Czytelnia

 

 

 

Zapraszamy do lektury

Tekstów

na temat ŻYCIA KOŚCIOŁA, POLSKI,
KULTURY, SPOŁECZEŃSTWA

 

 

 

       

Przewodniczący Episkopatu o próbie zohydzenia Kościoła 

„Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą się zdarzyć. Niestety, w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w trakcie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, miało miejsce wiele zdarzeń poddających w wątpliwość moją wcześniejszą konstatację” – napisał Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. „Myślę po pierwsze o profanacji jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Myślę także o konkretnych aktach fizycznej napaści na kościoły i samych kapłanów. Szczególnie dotknęło to osobę ks. Ireneusza Bakalarczyka” – podkreślił abp Gądecki. Wspomniał też o profanacjach i aktach bluźnierstwa, do jakich dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Stają się one miejscem obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii Eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych”.  [Czytaj więcej…

______________________________________________

Państwo bogatsze dzięki Kościołowi o 1,3 mld euro 

1 mld 386 mln euro generuje dla państwa działalność Kościoła w Hiszpanii. To pięć razy więcej niż otrzymuje dzięki dobrej woli podatników. Wyniki sprawozdania pokazują, że wbrew medialnym, często wypaczonym przekazom, Kościół nie tylko nie żyje kosztem państwa, ale wręcz przeciwnie: zaoszczędza państwu miliony euro i tworzy tysiące miejsc pracy. Jest obecny tam, gdzie państwo z różnych powodów nie dociera. [Czytaj więcej… 

______________________________________________

Kim jest Duch Święty – konferencje ks. Piotra Pawlukiewicza

W jakich okolicznościach jesteśmy gotowi na przyjęcie Ducha Świętego? Chyba w podobnych jak byli apostołowie, czyli gdy jesteśmy przerażeni, bez widoku na przyszłość, gdy zawiodły nas nasze własne kalkulacje. Chyba każdy wie jak powstają perły. Gdy do małży dostaje się ziarenko piasku lub inny okruszek, który ją zaczyna uwierać w środku, małża wytwarza specjalną masę perłową, którą oblepia owe ziarenko. Tak powstaje piękna perła. My jesteśmy małżami i nieraz bardzo uwiera nas cierpienie, które często Bóg dopuszcza po to, abyśmy dali perłę naszego życia. [Posłuchaj więcej…

______________________________________________

Obudź się, Warszawo!

Ks. bp Józef Zawitkowski zaapelował na łamach „Naszego Dziennika”, aby Warszawa się obudziła. Warszawo, Ty moja, Warszawo! Nie poznaję Cię, Warszawo, nieujarzmiona, wierna i krwawa. O miasto moje, moje święte Jeruzalem, świńskie ryje rzucają na Twe święte kamienie. Owoce święte płaczą, bo rzucone są na zgnojenie. Jam chłop z chłopa, dumny chłopów wiarą, mądrością i siłą. Bracia moi! Czyście chłopski rozum stracili? – napisał kapłan, odnosząc się do protestujących rolników z Agro Unii, którzy podczas jednego z protestów w stolicy wysypali jabłka na ulice. Ks. biskup przypomniał, że to chłopi byli „diamentem narodu” i strażnikami wiary, a teraz – nawiązując do przystąpienia PSL do Koalicji Europejskiej – „przystąpili do bezbożnych”, a Kosiniak-Kamysz jest tak samo nieudolnym „parobkiem”, jak i lekarzem. Bracia moi! Czyście chłopski rozum stracili? Diamentem byliście Narodu, skarbem Świętego Kościoła. Dlaczego przystaliście do bezbożnych? Ten, co lekarzem był nijakim, do chłopów przystał, i tu parobkiem jest kiepskim, bo serce ojca by zapłakało, gdybyś Ty orał inacy [Czytaj więcej…

______________________________________________

Homoseksualizm w świetle Pisma Świętego

Coraz silniejsze naciski lobby homoseksualnego [homopropagandy] sieją zamieszanie i zamęt wśród wiernych. Dlatego pilny staje się rzetelny powrót do orędzia Pisma Świętego. W jego świetle, a nie przez pryzmat środków masowego przekazu, chrześcijanin powinien kształtować własny pogląd na zjawisko określane jako sodomia [grzech sodomski]. Mieszkańcy biblijnej Sodomy i Gomory, o których czytamy w Księdze Rodzaju (19,1-29), zostali surowo ukarani za zboczenia, których się bezwstydnie dopuszczali. W Biblii współżycie homoseksualne zostało określone jako „obrzydliwość”, „ohyda”, a więc coś, co jako perwersja wzbudza odrazę i jest gorszące. Św. Paweł pisze: Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą […], nie odziedziczą królestwa Bożego (1 Kor 6,9-10). [Czytaj więcej… 

