Ogłoszenia

    TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 24 stycznia 2021 

Droga wspólnoto Kościoła Radomskiego!

W dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 (środa) odbędzie się mój ingres do katedry radomskiej. Chcąc zachować wszelkie normy sanitarne podczas sprawowania tej liturgii, liczba uczestników będzie bardzo ograniczona. Niestety, w związku z tym, do świątyni będą mogły wejść jedynie osoby z zaproszeniami. Takie okoliczności sprawiają, że wielu z Was będzie łączyło się tylko duchowo oraz będzie mogło włączyć się we wspólnotę modlitwy poprzez przekaz medialny. Jest mi bardzo przykro, że w tak ważnym dla naszej społeczności dniu nie będziemy mogli wszyscy zgromadzić się w katedrze. Proszę o zrozumienie i wyrażam nadzieję, że w kolejnych tygodniach będziemy mogli przeżyć osobiście wspólnotę wiary i modlitwy podczas Mszy Świętych w każdym z dekanatów. Bóg ofiarował nam ten czas, abyśmy wspólnie odkrywali Jego Tajemnice i spotykając się w naszych parafiach, grupach formacyjnych, wspólnocie kapłańskiej i życia konsekrowanego budowali wspólnotę Kościoła Radomskiego. Dla każdego z Was przyzywam mocy Bożego błogosławieństwa i proszę o modlitewne wsparcie mojej posługi pasterskiej wśród Was i dla Was.

Wasz biskup Marek

 1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23).                                                                                                                                                                                                       
 2. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie ma tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich (kolędy). O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rodzin z poszczególnych miejscowości modlimy się w każdą niedzielę i święta w czasie Mszy Świętej o godzinie 12.00. Dziś się modlimy i jesteśmy z błogosławieństwem Bożym w Podczaszej Woli a przyszłą niedzielę zapraszamy Kolonię Ulów.                                                                                                                                                                                                 
 3. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.                                                                                                                                                                                                                                                                             
 4. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:+ Henryk Gałek pochodzący z Głuszyny, żył 72 lata; + Marianna Bystros z Borowiny, żyła 91 lat. Wieczny odpoczynek…

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 17 stycznia 2021

ZAPROSZENIE

W najbliższy wtorek (19 stycznia 2021 r.), będziemy przeżywali w naszej diecezji dzień imienin biskupa seniora Henryka Tomasika. Podczas Mszy Świętej w katedrze radomskiej będziemy polecali Bogu Czcigodnego Solenizanta i dziękowali za jego posługę pasterską w diecezji radomskiej. Biorąc pod uwagę warunki epidemiologiczne, tylko niewielka liczba osób może uczestniczyć w uroczystościach katedralnych, dlatego proszę, aby tego dnia w naszych parafiach biskup Henryk był polecany Bogu w modlitwach.

Bp Marek Solarczyk

Bp Adam Odzimek

Bp Piotr Turzyński

 

DEKRET

W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego  

udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym, osobom chorym oraz tym, którzy czują wielką obawę przed zarażeniem.

    Jednocześnie przypominamy o przestrzeganiu wszelkich norm sanitarnych związanych ze stanem epidemicznym w czasie sprawowania posługi duszpasterskiej. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę.

X Marek Solarczyk – Biskup Radomski

OGŁOSZENIE

Dnia 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się niedaleko stolicy kraju – Zagrzebia. Zginęło siedem osób, setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. Straty materialne opiewają na miliony dolarów. Kilka dni później 6 stycznia 2021 roku doszło w tym regionie do kolejnych wstrząsów.

W obliczu tego wydarzenia Caritas Chorwacji zwróciła się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc. Jako Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska – przekazaliśmy już 100 tys. złotych, jednak potrzeby są zdecydowanie większe.

