Ojczyzna to ziemia i groby

Ojczyzna to ziemia i groby

      Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie klasy VII szkoły podstawowej i III b gimnazjum zrealizowali projekt edukacyjny zatytułowany: „Ojczyzna to ziemia i groby”. Słowa te przypisywane są Ferdynandowi Fochowi, a parafrazowało je wielu sławnych ludzi, także Józef Piłsudski. Postanowiliśmy poszukać śladów przeszłości na cmentarzu grzebalnym w Klwowie. Okazało się, że jest tam wiele zabytkowych nagrobków, w większości zaniedbanych. Uporządkowaliśmy je, oczyściliśmy i odczytali niektóre z zatartych inskrypcji. Ponadto uczniowie z Sadów uporządkowali groby żołnierzy na ich cmentarzu. Drugim efektem naszej pracy jest prezentacja multimedialna, w której udokumentowaliśmy swoje działania.

Uczniowie klas VII i IIIb z nauczycielkami języka polskiego