______________________________________________

Dobra spowiedź to spowiedź regularna

Dobre przygotowanie do spowiedzi  to przede wszystkim rzetelny rachunek sumienia. Rachunek sumienia to modlitwa. To otwarcie się na działanie Ducha Świętego, prośba, by oświetlił zakamarki mojej duszy, wydobył z nich to, o czym zapomniałem, na co jestem ślepy, czego dostrzec nie chcę. Wielką szkodę czynią sobie ludzie, którzy nie przygotowują się do spowiedzi, albo robią to w pośpiechu, bez głębszego namysłu i wejrzenia w swoje sumienie. Grzechy należy wyznawać konkretnie, rzeczowo, bez kamuflażu, bo wszelkie niedopowiedzenia domagają się pytań dodatkowych, a to krępuje obie strony. Najgorszym sposobem jest chyba rzucanie takich komunikatów, jak zgrzeszyłem przeciw szóstemu, siódmemu, ósmemu przykazaniu. Grzech trzeba nazwać po imieniu, bez uogólnień. Grzechy śmiertelne, popełnione po ostatniej spowiedzi, zapomniane lub zatajone trzeba wyznać każdy z osobna co do liczby i okoliczności. Dobra spowiedź zależy przede wszystkim od nas samych. Od naszej postawy, od chęci nawrócenia. Jeśli porzucę grzechy, zwrócę się do Boga i utrwalę to wszystko przez zadośćuczynienie to wtedy moja spowiedź jest dobra. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Czas wojowników

Niezwykle ważne słowa, które warto przemyśleć w czasie Wielkiego Postu, choć nie tylko, padły z ust Jamesa Caviezela, odtwórcy roli Jezusa Chrystusa w filmie „Pasja”. Według niego, świat potrzebuje ożywionych swoją wiarą dumnych wojowników. Szczególnie apeluje do młodych, by mieli odwagę wyjść do świata i bez wstydu wyrazili swoją wiarę publicznie. Ale najpierw musicie się zobowiązać do podjęcia modlitwy, studiowania i medytowania Pisma Świętego i brać sakramenty święte na poważnie. Nasza kultura jest teraz w upadku. Cały nasz świat zanurzony jest w grzechu. W ciszy naszych serc Bóg woła do nas. Do każdego z nas, abyśmy oddali się całkowicie Jemu [Czytaj więcej…

______________________________________________

Sakrament pokuty jest szczególnym darem Bożego Miłosierdzia 

Biskup Henryk Tomasik w liście pasterskim na Wielki Post przypomina, że najważniejszym warunkiem sakramentu pokuty jest żal za grzechy. Ale ważne jest jednak dobre przygotowanie i spełnienie wszystkich warunków sakramentu pokuty. My, duszpasterze, bolejemy nad takim widokiem: bezpośrednio z ulicy przychodzi osoba do konfesjonału bez modlitwy i przygotowania. Natychmiast po spowiedzi odchodzi i – bez chwili dziękczynienia – wychodzi z kościoła. Konieczne jest naprawdę poważne potraktowanie tego sakramentu. Bp Tomasik przypomina, że przy grzechach ciężkich trzeba określić ilość tych wykroczeń. Grzechem ciężkim jest np.: zdrada małżeńska, opuszczanie niedzielnej lub świątecznej Mszy Świętej bez uzasadnionej przyczyny, oszczerstwo polegające na przypisaniu drugiej osobie poważnego zła, którego ona nie popełniła, duża krzywda materialna wyrządzona drugiemu człowiekowi. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Samorządy indoktrynują zamiast wychowywać w duchu szacunku 

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział wprowadzenie w stołecznych szkołach programu walki z tzw. mową nienawiści. Poważne wątpliwości budzą opublikowane w Internecie materiały, które mają być wykorzystywane podczas zajęć na ten temat. Określają one bowiem dyskryminowane grupy społeczne na podstawie kryteriów ideologicznych. Stwierdza się w nich, że dyskryminacja miałaby dotyczyć zwykle m.in. feministek, czy osób prowadzących homoseksualny styl życia. W materiałach zabrakło jednocześnie miejsca dla innych grup takich jak rodziny wielodzietne czy osoby ubogie. Instytut Ordo Iuris przygotował oświadczenie dla rodziców, którzy nie wyrażają zgody na uczestnictwo ich dzieci w tych zajęciach. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Warszawa: zamiast debaty konflikt 

Podnosząc hasło walki z nienawiścią”, Rafał Trzaskowski mógł zainicjować debatę o tym, jak kształtować postawy pełne miłości dla drugiego człowieka. Mógł zbudować koalicję na rzecz wychowania do szacunku. Mógł zrobić to wszystko, stosując się do konstytucyjnej zasady subsydiarności działań władzy publicznej wobec rodziny. Wybrał indoktrynację opartą o materiały lewicowych radykałów, bez liczenia się z wolą i wrażliwością rodziców. [Czytaj więcej…  

______________________________________________

Projekt ustawy o świeckim państwie jest niezgodny z Konstytucją RP i Konkordatem 

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska zaprezentowało projekt ustawy o świeckim państwie. Zaproponowane w nim rozwiązania są niezgodne z Konstytucją oraz wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi, a także znacznie odbiegają od współczesnych standardów  w relacjach państwo – Kościół w wielu krajach europejskich. Celem projektu – według jego twórców – ma być m.in. zaprzestanie finansowania lekcji religii ze środków publicznych, wzmocnienie „neutralności światopoglądowej” systemu edukacji w Polsce, likwidacja Funduszu Kościelnego oraz wielu komisji państwowo-kościelnych. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę projektu. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Jasełka i opłatek przeszkadzają dyrektorom szkół? 