W tej nadzwyczajnej sytuacji niedziela 24 stycznia br. będzie „Dniem solidarności z Chorwacją”. W jego ramach, podczas każdej Mszy Świętej, we wszystkich parafiach będziemy modlić się za poszkodowanych, a przed kościołami przeprowadzimy zbiórkę do puszek na ten cel. Zebrane środki należy wpłacić do Kurii. Zostaną one przekazane do Caritas Polska.

Bp Marek Solarczyk

—————————————————————————————————————————————-

 1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć.                                                                                                                                                           
 2.  Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.                                                                                                                                                                                                                                           
 3. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.                                                                                                                                                                                                                                                  
 4. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie ma tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich (kolędy). O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rodzin z poszczególnych miejscowości modlimy się w każdą niedzielę i święta w czasie Mszy Świętej o godzinie 12.00. Dziś się modlimy i jesteśmy z błogosławieństwem Bożym w Kłudnie a przyszłą niedzielę zapraszamy Podczaszą Wolę.                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 10 stycznia 2021

  Słowo Księdza Biskupa Marka Solarczyka

Moi Drodzy! 

W dniu 4 stycznia 2021 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Henryka Tomasika z posługi biskupa radomskiego. Dziękujemy Dobremu Bogu za Jego pasterską troskę i oddaną posługę we wspólnocie Kościoła radomskiego. W uroczysty sposób wypowiemy dziękczynienie dla biskupa Henryka w dniu 19 stycznia, gdy w naszej katedrze radomskiej będziemy modlili się z Nim i zawierzali Go Dobremu Bogu.

Tego samego dnia, Ojciec Święty Franciszek mianował mnie biskupem radomskim i zgodnie z przepisami prawa kościelnego objąłem kanonicznie urząd w dniu 8 stycznia 2021 roku, a liturgiczny ingres do kościoła katedralnego odbędzie się w najbliższym czasie.

Jako wasz nowy biskup, przywołuję mocy Bożego błogosławieństwa i staję pośród was z wdzięcznością za wasze świadectwo ufnej wiary oraz ofiarnego życia. Proszę was o modlitwę w intencji mojej posługi pośród was, z wami i dla was.  Ufam, że z opieką Matki Bożej i wstawiennictwem Św. Kazimierza, w obecnym czasie i panujących warunkach będziemy potrafili być wiernymi świadkami Boga i rozwijać Jego łaski, jakie otrzymujemy z taką obfitością od dnia przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego. 

                                      Wasz biskup Marek

 1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskie.
 1. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie ma odwiedzin duszpasterskich (kolędy). O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rodzin z poszczególnych miejscowości modlimy się w każdą niedzielę i święta w czasie Mszy Świętej o godzinie 12.00. Dziś się modlimy i jesteśmy z błogosławieństwem Bożym w Głuszynie, a przyszłą niedzielę zapraszamy Kłudno. 
 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 3 stycznia 2021

 1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.
 1. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego.

    W tym  dniu o godzinie 12.00 Msza Święta o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z racji wizyty duszpasterskiej dla  mieszkańców Kadzi, a w przyszłą niedzielę  zapraszamy  Głuszynę.

 1. 7 stycznia pierwszy czwartek miesiąca. Na Mszy Świętej pomodlimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Takich będziemy mieli kapłanów, jakich wymodlimy. Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy nie tylko liturgiczną służbę ołtarza, rodziny jej członków, ale także wszystkich parafian.
 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

MODLITWA RODZINNA
Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Po spotkaniu kolędowym w kościele parafialnym, rodzina gromadzi się w domu na wspólnej modlitwie, której przewodniczy ojciec lub matka rodziny:
Śpiew kolędy: Wśród nocnej ciszy…                                                                                                                                                                                                                     W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pan Jezus do nas mówi: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).
Z wiarą w żywą obecność Pana Jezusa pośród nas módlmy się:

