Ogłoszenia

      DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 15 września 2019

 

  1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.
  1. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.
  1. W nowym roku duszpasterskim rozpoczynamy przygotowania do sakramentów I Komunii św. i bierzmowania. Spotkanie rodziców i kandydatów do bierzmowania w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godzinie 10.00.
  1. Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Wysokiego Koła 5 października 2019 r. Wyjazd o godzinie 7.00, koszt 40 zł.                                                                                                                                                                                                              
  2. Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych 18–20 października 2019r. Cena 565 zł. Informacje w gablocie i w kancelarii.
  1. Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia.