Czytelnia

 

 

 

Zapraszamy do lektury

Tekstów

na temat ŻYCIA KOŚCIOŁA, POLSKI,
KULTURY, SPOŁECZEŃSTWA

 

 

 

       

 

ADWENT – znaczy oczekiwanie

Adwentem rozpoczyna Kościół Katolicki swój rok liturgiczny. Etymologicznie wyraz ten wywodzi się ze słowa łacińskiego adventus . Być może, że nazwę tę zapożyczyli chrześcijanie od starożytnego zwyczaju w Rzymie. Każdorazowe uroczyste wejście cesarza do Rzymu a przede wszystkim do świątyni w uroczystości państwowe – jego oczekiwanie i powitanie – nazwano adventus, czyli nadejście. Jakże o wiele bardziej aktualnym jest oczekiwanie ludu Bożego na przyjście Syna Bożego, Zbawcy rodzaju ludzkiego! [Czytaj więcej… 

____________________________________________

Czas do namysłu

Okres Adwentu służy zastanowieniu się i decyzji, co w ogóle świętujemy lub chcemy świętować w czasie Bożego Narodzenia. To także okazja do refleksji nad tym, jak wygląda i dokąd zmierza całe nasze życie. [Czytaj więcej…

____________________________________________

Czy to już?

Adwent wzbudza w nas uczucia i nadzieje, których nie uświadamiamy sobie w innym okresie liturgicznym, daje nam kolejną szansę w życiu, by zacząć od nowa. Wiele zakrytych spraw jest przed nami, spraw, których nie można ominąć, choć tyle razy mamy pokusę, aby poddać się ucieczce od twardej rzeczywistości, gdzie terroryzm, gdzie brak poszanowania i zrozumienia drugiego człowieka, gdzie bezrobocie, gdzie cierpienie… [Czytaj więcej… 

____________________________________________

Oczekiwanie i modlitwa

Każdy z nas zna uczucie oczekiwania. Kiedy spodziewamy się odwiedzin osoby bliskiej i kochanej, wtedy oczekiwanie staje się radosnym czasem nadziei. Bywa jednak oczekiwanie trudniejsze. Oto ma bowiem przybyć ten, z kim mamy się rozliczyć. Jeżeli nie jesteśmy w porządku obawiamy się spotkania. Szukamy wielu sposobów, by wizytę przełożyć. Boimy się kary. Wstydzimy się, że nie sprostaliśmy wyznaczonym nam zadaniom. Bywają oczekiwania bardzo nerwowe. Przykładem niech będzie oczekiwanie przed salą egzaminacyjną. Okres Adwentu stanowi specyficzne, wielopłaszczyznowe oczekiwanie. [Czytaj więcej… 

____________________________________________

Rorate coeli de super – Spuśćcie rosę niebiosa

Znów, jak co roku o tej porze poranne dzwony w kościołach będę wzywać nas na Roraty. Świeca roratnia będzie rozpraszać mroki adwentowego oczekiwania na przyjście Chrystusa, aż do radosnego błysku betlejemskiego światełka, które zajaśnieje, gdy Jezus się narodzi. [Czytaj więcej… 

___________________________________________

Różaniec, mój sposób na życie 

W dzisiejszych czasach niełatwo się modlić. Trudno stanąć w ciszy przed Bogiem. Ale to właśnie teraz, w tych czasach, Ojciec Święty przypomina nam o różańcu, skarbie duchowym Kościoła. Wielu jest takich, którzy gardzą tą modlitwą, mówiąc, że jest „nudnym klepaniem”. To dowodzi tego, iż nie odkryli oni jeszcze wielkiej głębi, jaka się w nim kryje. [czytaj więcej…

______________________________________________

Różaniec – skarb, który trzeba odkryć

Autentyczna, żywa wiara wyraża się w trudzie codziennej modlitwy. Kto przestaje się modlić, w praktyce staje się ateistą, duchowo obumiera i traci największy duchowy skarb, jakim są wiara, nadzieja i miłość. [czytaj więcej…

______________________________________________

Recepta na szczęście w rodzinie – odmawiać Różaniec!!!!

Często rozmawiam z ludźmi na temat modlitwy. Pytam, czy lubią odmawiać różaniec. Słyszę wciąż te same odpowiedzi: że nudny, że za długi, że wciąż powtarza się to samo, że młodzi już się różańcem nie modlą. Dlaczego tak się dzieje? Czyżby Maryja w swoich objawieniach nie kierowała swoich próśb właśnie do dzieci, do młodzieży, do rodzin? Czy to nie w nich pokłada nadzieję na zmianę świata? [czytaj więcej…

______________________________________________

Bp Zawitkowski: Warszawo, Ty moja, Warszawo! Czy ja Cię jeszcze zobaczę? Kazanie radiowe w Bazylice Świętokrzyskiej w Warszawie, 16 sierpnia 2020 r.

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść, na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży, i wy winniście im cześć.

Przecież jesteś ochrzczony, tylko kto cię tak oszpecił, człowieku? Ja Ci nie ubliżam, ja Cię nie straszę. Ja tylko przypominam. Słuchaj! To mówi Pan, Bóg nasz: Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy… ani mężczyźni współżyjący ze sobą,

ani rozwiąźli, ani bluźniercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. (por. 1Kor 6,9). I jeszcze mocniej: Rozpustników i cudzołożników spotka surowy sąd Boży. (Hbr 13,4) [czytaj więcej…

______________________________________________

Chrześcijanin w czasie zarazy. Oprócz koronawirusa istnieją niezwykle destrukcyjne „pandemie grzechu”. 