W ostatnim czasie Instytut Ordo Iuris informował o możliwości udzielenia pomocy prawnej rodzicom posyłającym dzieci do szkół, w których postanowiono ograniczyć religijną oprawę świąt Bożego Narodzenia. Takie sytuacje miały miejsce w Krakowie i Kaliszu, gdzie w placówkach oświatowych dyrektorzy wyrazili zamiar zorganizowania „przedstawień świątecznych” zamiast tradycyjnych jasełek, czy rezygnacji z dzielenia się opłatkiem w trakcie szkolnej Wigilii. Instytut przygotował opinię prawną na ten temat, która została przesłana do Ministerstwa Edukacji Narodowej i odpowiednich kuratoriów oświaty. [Czytaj więcej…

______________________________________________

ZNP nie zna prawa? Organizowanie świątecznych wydarzeń w szkołach zgodne z Konstytucją 

Polskie prawo jest jednoznaczne w kwestii obecności treści religijnych w placówkach oświatowych. Podobnie jak gwarantuje nauczanie religii i odmawianie modlitwy w szkołach, tak dopuszcza strojenie choinki w ozdoby z motywami religijnymi, wystawianie jasełek oraz śpiewanie kolęd. Zgłaszane przez niektóre środowiska postulaty, by zaprzestać bądź ograniczyć pielęgnowanie tej tradycji są sprzeczne z polskim prawem i zmierzają do dyskryminacji katolików. W ostatnim czasie do ograniczenia religijnej oprawy Świąt Bożego Narodzenia nawoływano na łamach „Głosu Nauczycielskiego” wydawanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Dyskusja o rozdziale państwa i Kościoła jest nieporozumieniem 

Dyskusja w mediach na temat konieczności wprowadzenia rozdziału państwa i Kościoła wydaje się być wynikiem jakiegoś nieporozumienia, gdyż rozdział ten jest zagwarantowany w Konstytucji Rzeczypospolitej, jak również w Konkordacie – podkreślił w komunikacie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczący Episkopatu pisze, że wprowadzony po latach prześladowania Kościoła w czasach komunizmu model nazywany jest dzisiaj przyjazną separacją. Przewiduje on – zgodnie z zapisami Konstytucji RP – że stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Alternatywny model nazywany jest separacją wrogą. Zakłada on, że religia jest sprawą prywatną jednostki, a w związku z tym nie ma ona dostępu do sfery publicznej. Model ten – zapoczątkowany w czasach rewolucji francuskiej – przejęty został i „udoskonalony” przez Związek Sowiecki, a dalej wprowadzony także w innych państwach komunistycznych [Czytaj więcej…

______________________________________________

Państwo i ateiści są na utrzymaniu Kościoła…

W kontekście powyższego komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski warto jak najszybciej zakwestionować pewien kłamliwy mit, że państwo utrzymuje Kościół i cokolwiek mu daje. Jest odwrotnie: to raczej państwo jest na utrzymaniu Kościoła, a nie Kościół na utrzymaniu państwa. Bo Kościół (jako wspólnota wierzących) płaci na państwo jedne z najwyższych podatków.

A w kontekście postulatów, domagających się zaprzestania finansowania np. katechetów z budżetu państwa – warto przypomnieć, że podatnikami są również ludzie wierzący. A więc pieniądze podatnika – to są także pieniądze katolików, które idą na utrzymanie m.in. ateistów, niewierzących posłów, zgłaszających tego rodzaju postulaty, dezyderaty, w tym i te dotyczące wprowadzenia tak naprawdę wrogiej separacji między Kościołem i państwem, o której w swoim komunikacie wspomina abp Stanisław Gądecki.

Warto również przypomnieć, że księża w Polscejako jedyni na świecie – płacą podatki od każdego człowieka zameldowanego na terenie ich parafii, niezależnie od tego, czy ten człowiek jest wierzący, czy nie; czy chodzi do kościoła, czy nie. Instytucje kościelne też płacą podatki.

______________________________________________

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych 

Prezydent Andrzej Duda podpisał 13 listopada ustawę ustanawiającą dzień 19 października Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Ma on być wyrazem hołdu „dla kapłanów i innych osób duchownych, które swoją postawą dawały świadectwo męstwa i niezłomnej postawy patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewały krew w obronie Ojczyzny”. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych obchodzony będzie 19 października każdego roku w rocznicę porwania bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Kapłana Niezłomnego, „który stał się symbolem męczennika wśród duchowieństwa, zamordowanego z nienawiści do wiary i do ludzkiej godności” [Czytaj więcej…

______________________________________________

Zgoda Watykanu na proces beatyfikacyjny ks. Romana Kotlarza 

Stolica Apostolska wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza – niezłomnego kapłana i męczennika czasów komunizmu. Poinformował o tym Biskup Radomski Henryk Tomasik. Pierwszą sesję procesu zaplanowano na 1 grudnia 2018 r. w radomskiej katedrze. [czytaj więcej…

