BŁOGOSŁAWIENI MĘCZENNICY II WOJNY ŚWIATOWEJ – ABSOLWENCI WSD W SANDOMIERZU

BŁOGOSŁAWIENI MĘCZENNICY II WOJNY ŚWIATOWEJ – ABSOLWENCI WSD W SANDOMIERZU

      W gronie 108 beatyfikowanych męczenników z okresu II wojny światowej, których do chwały ołtarzy wyniósł św. Jan Paweł II w niedzielę 13 czerwca 1999 r. w Warszawie – znalazło się pięciu Błogosławionych Męczenników Radomskich. Oto ich biogramy:

 

Bł. Ks. Kazimierz Grelewski (1907-1942)

 

Ks. Kazimierz Grelewski – ur. 20 I 1907 r.; wychowawca młodzieży, prefekt szkół w Radomiu, działał w tajnym nauczaniu i organizował pomoc charytatywną podczas wojny. Na początku 1941 r. został aresztowany przez gestapo i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Pozbawiono go życia 9 I 1942 r. przez powieszenie na obozowej szubienicy. [Czytaj więcej…

Bł. Ks. Stefan Grelewski (1898-1941)

Ks. dr Stefan Grelewski – ur. 3 VII 1898 r.; brat rodzony ks. Kazimierza, podobnie jak on, charyzmatyczny duszpasterz młodzieży i świata pracy, prefekt radomskich szkół, działał w Caritas oraz w Związku Inteligencji Polskiej, był rektorem kościoła Św. Trójcy. Aresztowany razem ze swoim bratem, również został przewieziony do obozu w Dachau, gdzie zmarł po pięciu miesiącach, 6 V 1942 r., w wyniku tortur i głodu. W maju 2019 r. na cmentarzu Perlacher Forst w Monachium odnaleziono miejsce pochówku czterech polskich księży więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau. Dotychczas miejsca ich ostatniego spoczynku uważano za zaginione. Wśród nich znajduje się ks. Stefan Grelewski. O odnalezieniu grobów polskich księży poinformowało stowarzyszenie „Selige Märtyrer von Dachau” (Błogosławieni męczennicy z Dachau). Według tej informacji nazwiska odnaleziono na liście, na której zostały spisane urny z prochami obozowych więźniów. Wiadomość potwierdziła administracja monachijskiego cmentarza. Na podstawie akt administracji obozu koncentracyjnego Dachau dotychczas sądzono, że księża: Narcyz Turchan, Michał Woźniak, Stefan Grelewski i Ludwik Roch Gietyngier zostali zamordowani przez niemieckich nazistów w komorze gazowej w zamku Hartheim koło Linzu, ogólnie znanego miejsca zagłady. Teraz stowarzyszenie uważa, że całkowicie wycieńczeni więźniowie w okresie od listopada 1941 do maja 1942 r. umarli już podczas transportu krótko po odjeździe lub zatruły ich spaliny samochodowe. Ich doczesne szczątki spalono w krematorium w Monachium i pochowano na monachijskim cmentarzu. Obecnie urny umieszczone są w podziemnych pomieszczeniach w lasku pamięci ofiar niemieckiego nacjonalizmu. Obóz koncentracyjny w Dachau, który powstał w 1933 r., w czasie II wojny światowej pełnił funkcję głównego obozu dla duchownych z Kościołów chrześcijańskich (katolickich, protestanckich i prawosławnych). Według szacunków Kościoła katolickiego, do Dachau zostało zesłanych około 3 tys. duchownych (w tym 1807 z Polski): zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich. Niemcy zamordowali ogółem 1034 duchownych, w tym 866 Polaków, z czego 747 kapłanów diecezjalnych, 110 zakonników i 9 duchownych innych wyznań. Ponad 50 księży zamordowanych w tym niemieckim obozie koncentracyjnym zostało beatyfikowanych przez Kościół katolicki. [Czytaj więcej…

Bł. Ks. Franciszek Rosłaniec (1889-1942)

 

Ks. prof. Franciszek Rosłaniec – ur. w Wyśmierzycach 19 XII 1889 r.; wybitny teolog biblista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kapłan bardzo żywej i głębokiej wiary. Aresztowany w listopadzie 1939 r.; po kolejnych więzieniach osadzony w obozie w Dachau, skąd 14 X 1942 r. wywieziono go na zabicie w komorze gazowej w Hartheim k. Linzu w Austrii. [Czytaj więcej…

Bł. Ks. Bolesław Strzelecki (1896-1941)

 

Ks. dr mjr Bolesław Strzelecki – ur. 10 VI 1896 r.; rektor kościoła Św. Trójcy Radomiu, proboszcz parafii NSJ Radom-Glinice, aktywny w pracy charytatywnej i społecznej, stąd nazywany był  św. Franciszkiem z Radomia. Kapelan 72. pułku piechoty, więźniów i harcerzy,  nauczyciel – prefekt Szkoły Handlowej. Zmarł 2 V 1941 r. w obozie zagłady w Auschwitz, po czterech miesiącach od aresztowania, na skutek wycieńczenia i znęcania się nad nim przez niemieckich oprawców. [Czytaj więcej…

Bł. Ks. Kazimierz Sykulski (1882-1941)

 

Ks. Kazimierz Sykulski – ur. 29 XII 1882 r.; proboszcz parafii: w Skarżysku- Kam., Policznej, Radomiu i Końskich; duszpasterz o głębokiej duchowości. Był posłem na Sejm Ustawodawczy RP, kapelanem wojskowym w czasie wojny bolszewickiej, działaczem charytatywnym i społecznym. Po dwóch miesiącach od aresztu i uwięzieniu w obozie w Oświęcimiu, został rozstrzelany 1 XII 1941 r. [Czytaj więcej…

 

Błogosławieni Męczennicy Radomscy byli absolwentami Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Z tej racji warto wspomnieć jeszcze o dwóch innych błogosławionych męczennikach, którzy znaleźli się w gronie owych 108 beatyfikowanych, a również byli absolwentami WSD w Sandomierzu. Przy czym jeden z nich zaliczany jest do diecezji sandomierskiej, a drugi do ordynariatu polowego. Są to:

Bł. Ks. Antoni Rewera (1869 - 1942

 

Ks. prał. Antoni Rewera – ur. 6 I 1869 r.; profesor Seminarium Duchownego w Sandomierzu, założyciel Zgromadzenia Sióstr Córek św. Franciszka Serafickiego. Został aresztowany w marcu 1942 i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie 1 X 1942 r. zakończył życie w wyniku maltretowania i nieludzkich warunków obozowych. [Czytaj więcej…

Bł. Ks. Władysław Miegoń (1892 – 1942)

 

Ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń – ur. 30 IX 1892 r.; kapelan marynarki wojennej, znany z wielkiej dobroci i oddania Bożej sprawie. Aresztowany, gdyż nie chciał pozostawić samych rannych marynarzy. Zmarł w obozie w Dachau dn. 15 IX 1942 r. [Czytaj więcej…

Bł. Florian Stępniak (1912 – 1942)

 

Wśród owych 108 męczenników warto jeszcze wymienić Bł. Floriana Stępniaka (imię otrzymane na chrzcie św. – Józef), który urodził się w Żdżarach koło Nowego Miasta nad Pilicą. Przynależał do zakonu Kapucynów. [Czytaj więcej…