Obecna pandemia koronawirusa nie jest pierwszą zarazą, jakiej doświadczają ludzie. Nasi przodkowie byli świadkami różnych, dużo tragiczniejszych w skutkach plag, np. dżumy, cholery czy tzw. grypy „hiszpanki”. Warto więc nauczyć się czegoś z dotychczasowych doświadczeń. W przeszłości wyznawcy Chrystusa różnie wyjaśniali spadające na nich epidemie. Jednak najczęściej interpretowali je jako karę zesłaną przez Boga za grzechy. Dlatego w czasach zarazy praktykowano ekspiację, wyznawanie win, wyrażanie żalu i skruchy. Organizowano również nabożeństwa przebłagalno-pokutne oraz stawiano krzyże przydrożne (np. tzw. morowe czy karawaki), które wpisały się w polską kulturę religijną. Takie zachowania wynikały z zasad postrzegania pozycji człowieka i otaczającej go rzeczywistości względem Boga. Reguły te przybierały postać metafory krzyża rozumianego integralnie: jego poziomą belkę (oznaczającą relacje międzyludzkie, sferę profanum) ściśle łączono z belką pionową (wskazującą na sacrum, zależności człowieka od Boga). [Czytaj więcej…

______________________________________________

Różańcowy cud w Hiroszimie. Odmawiali codziennie Różaniec i ocaleli podczas wybuchu bomby atomowej

Hiroszima – ta nazwa na całe pokolenia będzie się kojarzyła ze zniszczeniem i cierpieniem nie do opisania po pierwszej w dziejach eksplozji bomby atomowej – 6 sierpnia 1945 r. Trzynaście kilometrów kwadratowych zabudowań spopieliło się i zniknęło. Po godzinie na konające miasto spadł ciężki, czarny, radioaktywny deszcz. Gigantyczny grzyb dymu i pyłu wyrósł na wysokość piętnastu kilometrów i przez wiele godzin był widziany z odległości sześciuset kilometrów. W jednej chwili – według różnych rachub – zginęło od 80 do 90 tys. ludzi. Kolejne ćwierć miliona zmarło w straszliwych cierpieniach od ran i poparzeń w ciągu pięciu lat. Jednakże jest też inne – nieznane aż tak bardzo powszechnie – przesłanie z Hiroszimy, niosące pociechę i nadzieję. W tym potopie ognia i bólu Bóg pozostawił jednak znak swojej obecności i potęgi. Zawiesił wszystkie prawa fizyki. [Czytaj więcej… 

______________________________________________

Uniewinniony 

W niewielkiej jednoosobowej celi spędzał 23 godziny na dobę. Wyszedł na wolność po ponad 400 dniach. I choć sąd oczyścił go z zarzutów, przeciwnicy kard. George’a Pella nie powiedzieli ostatniego słowa. Sprawa kard. Pella, skazanego na karę więzienia za rzekome molestowanie seksualne nieletnich, doprowadziła do najpoważniejszego od lat podziału w australijskim narodzie. Okazało się, że aby pozbawić wolności niewinnego człowieka, wystarczą pełne sprzeczności zeznania jednej domniemanej ofiary. Rozeznaniu sytuacji nie pomagały podsycane przez media głównego nurtu uprzedzenia, które przez długie miesiące potęgowały antykatolickie nastroje i utrudniały drogę do prawdy. [Czytaj więcej…

______________________________________________

W czasach pandemii powinniśmy Kościół wspierać finansowo 

Kościół w Polsce utrzymuje się przede wszystkim z ofiar wiernych. Restrykcje towarzyszące pandemii, spowodowały, że gwałtownie spadła frekwencja w kościołach, a w ślad za tym ofiary, które są podstawowym źródłem utrzymania wszystkich struktur kościelnych. Aby parafie mogły nadal funkcjonować i służyć zarówno nam jak i osobom najbardziej poszkodowanym, każdy wierny powinien czuć się zobowiązany do składania ofiar bezpośrednio na jej konto. Jest to sprawa pilna. Nie zapominajmy o 5-tym przykazaniu kościelnym: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. [Czytaj więcej…

______________________________________________

To szczególne rekolekcje

Losy walki z epidemią rozstrzygają się nie tylko w miejscach, w których działają lekarze i władze świeckie, lecz także tam, gdzie modlą się ludzie wierzący – przekonuje ks. dr Stanisław Szczepaniec, diecezjalny moderator Żywego Różańca w archidiecezji krakowskiej. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Aborcja to czyste zło, z którym nie można iść na kompromis 

Aborcja od początku jest czystym złem i nie jest akceptowalna w żadnym wypadku – mówiła Abby Johnson podczas świadectwa, którym podzieliła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Abby Johnson była jedną z najmłodszych dyrektorów kliniki aborcyjnej Planned Parenthood. Zrezygnowała z tego stanowiska w 2009 roku, nawróciła się i została działaczką pro-life. Jest założycielką organizacji, która pomaga byłym pracownikom branży aborcyjnej, którzy również przeszli nawrócenie. Jest autorką książki „Nieplanowane”, na podstawie której powstał film pod tym samym tytułem. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Komisja Episkopatu Polski przypomina szkołom o respektowaniu prawa dotyczącego nauczania religii 

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski podkreśla, że nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch jednostek tygodniowo. Przypomina też o respektowaniu przez organy prowadzące i dyrekcje placówek oświatowych regulacji prawnych dotyczących nauczania religii w szkole.

Dzieci oraz młodzież uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. (…) Rodzice powinni zapisać swoje dzieci na zajęcia z religii w przedszkolu lub szkole poprzez złożenie stosownej pisemnej deklaracji”.

Komisja Episkopatu stwierdza: „Człowiek wierzący ma prawo i obowiązek pogłębiać swoją wiarę i według niej prowadzić swoje życie. Służą temu m.in. szkolne lekcje religii. Troska rodziców o udział ich dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku katolickiego wychowania dzieci”. [Czytaj więcej… 

______________________________________________

Świętych obcowanie

Dusza człowieka od momentu, gdy ją Bóg stworzył przy poczęciu w łonie matki, będzie żyła wiecznie. Każdą Bóg stworzył z miłości i dla miłości, którą chce ją obdarzać w życiu na ziemi, a potem przez całą wieczność. W Credo wyznajemy wiarę w „świętych obcowanie”, nie zawsze w pełni zdając sobie sprawę, że tu nie chodzi tylko o świętych wyniesionych na ołtarze. Tu jest mowa o realnej, zawsze aktualnej więzi, która łączy żyjących na ziemi ze zbawionymi w niebie i zbawionymi, ale przygotowującymi się do udziału w chwale nieba. Te ostatnie to są dusze znajdujące się w czyśćcu. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Gaśmy ogień cierpień

Nasza wiara opiera się na wielu zdumiewających tajemnicach. Jedną z nich jest prawda o życiu po śmierci, którego każdy z nas doświadczy; o komunii wiecznej, do której wszyscy jesteśmy zaproszeni… [Czytaj więcej…

______________________________________________

Męki w czyśćcu

Czyściec, dusze czyśćcowe… To świat niemalże nieznany nam, ludziom pielgrzymującym przez życie doczesne ku wieczności. Ale czy zupełnie nieznany?…  [czytaj więcej…

______________________________________________

Daj mi dusze!