______________________________________________

Świętych obcowanie

Dusza człowieka od momentu, gdy ją Bóg stworzył przy poczęciu w łonie matki, będzie żyła wiecznie. Każdą Bóg stworzył z miłości i dla miłości, którą chce ją obdarzać w życiu na ziemi, a potem przez całą wieczność. W Credo wyznajemy wiarę w „świętych obcowanie”, nie zawsze w pełni zdając sobie sprawę, że tu nie chodzi tylko o świętych wyniesionych na ołtarze. Tu jest mowa o realnej, zawsze aktualnej więzi, która łączy żyjących na ziemi ze zbawionymi w niebie i zbawionymi, ale przygotowującymi się do udziału w chwale nieba. Te ostatnie to są dusze znajdujące się w czyśćcu. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Gaśmy ogień cierpień

Nasza wiara opiera się na wielu zdumiewających tajemnicach. Jedną z nich jest prawda o życiu po śmierci, którego każdy z nas doświadczy; o komunii wiecznej, do której wszyscy jesteśmy zaproszeni… [Czytaj więcej…

______________________________________________

Natalia – dziewczyna, która miała odwagę chcieć być świętą

Wśród 108 błogosławionych męczenników polskich, ofiar hitleryzmu, znajduje się Natalia Tułasiewicz, 39-letnia nauczycielka i konspiratorka. Jest to postać niezwykła, gdyż nie tylko śmierć za wiarę i ojczyznę stanowi przyczynę jej chwały, ale nie mniejsze znaczenie ma jej życie, krótkie, a duchowo tak bogate, że może być źródłem refleksji, inspiracją oraz zachętą dla współczesnych chrześcijan świeckich. W Natalii, na długo przed Soborem Watykańskim II, ujawniła się myśl pochodząca od Ducha Świętego, którą potem zapisały dokumenty soborowe mówiące o misji i apostolstwie świeckich.[czytaj więcej…

______________________________________________

Poznańska piątka

Wieczorem 24 sierpnia 1942 roku na ponurym dziedzińcu więzienia w Dreźnie gilotyna pracowała nieprzerwanie, wyrabiając swoją okrutną normę. Był to czas tryumfu walczącego z Bogiem bestialstwa hitleryzmu, który doprowadził do przerażających zbrodni na dziesiątkach milionów ludzi [czytaj więcej…

______________________________________________

Męki w czyśćcu

Czyściec, dusze czyśćcowe… To świat niemalże nieznany nam, ludziom pielgrzymującym przez życie doczesne ku wieczności. Ale czy zupełnie nieznany?…  [czytaj więcej…

______________________________________________

Daj mi dusze!

Jest rok 1676. W małej celce zakonnej klasztoru Filipinów w Studziannie, gdzie znajduje się cudowny wizerunek Świętej Rodziny, leży na wpół umarły św. o. Stanisław Papczyński. Zupełnie traci siły i zmysły. Doświadcza w ekstazie tajemnicy cierpień dusz czyśćcowych [czytaj więcej…

______________________________________________

Śmierć to chwila życia

Największą tajemnicą towarzyszącą człowiekowi jest śmierć. Człowiek zabiega o to, aby uchylić rąbka jej tajemnicy, zdobyć choć ułamek wiedzy o tym, co jest potem… czy jakieś dalsze życie, czy nicość? [czytaj więcej…

______________________________________________

Są bliżej niż myślimy

Śmierć człowieka otacza obłok tajemnicy. Odczuwa ją umierający, a najbliżsi zmarłego zadają sobie pytania: „Co się stało z tym, którego kochaliśmy? Co ze mną będzie po śmierci?”. [czytaj więcej…

______________________________________________

Dzieje i legendy Różańca Św.

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Nie jest to modlitwa przypisana do jakiejś jednej epoki, jest ponadczasowa. Sięgają do niej ludzie bardzo prości i wykształceni, duchowni i świeccy. Październik w Kościele katolickim w Polsce jest miesiącem modlitwy różańcowej. Do odmawiania różańca kilkakrotnie wzywała Matka Boża w czasie objawień: w Lourdes, w La Salette i w Fatimie. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Różaniec, mój sposób na życie 

W dzisiejszych czasach niełatwo się modlić. Trudno stanąć w ciszy przed Bogiem. Ale to właśnie teraz, w tych czasach, Ojciec Święty przypomina nam o różańcu, skarbie duchowym Kościoła. Wielu jest takich, którzy gardzą tą modlitwą, mówiąc, że jest „nudnym klepaniem”. To dowodzi tego, iż nie odkryli oni jeszcze wielkiej głębi, jaka się w nim kryje. [czytaj więcej…

______________________________________________

Różaniec – skarb, który trzeba odkryć

Autentyczna, żywa wiara wyraża się w trudzie codziennej modlitwy. Kto przestaje się modlić, w praktyce staje się ateistą, duchowo obumiera i traci największy duchowy skarb, jakim są wiara, nadzieja i miłość. [czytaj więcej…

______________________________________________

Recepta na szczęście w rodzinie – odmawiać Różaniec!!!!