Modlitwa w intencji rodziny

Panie Boże, miłosierny Ojcze! Dziękujemy Ci, że nieustannie możemy cieszyć się Twoją opieką i Twoim błogosławieństwem. Wejdź łaskawie do tego domu i ustrzeż go od wszelkiej szkody. Daj, abyśmy radośnie i w nadziei mogli doświadczać Twojej miłości i przebaczenia. Daj, aby wszyscy ludzie, którzy tu będą przybywać, związani byli z nami węzłem pokoju. Daj nam wszystkim poznać, że nie mamy tu miejsca stałego, ale jesteśmy w drodze w poszukiwaniu Twojego wiecznego domu. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Lub:
Ojcze nasz niebiański! Dziękujemy Ci, że już w tym życiu możemy poznawać Twoją dobroć, uwielbiać Twoją miłość i wielbić Twoją wielkość. Ucz nas przyjmować z wdzięcznością wszystkie Twoje dobre i łaskawe dary. Spojrzyj z miłością na wszystkich, którzy Tobie ufają. Pobłogosław temu domowi i strzeż jego mieszkańców. Udziel im pokoju i wybaw ich od wszystkiego złego, aby mieli udział w dobrach tego życia, ale też aby mieli oczy otwarte na potrzeby bliźnich. Spraw, byśmy nie zapominali, że ten ziemski dom kiedyś zburzony będzie i że wierzący mają dom nie rękami zrobiony, lecz wieczny w społeczności z Tobą. Wysłuchaj nas przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa w intencji starszych domowników

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszą mocą i nadzieją w różnych utrapieniach życia. Bądź zawsze dla nas oparciem i opieką. Daj nam cierpliwość i naucz nas bez szemrania znosić dolegliwości wieku. Udziel nam potrzebnych sił, abyśmy mogli należycie korzystać z Twoich darów doczesnych i wiecznych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za chorego członka rodziny

Miłosierny Boże, stajemy przed Toba razem z naszym chorym bratem (naszą chorą siostra), aby Ci powiedzieć: „Panie, oto ten, którego miłujesz, jest chory”. Wejrzyj łaskawie na naszego brata (nasza siostrę), pomóż mu (jej) dźwigać krzyż choroby, pokrzep nadzieją, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko służy ku ich dobru. Panie Jezu, najlepszy nasz Lekarzu, Ty w najtrudniejszej chwili nie zawodzisz, a tych, którzy Tobie ufają, nigdy nie opuszczasz. W Twoich rękach spoczywa wszelka moc na niebie i ziemi, niech więc ona objawi się nad naszym bratem (nasza siostrą). Daj nam wszystkim moc wytrwania w wierze aż do końca życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Śpiew kolędy: Dzisiaj w Betlejem…

Modlitwa błogosławieństwa dzieci

Zależnie od okoliczności rodzice kreślą znak krzyża na czole dzieci i wypowiadają następującą modlitwę błogosławieństwa:
Ojcze Święty, niewyczerpane źródło życia i twórco wszelkiego dobra, błogosławimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że dając nam dzieci, uradowałeś nasza wspólnotę miłości. Spraw, prosimy, aby te dzieci, będące najmłodszymi członkami rodziny, znajdowały w domowej społeczności drogę do coraz większego dobra i dzięki Twojej opiece doszły kiedyś do celu, jaki im wyznaczyłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
A teraz pokropimy nas i nasz dom (mieszkanie) wodą święconą na znak, że poprzez Chrzest święty jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem i tworzymy domowy Kościół.
Ojciec lub matka rodziny kropi wodą święconą zgromadzonych i dom (mieszkanie). W czasie pokropienia śpiewa się wybrane kolędy.
Polećmy naszą rodzinę i wszystkich naszych przyjaciół opiece Matki Bożej.
Pod Twoją obronę…
Ojciec lub matka rodziny: Zachowaj nas, Panie, gdy czuwamy, ochraniaj podczas spoczynku, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Amen.
Śpiew kolędy: Bóg się rodzi…

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – 1 stycznia 2021

Drodzy goście, parafianie, dobrodzieje! Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, którą rozpoczynamy Nowy Rok Pański 2021, kończy oktawę Narodzenia Pańskiego. Bóg, który wszedł w ówczesną rzeczywistość rodziny i społeczeństwa, niech sprawi, by każdy dzień nowego roku był pełen Jego błogosławieństwa. Niech uczyni nas bardziej kochającymi i otwartymi na Niego i każdego człowieka. Bożego Nowego Roku!

