, oraz tych, którzy ten głos słyszą, aby nie bali się za nim podążać.

4. W piątek, 2 lutego, będziemy przeżywali święto Ofiarowania Pańskiego, które w polskiej tradycji nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00,10.00 i 16.30. Na początku każdej Mszy będzie miała miejsce ceremonia poświęcenia świec, zatem przynieśmy ze sobą świece-gromnice. Niech one staną się znakiem obecności Chrystusa – Światłości świata; zapalajmy je, jak mówi stara polska tradycja, w chwilach trwogi i zagrożenia, aby o tej obecności i opatrzności Bożej sobie nieustannie przypominać. O godzinie 15.45 z racji pierwszego piątku miesiąca, okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu. Spowiedź przed i w czasie Mszy Świętych. Na wieczornej Mszę świętej poświęcimy  książeczki dzieciom przystępującym do I Komunii Świętej.

5. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Otoczmy więc naszą modlitwą nasze Siostry Służki NMP, wszystkich, którzy przez składane śluby zakonne czy inne zobowiązania pragną całkowicie ofiarować swoje życie Bogu, żyjąc według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Składane w to święto ofiary przeznaczone zostaną na wspomożenie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych w naszej ojczyźnie.

6. W sobotę, 3 lutego, w pierwszą sobotę miesiąca, o godzinie 17.15 przed Mszą wieczorną wspólnie odmówimy modlitwę różańcową.

7. Jubilatom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia.

8. Kurs dla narzeczonych odbędzie w sobotę, 3 lutego o godz. 10.00 w Nieznamierowicach

9. W ubiegłym tygodniu zmarli: + Zofia Tomczyk z Kłudna, żyła 77 lat, Mariusz Mączyński z Klwowa, żył 50 lat.  W sobotę, zmarł Tadeusz Sobczak z Głuszyny, żył 88 lat, pogrzeb będzie w poniedziałek, 29 stycznia, o godzinie 13.00. Wieczny odpoczynek …

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

W środę, 31 stycznia – św. Jan Bosko, charyzmatyczny duszpasterz młodzieży i wybitny pedagog XIX wieku, który całe życie poświęcił trosce o młodych.

W sobotę, 3 lutego – św. Błażej, biskup Sebasty (dzisiejsza Turcja), któremu tradycja przypisuje potężne orędownictwo w chorobach gardła.

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 21 stycznia 2024   

1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń”…

2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia.

3. W czwartkowe święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, zakończy się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy nieustannie o modlitwie w tej intencji i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, zakładach pracy, w całym naszym narodzie.

4. W piątek, w liturgiczne wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, przeżywać będziemy Dzień Islamu. Módlmy się w intencji wyznawców tej religii, z którymi łączy nas postać ojca wiary – Abrahama. Prośmy szczególnie, aby religii nie wykorzystywano instrumentalnie i z jej powodu nie dochodziło do prześladowań, gwałtów i przemocy.

5. Zakończyliśmy duszpasterskie odwiedziny kolędowe rodzin naszej parafii. Serdecznie dziękujemy za wszystkie spotkania i rozmowy, które odbyliśmy. Dziękujemy za Waszą, Drodzy Parafianie, otwartość i życzliwość.

6. Życzymy solenizantom i jubilatom tego tygodnia zdrowia i wielu łask Bożych. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

W środę, 24 stycznia – św. Franciszek Salezy, który w swoich pismach ukazywał, że każdy ma swoją własną drogę pobożności wiodącą do świętości, adekwatną do życiowego powołania i codziennej pracy.

W czwartek, 25 stycznia – św. Paweł Apostoł Narodów, który mocno przeżył spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem pod Damaszkiem; z prześladowcy stał się gorliwym heroldem Chrystusa i Jego Dobrej Nowiny o zbawieniu.

W piątek, 26 stycznia – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła, do których skierował on tak zwane „Listy pasterskie” z trafnymi napomnieniami dla pasterzy i wiernych.

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – stycznia 2024 

1. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam Jezusa powołującego pierwszych uczniów, którzy uwierzyli słowu Świętego Jana Chrzciciela i chcieli bliżej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć poznawania i zbliżania się do Jezusa: może warto zaangażować się w działalność grup i stowarzyszeń w naszej parafii, aby to pragnienie realizować.