Często rozmawiam z ludźmi na temat modlitwy. Pytam, czy lubią odmawiać różaniec. Słyszę wciąż te same odpowiedzi: że nudny, że za długi, że wciąż powtarza się to samo, że młodzi już się różańcem nie modlą. Dlaczego tak się dzieje? Czyżby Maryja w swoich objawieniach nie kierowała swoich próśb właśnie do dzieci, do młodzieży, do rodzin? Czy to nie w nich pokłada nadzieję na zmianę świata? [czytaj więcej…

______________________________________________

Nauczanie religii w polskiej szkole 

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, a integralnym elementem nauczania w szkołach publicznych jest dobrowolna możliwość uczęszczania na lekcje religii. Obywatele Polski mają konstytucyjne prawo do udziału w lekcjach religii w szkole, Kościoły – do jej nauczania, katecheci zaś do wynagrodzenia za swą pracę, tak jak inni nauczyciele. Obecność lekcji religii w systemie edukacji i ich finansowanie przez państwo jest europejskim standardem, poza nielicznymi wyjątkami. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Zakaz modlitwy w szkole narusza konstytucję 

W debacie publicznej co jakiś czas pojawiają się nieprawdziwe głosy, że modlitwa w szkole czy przedszkolu jest sprzeczna z polskim prawem. Tymczasem to właśnie jej zakazywanie stanowi naruszenie Konstytucji. Instytut Ordo Iuris w akcji społecznej przypomina o prawie uczniów do modlitwy w placówce oświatowej. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Wypowiedź Ks. Kard. Raymonda Leo Burke 

Fundamentalne prawdy wiary są podważane, stawiane pod znakiem zapytania. To dotyczy pozbawienia życia niewinnej i bezbronnej osoby, aktywności seksualnej z osobą tej samej płci, a także pozamałżeńskich relacji seksualnych. Sytuacja Europy Zachodniej jest trudna, bardzo poważna. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje obecnie w Kościele w Niemczech. To powód do alarmu najpoważniejszego z możliwych

W Polsce wciąż macie bardzo silną kulturę katolicką i chrześcijańską. Ale musicie tego bronić, ponieważ wasz kraj może podążyć w tym samym kierunku co Irlandia. Przede wszystkim: bądźcie odważni. Nie pozwólcie, by zawładnęło wami przekonanie, że nic nie możemy zrobić. Przygotowujcie się do walki, także do cierpienia. To cierpienie może być zarówno fizyczne, jak i społeczne, np. wyśmiewanie, wyszydzanie, izolacja, obojętność. Ale może się też pojawić prześladowanie, więzienie. Musimy jednak walczyć o to, co jest naszym życiem, co jest naszym życiem wiecznym. Nie możemy pozwolić, by Kościół poszedł w fałszywym kierunku.

[„Sieci” 2018, nr 24. Ks. kard. Raymond Leo Burke to amerykański duchowny, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej].

______________________________________________

Cud Eucharystyczny w Legnicy

Polecamy film-świadectwo ks. Andrzeja Ziombry na temat cudu Eucharystycznego, jaki miał miejsce w 2013 r. w Legnicy [Zob. więcej…

______________________________________________

Uzdrawiająca moc Chrystusa

Pan Jezus nieustannie obecny w Eucharystii zaprasza każdego z nas, abyśmy przychodzili do Niego ze wszystkimi problemami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Aby przyjść do Jezusa, najpierw trzeba uwierzyć w Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii. Eucharystyczny cud w Sokółce jest takim mocnym głosem Boga wzywającym wszystkich do uświadomienia sobie, że Eucharystia jest najcenniejszym, największym darem, jaki posiadamy, gdyż jest to sam Zmartwychwstały Pan. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Jak powstała Litania Loretańska? 

Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Modlitwy do Matki Bożej Jasnogórskiej – akty zawierzenia 

Zapraszamy do zapoznania z aktami zawierzenia Matce Bożej, m.in. takimi, jak: Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego; Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego; Akt zawierzenia Maryi, Matce Miłosierdzia, jakiego dokonał Jan Paweł II; Akt osobistego oddania się Matce Bożej; Akt zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski [Czytaj więcej…

______________________________________________

Miłość silniejsza niż strach 

W czasie hitlerowskiej okupacji 12 X 1939 r. gubernator Hans Frank wydał rozporządzenie grożące Polakom karą śmierci za jakąkolwiek pomoc udzielaną Żydom. Według szacunków historyków z IPN w ratowaniu Żydów w czasie hitlerowskiej okupacji uczestniczyło ok. 1 miliona Polaków. Kilkanaście tysięcy Polaków zostało w bestialski sposób zamordowanych przez oddziały SS za ukrywanie osób żydowskiej narodowości. Głównym motywem takiej heroicznej postawy było ewangeliczne wezwanie do miłości bliźniego, które podjęła także rodzina Ulmów [Czytaj więcej…

______________________________________________

Godzina święta z Bożym Sercem

Godzina Święta jest jedną z najpiękniejszych praktyk miłości w nabożeństwie do Jezusowego Serca. Jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. W nocy z czwartku na piątek oddajemy się gorącej modlitwie, rozmyślając o Jego męce. Czynimy to na Jego wzór, kiedy to modlił się w Ogrodzie Oliwnym przeżywając trwogę zbliżającej się męki i konania [Czytaj więcej…

