UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA, WIZYTACJA KANONICZNA I BIERZMOWANIE

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA, WIZYTACJA KANONICZNA I BIERZMOWANIE 

      14 maja 2021 r.  – przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci Świętego Macieja Apostoła, Patrona naszej Parafii. Dzień ten związany był również z wizytacją pasterską, którą przeprowadził Ksiądz Biskup Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. Ze względu na epidemię miała ona charakter ograniczony.

 Wizytacja  biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46). 

      Powitanie dostojnego Gościa miało miejsce na Mszy św. o godz. 10.00. Msza św. rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem ks. Biskupa wizytatora do świątyni parafialnej. Na progu świątyni ks. Proboszcz Stanisław Pudzianowski, zgodnie z rytuałem wprowadzenia, podał ks. Biskupowi do ucałowania krzyż, wręczył klucze do świątyni, co jest wymownym znakiem powołania każdego biskupa, następcy apostołów, do pasterskiej troski nie tylko o całą diecezję, ale także o każdą najmniejszą jej cząstkę, czyli parafię. Po Mszy św. odbyło się nawiedzenie cmentarza parafialnego gdzie Ksiądz Biskup Piotr Turzyński modlił się za zmarłych oraz poświęcił nagrobek Księdza Profesora Jana Szymczyka. [Zob. więcej...

    Uroczystą sumę odpustową, o godz. 12.00, sprawował i homilię wygłosił Ks. Biskup Piotr Turzyński.

     Kolejnym bardzo ważnym punktem wizytacji biskupiej była Msza św. o godz. 18.00, w czasie której Ks. Biskup udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania.

     Ks. Biskupowi przekazujemy wyrazy wdzięczności za posługę Słowa i Ołtarza oraz udzielenie sakramentu „dojrzałości chrześcijańskiej” naszej młodzieży. Jednocześnie zapewniamy Jego Ekscelencję o modlitwie całej naszej Wspólnoty Parafialnej.

      Dziękujemy również wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszego parafialnego święta i uczestnictwo w nim. Niech św. Maciej Apostoł – nasz Patron – dalej nam towarzyszy i wspiera nas swoim wstawiennictwem u Boga w realizacji naszego chrześcijańskiego powołania. A bierzmowaną młodzież – niech Duch Święty obdarza swoimi darami i owocami w jej dalszym życiu.

      Zapraszamy do fotorelacji.