 2. Od czwartku, 18 stycznia, do czwartku, 25 stycznia, trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców modlił się Jezus przed swoją męką i śmiercią. Zachęcamy do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy razem z wszystkimi naszymi braćmi i siostrami wyznającymi wiarę w Chrystusa Pana w różnych miejscach naszej diecezji .

 3. Trwają kolędowe odwiedziny rodzin naszej parafii. Jutro, w poniedziałek, przybędziemy z modlitwą i błogosławieństwem do mieszkańców Kłudna Górnego/1 ksiądz/ i Głuszyny Pola i Głuszyna Kirkut/1 ksiądz/. Pojazdy prosimy na godz. 8.45. Prosimy też o zgłoszenie się tych osób, których nie zastaliśmy w domach, oraz wszystkich, którzy życzą sobie odwiedzin kapłana.

4. Daru zdrowia i obfitości łask Bożych przyzywamy dla solenizantów i jubilatów tygodnia. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

W środę, 17 stycznia – św. Antoni Pustelnik, którego życie stanowi niedościgniony wzorzec radykalnego odsunięcia się od świata i jego spraw.

W piątek, 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski i założyciel sercanek, który z wielką gorliwością i troską realizował program podniesienia wiedzy, wiary i ducha wśród wiernych i duchowieństwa swojej diecezji.

CHRZEST PAŃSKI  – 7 stycznia 2024

1. Dzisiejsze święto to również święto Epifanii Boga, bowiem jest to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga.

2. Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. My jednak przedłużymy okres śpiewana kolęd, zgodnie z dawną polską tradycją, do święta Ofiarowania Pańskiego. Będą one się pojawiać w „repertuarze” naszych śpiewów podczas liturgii. Do tego święta pozostawimy również w naszej świątyni bożonarodzeniową szopkę.

3. Kontynuujemy odwiedziny kolędowe naszych parafian. W tym tygodniu przybędziemy z modlitwą i do mieszkańców:

Poniedziałek – Kłudno,

Wtorek  – Radomska od państwa Patrzycznych do p. Sokołowskich; – od godz. 14.00  ul. Przysuska;

Środa – Radomska od Placu Świdzińskiego do p. Stańczyka;  –  od godz. 14.00  ul. Polna,  Plac Świdzińskiego/ do p. Fijałkowskich/

Czwartek  – Klwów Górki; i od godz. 15.00 Klwów, ul. Południowa

Piątek         –  Borowa Wola/2 księży

 Sobota       – Klwów, ul.  Opoczyńska od p. Kilijanków do p. Zbrowskich.

                         Klwowska Wola.

Poniedziałek, 15 stycznia – Kłudno Górne, Głuszyna Pola ,Kirkut

4. Przekazujemy dla wszystkich świętujących w tym tygodniu urodziny i imieniny najserdeczniejsze życzenia.

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 31 grudnia 2023

1. Dzisiejsze święto nasuwa nam wszystkim temat do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia; stanowi sanktuarium życia i świętości. Dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.

2. Dzisiaj żegnamy 2023 rok, a już jutro powitamy rok 2024. Przyjdźmy do naszej parafialnej świątyni na modlitwę dziękczynno-przebłagalną za ten mijający czas. Rozpoczniemy ją o godz.16.30. Zaśpiewamy wówczas uroczyste Te Deum laudamus, za odmówienie którego w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. Postarajmy się też i Nowy Rok rozpocząć w Imię Boże: w tym dniu przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość ta jest świętem nakazanym!) oraz Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Msze Święte o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.30. W tym dniu Kościół również otwiera skarbiec odpustowy: odpust można uzyskać za pobożne odmówienie hymnu do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus.

4. Rozpoczęliśmy duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Razem z Wami, Drodzy Parafianie pragniemy się modlić i zanieść Wam dar błogosławieństwa Bożego. Porządek odwiedzin kolędowych na najbliższy tydzień:

 wtorek– Podczasza Wola, środa – Głuszyna centrum, czwartek– Głuszyna Trzcianka, Kamienne Działki i za Łąkami,  1 ksiądz i  Waliska, Borowina – 1 ksiądz, piątek – Kolonia Ulów, 2 księży. Pojazdy prosimy na 8. 45.

5 W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspólna modlitwa w intencji powołanych i o powołania kapłańskie i zakonne. Piątek – adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania o godzinie 16.00 i Msza św. o 16.30. Natomiast w pierwszą sobotę wspólny różaniec wynagradzający przed wieczorną Eucharystią o godz. 16.00.