______________________________________________

Modlitwa małżeńska

Zapraszamy do zapoznania się z formami modlitwy w małżeństwie i rodzinie, słuchając na ten temat audycji mp3 i czytając artykuły, takich jak: Modlitwa małżeńska – czym jest, jak powinna wyglądać; Modlitwa rodzinna, a modlitwa małżonków; Jak działa łaska Sakramentu Małżeństwa w życiu codziennym?; Bojowy szyk rodziny, czyli… nasza modlitwa rodzinna; Różaniec siłą rodziny! [Czytaj więcej…

______________________________________________

Ból krzywdy, radość przebaczenia – o. Józef Augustyn o uzdrowieniu wewnętrznym

Któż z nas nie czuł się kiedyś skrzywdzony? Któż z nas nie cierpiał z powodu niesprawiedliwego potraktowania przez innych: we własnym domu rodzinnym, na podwórku, w szkole, na studiach, w miejscu pracy, na ulicy i w innych sytuacjach życiowych, które trudno tutaj wyliczyć? Skrzywdzenie jest zwykle bardzo bolesnym wspomnieniem, do którego najczęściej niechętnie wracamy. O doznanej krzywdzie, szczególnie wówczas, gdy była dotkliwa, nie można łatwo zapomnieć. Bywają jednak niekiedy tak wielkie krzywdy, iż przekraczają możliwości emocjonalne i duchowe człowieka. A ponieważ człowiek nie potrafi ich udźwignąć, spycha je gdzieś w lochy podświadomości i w sposób przedziwny „zapomina” o nich. Człowiek – ludzka psychika broni się w ten sposób przed ciągłym bólem wewnętrznym. Zapomnienie to bywa jednak pozorne. Zapraszamy do zapoznania się z: Konferencjami mp3 oraz wersją online książki: Ból krzywdy, radość przebaczenia [Czytaj więcej…

______________________________________________

Ateista spotkał żywego Boga

W momencie kiedy stanął w obecności Najświętszego Sakramentu i został dotknięty promieniującym światłem radości życia i miłości tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego, wtedy stało się dla niego oczywiste, że tylko w Kościele katolickim jest cała prawda, którą Bóg objawił ludzkości… . [Czytaj więcej…

______________________________________________

Zelia i Ludwik Martinowie – święci małżonkowie

Papież Franciszek kanonizował małżonków Ludwika i Zelię Martinów – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ci święci małżonkowie doskonale wypełnili swoje życiowe powołanie: Ludwik – do bycia mężem i ojcem, Zelia – do bycia żoną i matką. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Uwierzyła, że Jezus jest Mesjaszem i Bogiem

Rosalind Moss urodziła się w Brooklynie w 1943 roku. Jej rodzice byli konserwatywnymi Żydami pochodzącymi z Rosji i Węgier. Bezkompromisowe poszukiwanie prawdy oraz sensu życia doprowadziło ją do Chrystusa, który naucza i zbawia w Kościele katolickim. [Czytaj więcej…

_____________________________________________

Kościół w Chinach – prześladowania

Rządy komunistycznej ideologii w Chinach i jej stosunek do Kościoła katolickiego nie odbiegał w niczym od wzorców znanych już nam z innych krajów „demokracji ludowej”. W 1949 roku – gdy komuniści po krwawej wojnie domowej ogłosili powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (do dzisiaj jest to oficjalna nazwa państwa chińskiego) – w programie Komunistycznej Partii Chin (KPCh) przyjętym we wrześniu tego samego roku deklarowano, że wszyscy chińscy obywatele powinni mieć zagwarantowaną wolność wyznania i praktykowania swojego wyznania. Takie były deklaracje, jednak podobnie jak w przypadku innych komunistycznych krajów, na deklaracjach się skończyło. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Wybaczenie w małżeństwie

Jednym z najpoważniejszych problemów bardzo nam komplikującym życie duchowe, ale też znacznie utrudniającym funkcjonowanie w wielu innych sferach jest stan niewybaczenia. My, małżonkowie, wiemy doskonale, jak trudno radzić sobie z takim stanem w naszych związkach. [Czytaj więcej…

______________________________________________

Zachowaj nas od złego

W swoim dziele stworzenia Bóg powołał do istnienia duchy czyste, obdarowane wolną wolą, inteligencją i mocą, które miały być w szczególnej relacji do swego Stworzyciela, miały pełnić Jego wolę, ale nie z przymusu, lecz z miłości miały Mu służyć. Część z nich wypowiedziała Bogu posłuszeństwo i sprzeciwiła się Jego woli. To odrzucenie Boga stało się dla nich potępieniem: z własnej, wolnej woli stały się zamiast dobrymi duchami – duchami zła, buntu i nienawiści do Boga. [Czytaj więcej