Jest rok 1676. W małej celce zakonnej klasztoru Filipinów w Studziannie, gdzie znajduje się cudowny wizerunek Świętej Rodziny, leży na wpół umarły św. o. Stanisław Papczyński. Zupełnie traci siły i zmysły. Doświadcza w ekstazie tajemnicy cierpień dusz czyśćcowych [czytaj więcej…

______________________________________________

Śmierć to chwila życia

Największą tajemnicą towarzyszącą człowiekowi jest śmierć. Człowiek zabiega o to, aby uchylić rąbka jej tajemnicy, zdobyć choć ułamek wiedzy o tym, co jest potem… czy jakieś dalsze życie, czy nicość? [czytaj więcej…

______________________________________________

Są bliżej niż myślimy

Śmierć człowieka otacza obłok tajemnicy. Odczuwa ją umierający, a najbliżsi zmarłego zadają sobie pytania: „Co się stało z tym, którego kochaliśmy? Co ze mną będzie po śmierci?”. [czytaj więcej…

______________________________________________

Jak ochronić dziecko przed „tęczowym piątkiem”?

Organizacje LGBT po raz kolejny przeprowadzają „tęczowy piątek” – wydarzenia, które ma przeciwdziałać rzekomej dyskryminacji osób homoseksualnych. Inicjatywa budzi liczne wątpliwości prawne, ponieważ, m.in. podważa prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Instytut Ordo Iuris podczas konferencji prasowej zaprezentował materiały, które mają pomóc rodzicom i uczniom w egzekwowaniu ich konstytucyjnych praw, w tym m.in. RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Siła modlitwy różańcowej

Różaniec ma moc większą od bomby atomowej. Jest najpotężniejszą bronią znaną ludziom wszystkich czasów, także w XXI wieku. To nie slogan – mówią ci, którzy doświadczyli siły modlitwy różańcowej. Dzięki niej niektórzy wciąż żyją. Chwycili za różaniec, a sam Bóg uczynił cud we właściwym czasie. Zaufali, są pewni, że On wie, co robi. Wojownicy Maryi opowiadają o cudownej ingerencji Boga w swoim życiu. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Kim jest Duch Święty – konferencje ks. Piotra Pawlukiewicza

W jakich okolicznościach jesteśmy gotowi na przyjęcie Ducha Świętego? Chyba w podobnych jak byli apostołowie, czyli gdy jesteśmy przerażeni, bez widoku na przyszłość, gdy zawiodły nas nasze własne kalkulacje. Chyba każdy wie jak powstają perły. Gdy do małży dostaje się ziarenko piasku lub inny okruszek, który ją zaczyna uwierać w środku, małża wytwarza specjalną masę perłową, którą oblepia owe ziarenko. Tak powstaje piękna perła. My jesteśmy małżami i nieraz bardzo uwiera nas cierpienie, które często Bóg dopuszcza po to, abyśmy dali perłę naszego życia. [Posłuchaj więcej…

______________________________________________

Obudź się, Warszawo!

Ks. bp Józef Zawitkowski zaapelował na łamach „Naszego Dziennika”, aby Warszawa się obudziła. Warszawo, Ty moja, Warszawo! Nie poznaję Cię, Warszawo, nieujarzmiona, wierna i krwawa. O miasto moje, moje święte Jeruzalem, świńskie ryje rzucają na Twe święte kamienie. Owoce święte płaczą, bo rzucone są na zgnojenie. Jam chłop z chłopa, dumny chłopów wiarą, mądrością i siłą. Bracia moi! Czyście chłopski rozum stracili? – napisał kapłan, odnosząc się do protestujących rolników z Agro Unii, którzy podczas jednego z protestów w stolicy wysypali jabłka na ulice. Ks. biskup przypomniał, że to chłopi byli „diamentem narodu” i strażnikami wiary, a teraz – nawiązując do przystąpienia PSL do Koalicji Europejskiej – „przystąpili do bezbożnych”, a Kosiniak-Kamysz jest tak samo nieudolnym „parobkiem”, jak i lekarzem. Bracia moi! Czyście chłopski rozum stracili? Diamentem byliście Narodu, skarbem Świętego Kościoła. Dlaczego przystaliście do bezbożnych? Ten, co lekarzem był nijakim, do chłopów przystał, i tu parobkiem jest kiepskim, bo serce ojca by zapłakało, gdybyś Ty orał inacy [Czytaj więcej…

______________________________________________

Homoseksualizm w świetle Pisma Świętego

Coraz silniejsze naciski lobby homoseksualnego [homopropagandy] sieją zamieszanie i zamęt wśród wiernych. Dlatego pilny staje się rzetelny powrót do orędzia Pisma Świętego. W jego świetle, a nie przez pryzmat środków masowego przekazu, chrześcijanin powinien kształtować własny pogląd na zjawisko określane jako sodomia [grzech sodomski]. Mieszkańcy biblijnej Sodomy i Gomory, o których czytamy w Księdze Rodzaju (19,1-29), zostali surowo ukarani za zboczenia, których się bezwstydnie dopuszczali. W Biblii współżycie homoseksualne zostało określone jako „obrzydliwość”, „ohyda”, a więc coś, co jako perwersja wzbudza odrazę i jest gorszące. Św. Paweł pisze: Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą […], nie odziedziczą królestwa Bożego (1 Kor 6,9-10). [Czytaj więcej… 