6. W najbliższą sobotę, 6 stycznia, świętować będziemy Objawienie Pańskie. Msze Święte o godzinie: 8.00, 11.00 i 16.30 na zakończenie których pobłogosławimy kredę i kadzidło, by oznaczyć nasze mieszkania. Taca na misje.

 W przyszłą niedzielę zaś Kościół obchodzi święto Chrztu Pańskiego, który kończy w liturgii okres Narodzenia Pańskiego. Msze święte o godzinie 8.00, /9.30 Borowina/ 11.00 i 16.30.

7. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pięknych i błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego (wszak podczas całej oktawy, czyli od minionego poniedziałku do dnia jutrzejszego, przeżywamy święty dzień Narodzenia Pańskiego) oraz obfitości łaski Bożej w nadchodzącym Roku Pańskim 2024.

 

SŁOWO BISKUPA RADOMSKIEGO NA BOŻE NARODZENIE 2023

Moi Drodzy!

Uroczystość Narodzenia Pańskiego pozwala nam na nowo przeżyć tajemnicę życia z Bogiem i w naszej codzienności odkryć dar Jego miłości. 

Dziękuję wszystkim, dla których okres adwentu stał się czasem troski o umocnienie wiary i bardzo często wielkiego poświęcenia, szczególnie we wspólnej modlitwie podczas Mszy Św. roratnich. Dziękuję oddanym duszpasterzom za wytrwałą posługę i wszystkim wiernym, dzięki którym mogły się wypełnić liczne adwentowe inicjatywy w parafiach.

Życzę wszystkim, aby tajemnica Narodzenia Syna Bożego umocniła nadzieję, że Bóg jest z nami i z Jego pomocą obronimy wszelkie dobro. Niech macierzyńska opieka Maryi i jej oddanie dla narodzonego Syna umocni naszą wierność Bogu i zjednoczy nas dzięki mocy miłości Boga.

Niech Boże błogosławieństwo wspiera całą wspólnotę Kościoła radomskiego i każdego, kto razem z nami pragnie swoje życie zawierzyć Bogu.

Wasz biskup Marek

 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU – 24 grudnia 2023

1. To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana, a jednocześnie Wigilia Bożego Narodzenia. Podsumowując tegoroczny Adwent, zapytajmy siebie: czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, czasem, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela? I postarajmy się pięknie i po chrześcijańsku przeżyć ten dzisiejszy, szczególny wieczór. Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach. Od tego gestu pojednania, wspólnej modlitwy i podzielenia się opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę.

       W związku z przypadającą dzisiaj Wigilią Bożego Narodzenia nie będzie wieczornej Mszy.  Po skończonej wieczerzy wigilijnej pozostańmy w rodzinnym gronie, by śpiewać KOLĘDY, by wspólnie się radować z przyjścia Zbawiciela na świat.

2. Jutro, w poniedziałek 25 grudnia, uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 8.00, 10.00, 12.00 i 16.30, podobnie w drugi dzień świąt, w święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika.

3. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali święto Świętej Rodziny, a jednocześnie ostatni dzień roku kalendarzowego 2023. Zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne o godz. 16.30 w czasie którego odśpiewamy uroczyste Te Deum laudamus za mijający czas, za co w tym ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

4. Informujemy, że duszpasterskie odwiedziny kolędowe rozpoczniemy: czwartek – Sulgostów, piątek – Kadź, sobotę – Ligęzów, Brzeski, Wólka Ligęzowska. Pojazdy prosimy na 8.45. Ofiary składane przeznaczamy na budowę nowej sali parafialnej. Dziękujemy już teraz, za posiłki na zakończenie odwiedzin w danym dniu.

5. Podziękowania za zaangażowanie w adwentowe oczekiwanie i przygotowanie świątyni do przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję Łukaszowi Grzegorczykowi z firmy Bartex za drzewo na szopkę i wykonanie konstrukcji wraz z Bogdanem Szymańskim. Dziękuję siostrze Danucie i wszystkim pomagającym.

6. Całej wspólnocie parafialnej i tym, którzy z nami przeżywają te radosne święta, składamy najlepsze życzenia pięknych i błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego.

7. Zachęcamy do nabycia Gościa Niedzielnego, wydanie świąteczne, sto stron, cena 15 zł. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

We wtorek, 26 grudnia – św. Szczepan, jeden z siedmiu diakonów ustanowionych przez Apostołów, który „pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu” i który za swoją miłość i wierność Chrystusowi jako pierwszy oddał życie.