______________________________________________

Zstąpił do piekieł

Jak należy rozumieć treść artykułu wiary o „zstąpieniu Chrystusa do piekieł”? Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że „Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Jezus zstąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom”. Trzeba tutaj podkreślić, że w tym artykule wiary przez słowo „piekło” nie należy rozumieć stanu wiecznego potępienia tych ludzi, którzy definitywnie Boga odrzucili. Chodzi tu natomiast o rzeczywistość wyrażoną przez hebrajskie słowo szeol, które zostało niezręcznie przetłumaczone przez „piekło”. Szeol oznacza stan pośmiertny. Jest to stan ludzi oczekujących zbawienia [Czytaj więcej…

______________________________________________

Żydówka, ateistka, święta

Święta Edyta Stein była jedną z najwybitniejszych osobistości europejskiej elity filozoficznej i kulturalnej XX wieku. Bezkompromisowe poszukiwanie prawdy z głębokiego ateizmu doprowadziło ją na wyżyny świętości. Zginęła śmiercią męczeńską w KL Auschwitz w 1942 r. Została kanonizowana w 1998 r. i ogłoszona patronką Europy przez Jana Pawła II.[czytaj więcej…

______________________________________________

Wiara i rozum

Święty Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio (Wiara i rozum) oraz w swoich katechezach demaskuje kłamliwą propagandę, która próbuje narzucić społeczeństwu przekonanie, że chrześcijańskiej wiary w Boga nie da się pogodzić z badaniami naukowymi i rozumem, że ateizm jest znakiem postępu, natomiast ludzie wierzący w Boga są ostoją fanatyzmu, ciemnogrodu i zabobonu. [czytaj więcej…

______________________________________________

Nawrócenie Alfonsa Ratisbonne’a 

Historia nawrócenia się na katolicyzm żyjącego w drugiej połowie XIX wieku francuskiego Żyda, Alfonsa Ratisbonne’a, jest niezwykłym dowodem na to, że Pan na wiele rozmaitych sposobów przyciąga do siebie ludzi. [czytaj więcej….

______________________________________________

Prześladowania chrześcijan w Azji 

Chrześcijanka Kamalini Naik, będąca w siódmym miesiącu ciąży, została otoczona przez fanatyczny tłum hinduistów domagający się od niej wyrzeczenia się wiary w Chrystusa. Gdy odmówiła, ona oraz jej roczny synek zostali – wedle zeznań naocznych świadków – „pocięci na kawałki” [czytaj więcej…

______________________________________________

Męczeństwo chrześcijan w Pakistanie 

Dwa procent ze 160 milionów Pakistańczyków to chrześcijanie (z tego mniej niż połowa to katolicy). Pierwsze gminy chrześcijańskie powstały nad Indusem już w I wieku po Chrystusie – niemal 600 lat przed przybyciem (na skutek zbrojnej inwazji) na te ziemie muzułmanów. Obecnie – podobnie jak w znakomitej większości krajów muzułmańskich – chrześcijanie są tam nie tylko obywatelami drugiej kategorii, ale także mniejszością celowo utrzymywaną przez rząd i władze lokalne w stanie społecznego i materialnego upośledzenia [czytaj więcej…

______________________________________________

Okultyzm – religia szatana

Zawiniona ignorancja w zakresie podstawowych prawd chrześcijaństwa, analfabetyzm religijny jest poważną winą oraz źródłem wielu tragedii życiowych. Żerują na nim różnego rodzaju sekciarze, wróżbici, magowie, astrologowie, bioenergoterapeuci, którzy codziennie na masową skalę oszukują naiwnych ludzi, wyciągając od nich wielkie sumy pieniędzy [czytaj więcej…

______________________________________________

Orędzie Bożego Miłosierdzia pomogło mi przetrwać najtrudniejsze chwile życia

Roman Kluska, założyciel firmy komputerowej Optimus, został w 2002 roku niezgodnie z prawem aresztowany. Wspominając po latach tamte chwile podkreśla, jak wielką rolę miała dla niego wiara, szczególnie treści zawarte w „Dzienniczku” św. s. Faustyny Kowalskiej. Jest symbolem walki przedsiębiorcy z państwem i nieuczciwymi urzędnikami, ale także – etyki i uczciwości opartej na głębokiej wierze w Boga [zob. więcej…

______________________________________________

Ludobójstwo Polaków przez Sowietów w latach 1937 – 1938

11 sierpnia 1937 r. – początek tzw. operacji polskiej NKWD, wymierzonej w Polaków mieszkających na terenie Związku Sowieckiego. Operacja ta faktycznie była ludobójstwem popełnionym na Polakach i została  przeprowadzona w latach 1937–1938, a więc jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Według dokumentów NKWD, skazano 139 835 Polaków, z tego zamordowano bezpośrednio 111 091 naszych rodaków, a 28 744 skazano na pobyt w łagrach. To ludobójstwo dokonane na Polakach wciąż jest mało znane, a tymczasem zginęło wtedy kilka razy więcej naszych rodaków niż w Katyniu. [czytaj więcej…

______________________________________________

Święty Jan Maria Vianney

4 sierpnia 1859 roku w wieku 63 lat umarł św. ks. Jan Maria Vianney. Przez przeszło 40 lat ks. Vianney był proboszczem w małej wiosce Ars w diecezji Lyonu. Kiedy rozpoczynał tam swoją kapłańską posługę, Ars było nieznaną mieściną. W ostatnich latach jego życia do Ars przyjeżdżały setki tysięcy ludzi z całej Francji i Europy, aby spowiadać się u świętego proboszcza i uczestniczyć w odprawianych przez niego Mszach św. Dzięki jego wstawiennictwu u Boga dokonywały się tam spektakularne nawrócenia i uzdrowienia [czytaj więcej…