______________________________________________

Dobra spowiedź to spowiedź regularna

Dobre przygotowanie do spowiedzi  to przede wszystkim rzetelny rachunek sumienia. Rachunek sumienia to modlitwa. To otwarcie się na działanie Ducha Świętego, prośba, by oświetlił zakamarki mojej duszy, wydobył z nich to, o czym zapomniałem, na co jestem ślepy, czego dostrzec nie chcę. Wielką szkodę czynią sobie ludzie, którzy nie przygotowują się do spowiedzi, albo robią to w pośpiechu, bez głębszego namysłu i wejrzenia w swoje sumienie. Grzechy należy wyznawać konkretnie, rzeczowo, bez kamuflażu, bo wszelkie niedopowiedzenia domagają się pytań dodatkowych, a to krępuje obie strony. Najgorszym sposobem jest chyba rzucanie takich komunikatów, jak zgrzeszyłem przeciw szóstemu, siódmemu, ósmemu przykazaniu. Grzech trzeba nazwać po imieniu, bez uogólnień. Grzechy śmiertelne, popełnione po ostatniej spowiedzi, zapomniane lub zatajone trzeba wyznać każdy z osobna co do liczby i okoliczności. Dobra spowiedź zależy przede wszystkim od nas samych. Od naszej postawy, od chęci nawrócenia. Jeśli porzucę grzechy, zwrócę się do Boga i utrwalę to wszystko przez zadośćuczynienie to wtedy moja spowiedź jest dobra. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Czas wojowników

Niezwykle ważne słowa, które warto przemyśleć w czasie Wielkiego Postu, choć nie tylko, padły z ust Jamesa Caviezela, odtwórcy roli Jezusa Chrystusa w filmie „Pasja”. Według niego, świat potrzebuje ożywionych swoją wiarą dumnych wojowników. Szczególnie apeluje do młodych, by mieli odwagę wyjść do świata i bez wstydu wyrazili swoją wiarę publicznie. Ale najpierw musicie się zobowiązać do podjęcia modlitwy, studiowania i medytowania Pisma Świętego i brać sakramenty święte na poważnie. Nasza kultura jest teraz w upadku. Cały nasz świat zanurzony jest w grzechu. W ciszy naszych serc Bóg woła do nas. Do każdego z nas, abyśmy oddali się całkowicie Jemu [Czytaj więcej…

______________________________________________

Sakrament pokuty jest szczególnym darem Bożego Miłosierdzia 

Biskup Henryk Tomasik w liście pasterskim na Wielki Post przypomina, że najważniejszym warunkiem sakramentu pokuty jest żal za grzechy. Ale ważne jest jednak dobre przygotowanie i spełnienie wszystkich warunków sakramentu pokuty. My, duszpasterze, bolejemy nad takim widokiem: bezpośrednio z ulicy przychodzi osoba do konfesjonału bez modlitwy i przygotowania. Natychmiast po spowiedzi odchodzi i – bez chwili dziękczynienia – wychodzi z kościoła. Konieczne jest naprawdę poważne potraktowanie tego sakramentu. Bp Tomasik przypomina, że przy grzechach ciężkich trzeba określić ilość tych wykroczeń. Grzechem ciężkim jest np.: zdrada małżeńska, opuszczanie niedzielnej lub świątecznej Mszy Świętej bez uzasadnionej przyczyny, oszczerstwo polegające na przypisaniu drugiej osobie poważnego zła, którego ona nie popełniła, duża krzywda materialna wyrządzona drugiemu człowiekowi. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Jasełka i opłatek przeszkadzają dyrektorom szkół? 

W ostatnim czasie Instytut Ordo Iuris informował o możliwości udzielenia pomocy prawnej rodzicom posyłającym dzieci do szkół, w których postanowiono ograniczyć religijną oprawę świąt Bożego Narodzenia. Takie sytuacje miały miejsce w Krakowie i Kaliszu, gdzie w placówkach oświatowych dyrektorzy wyrazili zamiar zorganizowania „przedstawień świątecznych” zamiast tradycyjnych jasełek, czy rezygnacji z dzielenia się opłatkiem w trakcie szkolnej Wigilii. Instytut przygotował opinię prawną na ten temat, która została przesłana do Ministerstwa Edukacji Narodowej i odpowiednich kuratoriów oświaty. [Czytaj więcej…

______________________________________________

ZNP nie zna prawa? Organizowanie świątecznych wydarzeń w szkołach zgodne z Konstytucją 

Polskie prawo jest jednoznaczne w kwestii obecności treści religijnych w placówkach oświatowych. Podobnie jak gwarantuje nauczanie religii i odmawianie modlitwy w szkołach, tak dopuszcza strojenie choinki w ozdoby z motywami religijnymi, wystawianie jasełek oraz śpiewanie kolęd. Zgłaszane przez niektóre środowiska postulaty, by zaprzestać bądź ograniczyć pielęgnowanie tej tradycji są sprzeczne z polskim prawem i zmierzają do dyskryminacji katolików. W ostatnim czasie do ograniczenia religijnej oprawy Świąt Bożego Narodzenia nawoływano na łamach „Głosu Nauczycielskiego” wydawanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Dyskusja o rozdziale państwa i Kościoła jest nieporozumieniem 

Dyskusja w mediach na temat konieczności wprowadzenia rozdziału państwa i Kościoła wydaje się być wynikiem jakiegoś nieporozumienia, gdyż rozdział ten jest zagwarantowany w Konstytucji Rzeczypospolitej, jak również w Konkordacie – podkreślił w komunikacie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczący Episkopatu pisze, że wprowadzony po latach prześladowania Kościoła w czasach komunizmu model nazywany jest dzisiaj przyjazną separacją. Przewiduje on – zgodnie z zapisami Konstytucji RP – że stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Alternatywny model nazywany jest separacją wrogą. Zakłada on, że religia jest sprawą prywatną jednostki, a w związku z tym nie ma ona dostępu do sfery publicznej. Model ten – zapoczątkowany w czasach rewolucji francuskiej – przejęty został i „udoskonalony” przez Związek Sowiecki, a dalej wprowadzony także w innych państwach komunistycznych [Czytaj więcej…

______________________________________________

Państwo i ateiści są na utrzymaniu Kościoła…

W kontekście powyższego komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski warto jak najszybciej zakwestionować pewien kłamliwy mit, że państwo utrzymuje Kościół i cokolwiek mu daje. Jest odwrotnie: to raczej państwo jest na utrzymaniu Kościoła, a nie Kościół na utrzymaniu państwa. Bo Kościół (jako wspólnota wierzących) płaci na państwo jedne z najwyższych podatków.

A w kontekście postulatów, domagających się zaprzestania finansowania np. katechetów z budżetu państwa – warto przypomnieć, że podatnikami są również ludzie wierzący. A więc pieniądze podatnika – to są także pieniądze katolików, które idą na utrzymanie m.in. ateistów, niewierzących posłów, zgłaszających tego rodzaju postulaty, dezyderaty, w tym i te dotyczące wprowadzenia tak naprawdę wrogiej separacji między Kościołem i państwem, o której w swoim komunikacie wspomina abp Stanisław Gądecki.