W środę, 27 grudnia – św. Jan Apostoł i Ewangelista, autor czwartej Ewangelii, Apokalipsy i trzech listów, jedyny Apostoł, który umarł śmiercią naturalną.

W czwartek, 28 grudnia – św. św. Młodziankowie – niewinne dzieci z Betlejem, zamordowane z rozkazu Heroda obawiającego się o swoją władzę i przywileje; dzień ich liturgicznego święta to dzień modlitw w intencji niemowląt i dzieci nienarodzonych.

NIEDZIELA ADWENTU, czyli Gaudete 17 grudnia 2023

1. „Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza niedziela to niedziela radości, że Pan już jest blisko, że już przychodzi, by nam udzielić swoich darów. Otwierajmy się na przychodzącego Pana, który pragnie towarzyszyć naszej codzienności. Niech w tym nam pomogą przeżywane rekolekcje, adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź święta, w dniu jutrzejszym w godzinach Mszy Świętej : 8.30, 10.00, 12.00 i 15.30.

2. W trzecim tygodniu adwentowego czuwania i oczekiwania jesteśmy wszyscy zaproszeni do szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin. Wszystkich, którzy chcą włączyć w to błaganie, zapraszamy w tygodniu na Roraty, które celebrujemy każdego poranka o godzinie 6.30, a które są poprzedzone wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

3. W przyszłą niedzielę wigilia Bożego Narodzenia. Zacznijmy tę wieczorną celebrację w gronie rodziny wspólną modlitwą, wzajemnym pojednaniem, przełamaniem się opłatkiem i złożeniem serdecznych życzeń. A po niej przyjdźmy na Pasterkę na godzinie 24.00. Msze Święte w święta Narodzenia Pańskiego o godzinie 8.00, 10.00, 12.00 i 16.30. 

4. W wtorek, na godzinę 10.00. prosiłbym delegacje z poszczególnych miejscowości /4 rozrzutnikami/ na cmentarz, aby pozbierać chryzantemy. Proszę o pomoc w organizacji panie i panów Sołtysów. Dziękuję. 

5. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia przekazujemy nasze serdeczności i życzenia.

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 10 grudnia 2023

1. W drugą adwentową niedzielę rozbrzmiewa wołanie Świętego Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego…”. Jest to wezwanie do ciągłej pracy nad sobą i do nawrócenia. Niech w tym dziele dopomogą nam rekolekcje adwentowe, rozpoczynające się w przyszłą niedzielę /17 i 18 grudnia/, adoracja Najświętszego Sakramentu w nabożeństwie czterdziestogodzinnym i spowiedź adwentowa. Proszę o modlitwę w tej intencji. Porządek adoracji:

2. Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po każdej Mszy można wesprzeć to dzieło materialnie, wrzucając ofiary do puszek.

3. Włączmy się również w adwentowe akcje pomocowe CARITASU: trwa sprzedaż świec „Wigilijnego Dzieło Pomocy Dzieciom”.

4. Postarajmy się o piękny, chrześcijański obchód nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. W naszej tradycji wyraża się to zwłaszcza przez dzielenie się opłatkiem w wigilijny wieczór. Pobłogosławione opłatki będą rozprowadzać pracujące w naszej parafii Siostry.

5. Przypominamy o Mszach roratnych, które są sercem tego okresu: każdego poranka o godz. 6.30, które są poprzedzone wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

6. Ten tydzień obfituje w rocznice dramatycznych wydarzeń w naszej ojczyźnie: we wtorek przypada 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, a w końcu tygodnia – 53. rocznica masakry na Wybrzeżu. Niech nie zabraknie modlitwy w intencji naszej umiłowanej ojczyzny oraz w intencji pokoju na świecie.

7. Msze święte 24 grudnia /niedziela/ o godzinie 8.00, 10.00 i 12.00. Pasterka o godz. 24.00, w Boże Narodzenie i Świętego Szczepana o godz.: 8.00, 10.00, 12.00 i 16.30.