 1. Nowy rok Pański rozpoczynamy uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Za Jej wstawiennictwem pragniemy prosić Boga o opiekę i błogosławieństwo dla naszych rodzin, ojczyzny i całego świata.
 1. Dziś możemy uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Oprócz odmówienia hymnu konieczne jest spełnienie zwykłych warunków odpustu, to znaczy musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Skorzystajmy z tego daru Kościoła.
 1. Jutro pierwsza sobota miesiąca. To okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia. Msza Święta o godzinie 16.00,po Eucharystii różaniec

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 27 grudnia 2020r.

 1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Przed błogosławieństwem odmówimy modlitwę w intencji wszystkich rodzin naszej parafii, szczególnie tych, które przeżywają trudny czas. Na Eucharystii o godzinie 12.00 małżeństwa naszej parafii odnowią przyrzeczenia małżeńskie, które są fundamentem każdej relacji małżeńskiej i rodzinnej.
 1. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszamy o godz.16.00 na dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.                           
 1. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte o godzinie: 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00 ,tak jak w tym kończącym się roku. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty.
 1. 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz.16.00 Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Okazja do Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia.
 1. Tradycyjne odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą, nie odbędą ze względu na pandemię. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o 12.00 w ramach kolędy będziemy modlić o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Sulgostowa. Zapraszamy. 
 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

BOŻE NARODZENIE – 25 grudnia 2020                                                                                     

Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na świecie jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do serca, do swojego domu, do swojego życia. Przyjęli i zatroszczyli się o Niego. Dlatego przychodzi na świat jako Dziecię.

Wszystkim drogim parafianom, dobrodziejom, gościom życzymy, żeby miłość, radość i pokój, które przynosi Boża Dziecina, gościły w waszym życiu każdego dnia i były nadzieją na lepsze jutro. Prawdziwie błogosławionych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia!

 1. Dziś uroczystość Narodzenia Pańskiego. Niechaj radość z narodzenia Pan trwa w naszych sercach jak najdłużej. Niech rozpromienia nasze oblicza w czasie rodzinnych spotkań i daje nam nadzieję na przyszłość.
 1. Jutro święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte według porządku niedzielnego. Taca zostanie przeznaczona na KUL.
 1. W niedzielę święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Tego dnia otoczmy modlitwą wszystkie rodziny parafii. Prośmy Boga o łaski dla nich na każdy dzień. Szczególnie módlmy się za te, które przeżywają trudny czas. Na wieczorną uroczystą Mszę Świętą o godz12.00 zapraszamy wszystkie małżeństwa, żeby w trakcie liturgii odnowiły przyrzeczenia małżeńskie, stanowiące fundament ich życia.
 1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy trudzili się nad świątecznym wystrojem naszej świątyni i uroczystą oprawą świąt, zwłaszcza siostrom, wszystkim osobom pomagającym.

Biskup Radomski Henryk Tomasik wyróżnił godnością Kanonika naszego Księdza Proboszcza Stanisława Pudzianowskiego!

Z okazji otrzymania przez naszego Proboszcza, Księdza Stanisława Pudzianowskiegogodności Kanonika, serdecznie gratulujemy naszemu Księdzu Kanonikowi oraz  życzymy wielu Łask Bożych, obfitości Darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej – Matki Kapłanów, sił i zdrowia w codziennej, trudnej posłudze kapłańskiej oraz owocnej pracy dla dobra naszej Parafii i Kościoła.  

W imieniu Akcji Katolickiej, wszystkich organizacji i grup działających na terenie naszej parafii oraz w imieniu wszystkich parafian:
Sławomir Szymczyk