Warto również przypomnieć, że księża w Polscejako jedyni na świecie – płacą podatki od każdego człowieka zameldowanego na terenie ich parafii, niezależnie od tego, czy ten człowiek jest wierzący, czy nie; czy chodzi do kościoła, czy nie. Instytucje kościelne też płacą podatki.

______________________________________________

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych 

Prezydent Andrzej Duda podpisał 13 listopada ustawę ustanawiającą dzień 19 października Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Ma on być wyrazem hołdu „dla kapłanów i innych osób duchownych, które swoją postawą dawały świadectwo męstwa i niezłomnej postawy patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewały krew w obronie Ojczyzny”. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych obchodzony będzie 19 października każdego roku w rocznicę porwania bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Kapłana Niezłomnego, „który stał się symbolem męczennika wśród duchowieństwa, zamordowanego z nienawiści do wiary i do ludzkiej godności” [Czytaj więcej…

______________________________________________

Zgoda Watykanu na proces beatyfikacyjny ks. Romana Kotlarza 

Stolica Apostolska wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza – niezłomnego kapłana i męczennika czasów komunizmu. Poinformował o tym Biskup Radomski Henryk Tomasik. Pierwszą sesję procesu zaplanowano na 1 grudnia 2018 r. w radomskiej katedrze. [czytaj więcej…

______________________________________________

Natalia – dziewczyna, która miała odwagę chcieć być świętą

Wśród 108 błogosławionych męczenników polskich, ofiar hitleryzmu, znajduje się Natalia Tułasiewicz, 39-letnia nauczycielka i konspiratorka. Jest to postać niezwykła, gdyż nie tylko śmierć za wiarę i ojczyznę stanowi przyczynę jej chwały, ale nie mniejsze znaczenie ma jej życie, krótkie, a duchowo tak bogate, że może być źródłem refleksji, inspiracją oraz zachętą dla współczesnych chrześcijan świeckich. W Natalii, na długo przed Soborem Watykańskim II, ujawniła się myśl pochodząca od Ducha Świętego, którą potem zapisały dokumenty soborowe mówiące o misji i apostolstwie świeckich.[czytaj więcej…

______________________________________________

Poznańska piątka

Wieczorem 24 sierpnia 1942 roku na ponurym dziedzińcu więzienia w Dreźnie gilotyna pracowała nieprzerwanie, wyrabiając swoją okrutną normę. Był to czas tryumfu walczącego z Bogiem bestialstwa hitleryzmu, który doprowadził do przerażających zbrodni na dziesiątkach milionów ludzi [czytaj więcej…

______________________________________________

Dzieje i legendy Różańca Św.

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Nie jest to modlitwa przypisana do jakiejś jednej epoki, jest ponadczasowa. Sięgają do niej ludzie bardzo prości i wykształceni, duchowni i świeccy. Październik w Kościele katolickim w Polsce jest miesiącem modlitwy różańcowej. Do odmawiania różańca kilkakrotnie wzywała Matka Boża w czasie objawień: w Lourdes, w La Salette i w Fatimie. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Różaniec, mój sposób na życie 

W dzisiejszych czasach niełatwo się modlić. Trudno stanąć w ciszy przed Bogiem. Ale to właśnie teraz, w tych czasach, Ojciec Święty przypomina nam o różańcu, skarbie duchowym Kościoła. Wielu jest takich, którzy gardzą tą modlitwą, mówiąc, że jest „nudnym klepaniem”. To dowodzi tego, iż nie odkryli oni jeszcze wielkiej głębi, jaka się w nim kryje. [czytaj więcej…

______________________________________________

Różaniec – skarb, który trzeba odkryć

Autentyczna, żywa wiara wyraża się w trudzie codziennej modlitwy. Kto przestaje się modlić, w praktyce staje się ateistą, duchowo obumiera i traci największy duchowy skarb, jakim są wiara, nadzieja i miłość. [czytaj więcej…

______________________________________________

Recepta na szczęście w rodzinie – odmawiać Różaniec!!!!

Często rozmawiam z ludźmi na temat modlitwy. Pytam, czy lubią odmawiać różaniec. Słyszę wciąż te same odpowiedzi: że nudny, że za długi, że wciąż powtarza się to samo, że młodzi już się różańcem nie modlą. Dlaczego tak się dzieje? Czyżby Maryja w swoich objawieniach nie kierowała swoich próśb właśnie do dzieci, do młodzieży, do rodzin? Czy to nie w nich pokłada nadzieję na zmianę świata? [czytaj więcej…

______________________________________________

Nauczanie religii w polskiej szkole 

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, a integralnym elementem nauczania w szkołach publicznych jest dobrowolna możliwość uczęszczania na lekcje religii. Obywatele Polski mają konstytucyjne prawo do udziału w lekcjach religii w szkole, Kościoły – do jej nauczania, katecheci zaś do wynagrodzenia za swą pracę, tak jak inni nauczyciele. Obecność lekcji religii w systemie edukacji i ich finansowanie przez państwo jest europejskim standardem, poza nielicznymi wyjątkami. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Zakaz modlitwy w szkole narusza konstytucję 

W debacie publicznej co jakiś czas pojawiają się nieprawdziwe głosy, że modlitwa w szkole czy przedszkolu jest sprzeczna z polskim prawem. Tymczasem to właśnie jej zakazywanie stanowi naruszenie Konstytucji. Instytut Ordo Iuris w akcji społecznej przypomina o prawie uczniów do modlitwy w placówce oświatowej. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Wypowiedź Ks. Kard. Raymonda Leo Burke 

Fundamentalne prawdy wiary są podważane, stawiane pod znakiem zapytania. To dotyczy pozbawienia życia niewinnej i bezbronnej osoby, aktywności seksualnej z osobą tej samej płci, a także pozamałżeńskich relacji seksualnych. Sytuacja Europy Zachodniej jest trudna, bardzo poważna. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje obecnie w Kościele w Niemczech. To powód do alarmu najpoważniejszego z możliwych

W Polsce wciąż macie bardzo silną kulturę katolicką i chrześcijańską. Ale musicie tego bronić, ponieważ wasz kraj może podążyć w tym samym kierunku co Irlandia. Przede wszystkim: bądźcie odważni. Nie pozwólcie, by zawładnęło wami przekonanie, że nic nie możemy zrobić. Przygotowujcie się do walki, także do cierpienia. To cierpienie może być zarówno fizyczne, jak i społeczne, np. wyśmiewanie, wyszydzanie, izolacja, obojętność. Ale może się też pojawić prześladowanie, więzienie. Musimy jednak walczyć o to, co jest naszym życiem, co jest naszym życiem wiecznym. Nie możemy pozwolić, by Kościół poszedł w fałszywym kierunku.

