Przyjaciele na imieninach śp. Ks. Prof. Jana Szymczyka

Przyjaciele na imieninach śp. Ks. Prof. Jana Szymczyka

      W niedzielę, 26 czerwca 2022 r. w naszej wspólnocie parafialnej w Klwowie gościliśmy Księży Profesorów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Ks. Stanisława Kowalczyka,  Ks. Janusza Mariańskiego,  Ks. Marka Pabicha, Ks. Dominika Szczygielskiego. Ci znamienici goście – to przyjaciele śp. Ks. Jana Szymczyka, który zmarł 15 listopada 2020 r. – przyjechali żeby wyrazić mu wdzięczność za lata wspólnej pracy na lubelskiej uczelni. Wyrazem ich wdzięczności była Msza św., którą sprawowali z racji jego imienin. Nawiedzili grób Ks. Jana, który spoczywa na naszym cmentarzu parafialnym w Klwowie i modlili się. Za życia w dniu patrona św. Jana Chrzciciela spotykali się w Lublinie na jego imieninach. Można powiedzieć, że prawdziwa przyjaźń nie skończyła się z chwilą śmierci ale trwa nadal.

Warto zaznaczyć, że Ks. Jan Szymczyk rozpoczynał swoją karierę naukową pod kierunkiem Ks. prof. Stanisława Kowalczyka, z Ks. prof. Januszem Mariańskim pracował w Instytucie Socjologii KUL. Natomiast Ks. prof. Marek Pabich i Ks. prof. Dominik Szczygielski rozpoczynali swoją karierę naukową, pod kierunkiem Ks. Jana.

Wiele innych osób nie mogło przyjechać, ale jego mistrzowie, przyjaciele, współpracownicy i uczniowie wyrazili swoją wdzięczność, pamięć w publikacji naukowej poświęconej pamięci Ks. Jana Szymczyka. Można to przeczytać w:

  „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tom 64 Nr 1-2 (2021): Pamięci Księdza Profesora Jana Szymczyka (1963-2020)”

A w Internecie pod tym linkiem: https://czasopisma.kul.pl/index.php/znkul/issue/view/562

W imieniu Mamy Ks. Jana Szymczyka, brata Zenka, rodziny i moim składamy Księżom Profesorom podziękowanie za Mszę Świętą, modlitwę, trud przyjazdu jak również wyrażamy wdzięczność za pamięć i trwającą przyjaźń.

Sławomir Szymczyk