Ogłoszenia

      TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 25 października 2020

 1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Ta uroczystość poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.
 1. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.
 1. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według porządku niedzielnego.  W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Procesja, jeżeli będzie, to po Mszy Świętej o godzinie 12.00.                                                                                                                                                                                                                                  
 2. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte w następujących godzinach 8.00 , 10.00 i 16.00 Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. 
 1. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że codziennie w naszym kościele o godz. 16.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo różańcowe.                                                                                                                                                                                                  
 2. Porządkując groby naszych bliskich wynosimy śmieci do ustawionych kontenerów. Nie  wrzucajmy  trawy. Bardzo prosimy i dziękuję. Przyjmujemy wypominki.
 1. W minionym tygodniu zmarła + Anna Łomża z Klwowa – Łodzi, żyła 69 lat. Wieczny odpoczynek…

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 18 października 2020

 1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
 1. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
 1. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o godz. 16.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej odprawiamy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę.
 1. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II.
 1. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, porządkując groby naszych bliskich wynosimy śmieci do ustawionych kontenerów. Nie wrzucajmy  trawy. Bardzo prosimy i dziękuję. Przyjmujemy wypominki.                                                                                                                                                               
 2. W minionym  tygodniu zmarła + Kazimiera Pełka z Podczaszej Woli, żyła 71 lat. Wieczny odpoczynek…

Porządek dekoracji kościoła kwiatami w 2020 roku :

Czerwiec         –    Kłudno 

Lipiec               –   Głuszyna  

Sierpień           –    Podczasza Wola 

Wrzesień         –    Kadź 

Październik     –    Sulgostów 

Listopad           –    Kolonia Ulów, Klwowska  Wola 

Grudzień          –   Borowa  Wola, W. Ligęzowska, Brzeski, Ligęzów.