[„Sieci” 2018, nr 24. Ks. kard. Raymond Leo Burke to amerykański duchowny, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej].

______________________________________________

Cud Eucharystyczny w Legnicy

Polecamy film-świadectwo ks. Andrzeja Ziombry na temat cudu Eucharystycznego, jaki miał miejsce w 2013 r. w Legnicy [Zob. więcej…

______________________________________________

Uzdrawiająca moc Chrystusa

Pan Jezus nieustannie obecny w Eucharystii zaprasza każdego z nas, abyśmy przychodzili do Niego ze wszystkimi problemami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Aby przyjść do Jezusa, najpierw trzeba uwierzyć w Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii. Eucharystyczny cud w Sokółce jest takim mocnym głosem Boga wzywającym wszystkich do uświadomienia sobie, że Eucharystia jest najcenniejszym, największym darem, jaki posiadamy, gdyż jest to sam Zmartwychwstały Pan. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Jak powstała Litania Loretańska? 

Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Modlitwy do Matki Bożej Jasnogórskiej – akty zawierzenia 

Zapraszamy do zapoznania z aktami zawierzenia Matce Bożej, m.in. takimi, jak: Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego; Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego; Akt zawierzenia Maryi, Matce Miłosierdzia, jakiego dokonał Jan Paweł II; Akt osobistego oddania się Matce Bożej; Akt zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski [Czytaj więcej…

______________________________________________

Miłość silniejsza niż strach 

W czasie hitlerowskiej okupacji 12 X 1939 r. gubernator Hans Frank wydał rozporządzenie grożące Polakom karą śmierci za jakąkolwiek pomoc udzielaną Żydom. Według szacunków historyków z IPN w ratowaniu Żydów w czasie hitlerowskiej okupacji uczestniczyło ok. 1 miliona Polaków. Kilkanaście tysięcy Polaków zostało w bestialski sposób zamordowanych przez oddziały SS za ukrywanie osób żydowskiej narodowości. Głównym motywem takiej heroicznej postawy było ewangeliczne wezwanie do miłości bliźniego, które podjęła także rodzina Ulmów [Czytaj więcej…

______________________________________________

Godzina święta z Bożym Sercem

Godzina Święta jest jedną z najpiękniejszych praktyk miłości w nabożeństwie do Jezusowego Serca. Jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. W nocy z czwartku na piątek oddajemy się gorącej modlitwie, rozmyślając o Jego męce. Czynimy to na Jego wzór, kiedy to modlił się w Ogrodzie Oliwnym przeżywając trwogę zbliżającej się męki i konania [Czytaj więcej…

______________________________________________

Modlitwa małżeńska

Zapraszamy do zapoznania się z formami modlitwy w małżeństwie i rodzinie, słuchając na ten temat audycji mp3 i czytając artykuły, takich jak: Modlitwa małżeńska – czym jest, jak powinna wyglądać; Modlitwa rodzinna, a modlitwa małżonków; Jak działa łaska Sakramentu Małżeństwa w życiu codziennym?; Bojowy szyk rodziny, czyli… nasza modlitwa rodzinna; Różaniec siłą rodziny! [Czytaj więcej…

______________________________________________

Ból krzywdy, radość przebaczenia – o. Józef Augustyn o uzdrowieniu wewnętrznym

Któż z nas nie czuł się kiedyś skrzywdzony? Któż z nas nie cierpiał z powodu niesprawiedliwego potraktowania przez innych: we własnym domu rodzinnym, na podwórku, w szkole, na studiach, w miejscu pracy, na ulicy i w innych sytuacjach życiowych, które trudno tutaj wyliczyć? Skrzywdzenie jest zwykle bardzo bolesnym wspomnieniem, do którego najczęściej niechętnie wracamy. O doznanej krzywdzie, szczególnie wówczas, gdy była dotkliwa, nie można łatwo zapomnieć. Bywają jednak niekiedy tak wielkie krzywdy, iż przekraczają możliwości emocjonalne i duchowe człowieka. A ponieważ człowiek nie potrafi ich udźwignąć, spycha je gdzieś w lochy podświadomości i w sposób przedziwny „zapomina” o nich. Człowiek – ludzka psychika broni się w ten sposób przed ciągłym bólem wewnętrznym. Zapomnienie to bywa jednak pozorne. Zapraszamy do zapoznania się z: Konferencjami mp3 oraz wersją online książki: Ból krzywdy, radość przebaczenia [Czytaj więcej…

______________________________________________

Ateista spotkał żywego Boga

W momencie kiedy stanął w obecności Najświętszego Sakramentu i został dotknięty promieniującym światłem radości życia i miłości tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego, wtedy stało się dla niego oczywiste, że tylko w Kościele katolickim jest cała prawda, którą Bóg objawił ludzkości… . [Czytaj więcej…

______________________________________________

Zelia i Ludwik Martinowie – święci małżonkowie

Papież Franciszek kanonizował małżonków Ludwika i Zelię Martinów – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ci święci małżonkowie doskonale wypełnili swoje życiowe powołanie: Ludwik – do bycia mężem i ojcem, Zelia – do bycia żoną i matką. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Uwierzyła, że Jezus jest Mesjaszem i Bogiem

Rosalind Moss urodziła się w Brooklynie w 1943 roku. Jej rodzice byli konserwatywnymi Żydami pochodzącymi z Rosji i Węgier. Bezkompromisowe poszukiwanie prawdy oraz sensu życia doprowadziło ją do Chrystusa, który naucza i zbawia w Kościele katolickim. [Czytaj więcej…