8. Spowiedź adwentowa chorych będzie w piątek, 15 grudnia 2023 roku, od godziny 9.00. Zapisy kancelarii parafialnej. 

9. Zapewniamy jubilatów i solenizantów rozpoczętego tygodnia o naszej życzliwości i modlitwie.

10. Bóg zapłać za ofiary dziś złożone na nowy budynek parafialno-katechetyczny.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 3 grudnia 2023

1. W dzisiejszą, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, nowy rok kościelny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Rozpoczynamy również okres radosnego oczekiwania na przyjście Pana – to nie jest tylko przygotowanie na kolejne święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana, lecz również jest to przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

2. Odczytywana dzisiaj Ewangelia wzywa nas do czujności i modlitwy. Weźmy ją zatem głęboko do serca i zaangażujmy się całkowicie w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomocą w tym będą tradycyjne adwentowe nabożeństwa, czyli Msze roratne, na które serdecznie zapraszamy każdego poranka o godz. 6.30, będą one poprzedzone wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny już od godz. 6.10. 

3. Postarajmy się, aby głęboko przeżyć okres Adwentu, aby nie była to tylko codzienna krzątanina i gonitwa w przedświątecznych przygotowaniach, lecz aby Adwent stał się czasem prawdziwego przygotowania na spotkanie z Tym, który stał się jednym z nas dla naszego zbawienia.

4. Dziś pobłogosławimy opłatki na wigilijny stół, które będą rozprowadzać w kruchcie kościoła i domu zakonnym pracujące w naszej parafii Siostry. Ofiary składane, z tej okazji, niech będą wyrazem wdzięczności za ich trud i poświęcenie.

5. Z początkiem Adwentu rozpoczynamy doroczne „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. To ekumeniczna akcja pomocowa, która finansuje wiele form wsparcia potrzebujących dzieci, jak ich wakacyjny wypoczynek, posiłki i stypendia, leczenie i rehabilitację itp. Cena świec: małe- 10zł., duże – 20zł.

6. W piątek, 8 grudnia, będziemy świętować Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 8.00, 10.00 i 16.30, podczas których będziemy prosić Maryję o pomoc w walce z pokusami i grzechem, o pomoc w walce o czystość serca oraz o pokorne poszukiwanie i pełnienie woli Bożej w życiu. W ów piątek, z racji uroczystości Niepokalanego Poczęcia, nie obowiązuje nas piątkowy post jakościowy. Poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej na Mszy o godzinie 16.30.

7. W przyszłą niedzielę – w drugą niedzielę adwentową będziemy szczególnie się modlić w intencji naszych braci i sióstr katolików na Wschodzie, a także będziemy mogli wspomóc ich naszą ofiarą materialną/ puszka/Taca zaś, przeznaczona na nową salę parafialną.

8. Spowiedź adwentowa chorych będzie w piątek, 15 grudnia 2023 roku, od godziny 9.00. Zapisy kancelarii parafialnej.

9. Obchodzącym urodziny i imieniny w tym tygodniu składamy najlepsze życzenia. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

W poniedziałek, 4 grudnia – św. Barbara, dziewica i męczennica, która patronuje osobom ciężko pracującym i narażonym na utratę życia.

Również w poniedziałek, 4 grudnia – św. Jan Damasceński, kapłan i doktor Kościoła, wybitny herold prawdy o wniebowzięciu Maryi.

W środę, 6 grudnia – św. Mikołaj, biskup Miry, znany z wielkiej hojności i szczodrobliwości.

W czwartek, 7 grudnia – św. Ambroży, biskup Mediolanu i doktor Kościoła, kaznodzieja i autor wielu hymnów liturgicznych; pszczelarze upatrują w nim swojego wielkiego orędownika.

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – 26 listopada 2023

1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem.

Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Przypomnijmy, że Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, a jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła.

2. W czwartek, 30 listopada, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Andrzeja Apostoła.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. 15.45. Msza Święta o godz. 16.30. A w sobotę Msza Święta o godz. 16.30 i nabożeństwo różańcowe.

4. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary na dekoracje ołtarzy kwiatami. W tym kończącym się roku prosimy: Borową Wolę, Ligęzów, Brzeski, Wólkę Ligęzowską.

5. W przyszłą niedzielę, 3 grudnia, wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas  Adwentu. Poświęcone opłatki siostry tradycyjnie rozprowadzać będą w kruchcie kościoła i w domu zakonnym. Ofiary składane będą wyrazem wdzięczności  za ich   prace wykonywane  w naszej parafii.

6. W ubiegłym tygodniu zmarła: + Wiktoria Włodarczyk z Borowej Woli, żyła 85 lat. Pogrzeb będzie w poniedziałek o godzinie 14.30.Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…