_____________________________________________

Kościół w Chinach – prześladowania

Rządy komunistycznej ideologii w Chinach i jej stosunek do Kościoła katolickiego nie odbiegał w niczym od wzorców znanych już nam z innych krajów „demokracji ludowej”. W 1949 roku – gdy komuniści po krwawej wojnie domowej ogłosili powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (do dzisiaj jest to oficjalna nazwa państwa chińskiego) – w programie Komunistycznej Partii Chin (KPCh) przyjętym we wrześniu tego samego roku deklarowano, że wszyscy chińscy obywatele powinni mieć zagwarantowaną wolność wyznania i praktykowania swojego wyznania. Takie były deklaracje, jednak podobnie jak w przypadku innych komunistycznych krajów, na deklaracjach się skończyło. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Wybaczenie w małżeństwie

Jednym z najpoważniejszych problemów bardzo nam komplikującym życie duchowe, ale też znacznie utrudniającym funkcjonowanie w wielu innych sferach jest stan niewybaczenia. My, małżonkowie, wiemy doskonale, jak trudno radzić sobie z takim stanem w naszych związkach. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Zachowaj nas od złego

W swoim dziele stworzenia Bóg powołał do istnienia duchy czyste, obdarowane wolną wolą, inteligencją i mocą, które miały być w szczególnej relacji do swego Stworzyciela, miały pełnić Jego wolę, ale nie z przymusu, lecz z miłości miały Mu służyć. Część z nich wypowiedziała Bogu posłuszeństwo i sprzeciwiła się Jego woli. To odrzucenie Boga stało się dla nich potępieniem: z własnej, wolnej woli stały się zamiast dobrymi duchami – duchami zła, buntu i nienawiści do Boga. [Czytaj więcej

______________________________________________

Zstąpił do piekieł

Jak należy rozumieć treść artykułu wiary o „zstąpieniu Chrystusa do piekieł”? Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że „Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Jezus zstąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom”. Trzeba tutaj podkreślić, że w tym artykule wiary przez słowo „piekło” nie należy rozumieć stanu wiecznego potępienia tych ludzi, którzy definitywnie Boga odrzucili. Chodzi tu natomiast o rzeczywistość wyrażoną przez hebrajskie słowo szeol, które zostało niezręcznie przetłumaczone przez „piekło”. Szeol oznacza stan pośmiertny. Jest to stan ludzi oczekujących zbawienia [Czytaj więcej…

______________________________________________

Żydówka, ateistka, święta

Święta Edyta Stein była jedną z najwybitniejszych osobistości europejskiej elity filozoficznej i kulturalnej XX wieku. Bezkompromisowe poszukiwanie prawdy z głębokiego ateizmu doprowadziło ją na wyżyny świętości. Zginęła śmiercią męczeńską w KL Auschwitz w 1942 r. Została kanonizowana w 1998 r. i ogłoszona patronką Europy przez Jana Pawła II.[czytaj więcej…

______________________________________________

Wiara i rozum

Święty Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio (Wiara i rozum) oraz w swoich katechezach demaskuje kłamliwą propagandę, która próbuje narzucić społeczeństwu przekonanie, że chrześcijańskiej wiary w Boga nie da się pogodzić z badaniami naukowymi i rozumem, że ateizm jest znakiem postępu, natomiast ludzie wierzący w Boga są ostoją fanatyzmu, ciemnogrodu i zabobonu. [czytaj więcej…

______________________________________________

Nawrócenie Alfonsa Ratisbonne’a 

Historia nawrócenia się na katolicyzm żyjącego w drugiej połowie XIX wieku francuskiego Żyda, Alfonsa Ratisbonne’a, jest niezwykłym dowodem na to, że Pan na wiele rozmaitych sposobów przyciąga do siebie ludzi. [czytaj więcej….

______________________________________________

Prześladowania chrześcijan w Azji 

Chrześcijanka Kamalini Naik, będąca w siódmym miesiącu ciąży, została otoczona przez fanatyczny tłum hinduistów domagający się od niej wyrzeczenia się wiary w Chrystusa. Gdy odmówiła, ona oraz jej roczny synek zostali – wedle zeznań naocznych świadków – „pocięci na kawałki” [czytaj więcej…

______________________________________________

Męczeństwo chrześcijan w Pakistanie 

Dwa procent ze 160 milionów Pakistańczyków to chrześcijanie (z tego mniej niż połowa to katolicy). Pierwsze gminy chrześcijańskie powstały nad Indusem już w I wieku po Chrystusie – niemal 600 lat przed przybyciem (na skutek zbrojnej inwazji) na te ziemie muzułmanów. Obecnie – podobnie jak w znakomitej większości krajów muzułmańskich – chrześcijanie są tam nie tylko obywatelami drugiej kategorii, ale także mniejszością celowo utrzymywaną przez rząd i władze lokalne w stanie społecznego i materialnego upośledzenia [czytaj więcej…

______________________________________________

Okultyzm – religia szatana

Zawiniona ignorancja w zakresie podstawowych prawd chrześcijaństwa, analfabetyzm religijny jest poważną winą oraz źródłem wielu tragedii życiowych. Żerują na nim różnego rodzaju sekciarze, wróżbici, magowie, astrologowie, bioenergoterapeuci, którzy codziennie na masową skalę oszukują naiwnych ludzi, wyciągając od nich wielkie sumy pieniędzy [czytaj więcej…

______________________________________________

Orędzie Bożego Miłosierdzia pomogło mi przetrwać najtrudniejsze chwile życia

Roman Kluska, założyciel firmy komputerowej Optimus, został w 2002 roku niezgodnie z prawem aresztowany. Wspominając po latach tamte chwile podkreśla, jak wielką rolę miała dla niego wiara, szczególnie treści zawarte w „Dzienniczku” św. s. Faustyny Kowalskiej. Jest symbolem walki przedsiębiorcy z państwem i nieuczciwymi urzędnikami, ale także – etyki i uczciwości opartej na głębokiej wierze w Boga [zob. więcej…

______________________________________________

Ludobójstwo Polaków przez Sowietów w latach 1937 – 1938

11 sierpnia 1937 r. – początek tzw. operacji polskiej NKWD, wymierzonej w Polaków mieszkających na terenie Związku Sowieckiego. Operacja ta faktycznie była ludobójstwem popełnionym na Polakach i została  przeprowadzona w latach 1937–1938, a więc jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Według dokumentów NKWD, skazano 139 835 Polaków, z tego zamordowano bezpośrednio 111 091 naszych rodaków, a 28 744 skazano na pobyt w łagrach. To ludobójstwo dokonane na Polakach wciąż jest mało znane, a tymczasem zginęło wtedy kilka razy więcej naszych rodaków niż w Katyniu. [czytaj więcej…

______________________________________________

Święty Jan Maria Vianney

4 sierpnia 1859 roku w wieku 63 lat umarł św. ks. Jan Maria Vianney. Przez przeszło 40 lat ks. Vianney był proboszczem w małej wiosce Ars w diecezji Lyonu. Kiedy rozpoczynał tam swoją kapłańską posługę, Ars było nieznaną mieściną. W ostatnich latach jego życia do Ars przyjeżdżały setki tysięcy ludzi z całej Francji i Europy, aby spowiadać się u świętego proboszcza i uczestniczyć w odprawianych przez niego Mszach św. Dzięki jego wstawiennictwu u Boga dokonywały się tam spektakularne nawrócenia i uzdrowienia [czytaj więcej…

______________________________________________

MSZA ŚW. OJCA PIO

 Kiedy Ojciec Pio odprawiał Mszę św., wszyscy czuli, że prawdziwie z Chrystusem przeżywa mękę i przybicie do krzyża. o. Jerzy Tomziński, paulin, uczestniczył we Mszy św. odprawianej przez o. Pio. I wspomina, że to, co najbardziej wtedy przeżył, to moment konsekracji: „Ojciec Pio zachowywał się tak, jakby widział Chrystusa. Oparł się na ołtarzu, ręce położył tak, jakby obejmował krzyż, i patrzył na Hostię. On widział Pana Jezusa, że cierpi, że umiera. Widział Go w Hostii – to się ujawniło w jego twarzy. To było coś nieprawdopodobnego… Nie widziałem kapłana celebrującego, ale Mękę Pana Jezusa na Golgocie. Widziałem, Pan Jezus cierpi i umiera, że krew się leje. Widziałem i przeżywałem, dzięki Ojcu Pio, niebo przy ołtarzu” [czytaj więcej…

______________________________________________

Synu, witaj w domu!

Przez 35 lat, nie znając Boga i wiary, szedłem przez życie kłamiąc, kradnąc i zabijając siebie alkoholem, lekami, narkotykami. Ceniłem tylko te wartości, które znajdują się na topie współczesnego świata… [czytaj więcej…

______________________________________________

Nieustannie trwający cud

Włoskie miasto Siena, położone w Toskanii jest słynne przede wszystkim z eucharystycznego cudu, nieustannie trwającego od 1730 r. Wbrew wszelkim prawom fizycznym i chemicznym 223 Hostie, które zostały konsekrowane 14 sierpnia 1730 r., do dzisiejszego dnia zachowują zadziwiającą świeżość, nie ulegając nawet w minimalnym stopniu procesom psucia [czytaj więcej….

______________________________________________

O Marcie Robin 

Marta Robin – przez prawie 50 lat w ogóle nie spała i niczego nie jadła, żyjąc jedynie codzienną Eucharystią, a jej ciało przez 52 lata było owładnięte paraliżem. Co tydzień – od czwartku do niedzieli, a pod koniec życia aż do poniedziałku rano – przeżywała w duszy i w ciele mękę Chrystusa  [zobacz film o Marcie…

______________________________________________

Wróżbiarstwo, czyli… 

Uciekanie się do którejkolwiek z praktyk wróżbiarstwa jest jawnym wykroczeniem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Dlaczego? [czytaj więcej…

______________________________________________

Pułapka okultyzmu 

Wszyscy, którzy praktykują jakiekolwiek formy okultyzmu, występują przeciwko pierwszemu przykazaniu Dekalogu, zrywają więzy życia i miłości, jakie łączą ich z Bogiem, i dobrowolnie oddają się w przerażającą niewolę sił zła [czytaj więcej…

______________________________________________

Fatima – cud słońca

W 1910 r., a więc siedem lat przed objawieniami Matki Bożej w Fatimie, władzę w Portugalii przejęła masoneria. Rządzący postanowili zniszczyć Kościół katolicki w ciągu dwóch pokoleń. Nowa, walcząca z Bogiem władza ogłosiła, że katolicyzm jest największym wrogiem ludzkości, opium dla ludu, i dlatego należy go jak najszybciej unicestwić [czytaj więcej…

______________________________________________

Orędzie fatimskie ratunkiem dla świata 

Matka Boża w Fatimie, w 1917 r., przekazała orędzie zawierające swego rodzaju scenariusz wydarzeń naszych czasów. Przypomnijmy je. Matka Boża zapowiedziała m.in. rychły koniec I wojny światowej, wybuch rewolucji bolszewickiej w Rosji, rozszerzenie się błędów Rosji (ateizmu) na wiele krajów. Zapowiedziała tzw. cud słońca 13 października 1917 r. Mówiła o tajemniczym świetle, przypominającym zorzę polarną, które miało ostrzec ludzkość przed nadchodzącą II wojną światową. Wreszcie najważniejsza zapowiedź Matki Bożej: przyjścia papieża, który będzie cierpiał, który upadnie pod strzałami z broni palnej – czyli była to zapowiedź zamachu na życie Jana Pawła II. Dalej jest mowa o zawierzeniu Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi i w konsekwencji upadku komunizmu w Rosji, nawrócenia Rosji, przyjścia na krótko lat pokoju i wreszcie zapowiedź triumfu Niepokalanego Serca Maryi, Jej zwycięstwa. W objawieniu przekazanym już samej Łucji, w Pontevedra, Matka Boża objaśniła rolę nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca, stanowiącego rękojmię przyjścia Maryi z pomocą w najważniejszej godzinie życia człowieka – w chwili śmierci [czytaj więcej…

______________________________________________

Cudownie zachowane piękno

Ciało św. Bernadetty, która zmarła w 1879 r., w ogóle nie ulega procesowi rozkładu – ani zewnętrznemu, ani też wewnętrznemu – i zachowuje do dziś dnia zadziwiającą świeżość i piękno. [czytaj więcej…

______________________________________________

Od lęku do wiary 

Dwa miesiące po uzdrowieniu opowiedziałam lekarce o tym, co się stało. Jej zdziwienie było wielkie, jak powiedziałam jej, że nie biorę już żadnych leków [czytaj więcej…