______________________________________________

MSZA ŚW. OJCA PIO

 Kiedy Ojciec Pio odprawiał Mszę św., wszyscy czuli, że prawdziwie z Chrystusem przeżywa mękę i przybicie do krzyża. o. Jerzy Tomziński, paulin, uczestniczył we Mszy św. odprawianej przez o. Pio. I wspomina, że to, co najbardziej wtedy przeżył, to moment konsekracji: „Ojciec Pio zachowywał się tak, jakby widział Chrystusa. Oparł się na ołtarzu, ręce położył tak, jakby obejmował krzyż, i patrzył na Hostię. On widział Pana Jezusa, że cierpi, że umiera. Widział Go w Hostii – to się ujawniło w jego twarzy. To było coś nieprawdopodobnego… Nie widziałem kapłana celebrującego, ale Mękę Pana Jezusa na Golgocie. Widziałem, Pan Jezus cierpi i umiera, że krew się leje. Widziałem i przeżywałem, dzięki Ojcu Pio, niebo przy ołtarzu” [czytaj więcej…

______________________________________________

Synu, witaj w domu!

Przez 35 lat, nie znając Boga i wiary, szedłem przez życie kłamiąc, kradnąc i zabijając siebie alkoholem, lekami, narkotykami. Ceniłem tylko te wartości, które znajdują się na topie współczesnego świata… [czytaj więcej…

______________________________________________

Nieustannie trwający cud

Włoskie miasto Siena, położone w Toskanii jest słynne przede wszystkim z eucharystycznego cudu, nieustannie trwającego od 1730 r. Wbrew wszelkim prawom fizycznym i chemicznym 223 Hostie, które zostały konsekrowane 14 sierpnia 1730 r., do dzisiejszego dnia zachowują zadziwiającą świeżość, nie ulegając nawet w minimalnym stopniu procesom psucia [czytaj więcej….

______________________________________________

O Marcie Robin 

Marta Robin – przez prawie 50 lat w ogóle nie spała i niczego nie jadła, żyjąc jedynie codzienną Eucharystią, a jej ciało przez 52 lata było owładnięte paraliżem. Co tydzień – od czwartku do niedzieli, a pod koniec życia aż do poniedziałku rano – przeżywała w duszy i w ciele mękę Chrystusa  [zobacz film o Marcie…

______________________________________________

Wróżbiarstwo, czyli… 

Uciekanie się do którejkolwiek z praktyk wróżbiarstwa jest jawnym wykroczeniem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Dlaczego? [czytaj więcej…

______________________________________________

Pułapka okultyzmu 

Wszyscy, którzy praktykują jakiekolwiek formy okultyzmu, występują przeciwko pierwszemu przykazaniu Dekalogu, zrywają więzy życia i miłości, jakie łączą ich z Bogiem, i dobrowolnie oddają się w przerażającą niewolę sił zła [czytaj więcej…

______________________________________________

Fatima – cud słońca

W 1910 r., a więc siedem lat przed objawieniami Matki Bożej w Fatimie, władzę w Portugalii przejęła masoneria. Rządzący postanowili zniszczyć Kościół katolicki w ciągu dwóch pokoleń. Nowa, walcząca z Bogiem władza ogłosiła, że katolicyzm jest największym wrogiem ludzkości, opium dla ludu, i dlatego należy go jak najszybciej unicestwić [czytaj więcej…

______________________________________________

Orędzie fatimskie ratunkiem dla świata 

Matka Boża w Fatimie, w 1917 r., przekazała orędzie zawierające swego rodzaju scenariusz wydarzeń naszych czasów. Przypomnijmy je. Matka Boża zapowiedziała m.in. rychły koniec I wojny światowej, wybuch rewolucji bolszewickiej w Rosji, rozszerzenie się błędów Rosji (ateizmu) na wiele krajów. Zapowiedziała tzw. cud słońca 13 października 1917 r. Mówiła o tajemniczym świetle, przypominającym zorzę polarną, które miało ostrzec ludzkość przed nadchodzącą II wojną światową. Wreszcie najważniejsza zapowiedź Matki Bożej: przyjścia papieża, który będzie cierpiał, który upadnie pod strzałami z broni palnej – czyli była to zapowiedź zamachu na życie Jana Pawła II. Dalej jest mowa o zawierzeniu Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi i w konsekwencji upadku komunizmu w Rosji, nawrócenia Rosji, przyjścia na krótko lat pokoju i wreszcie zapowiedź triumfu Niepokalanego Serca Maryi, Jej zwycięstwa. W objawieniu przekazanym już samej Łucji, w Pontevedra, Matka Boża objaśniła rolę nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca, stanowiącego rękojmię przyjścia Maryi z pomocą w najważniejszej godzinie życia człowieka – w chwili śmierci [czytaj więcej…

______________________________________________

Cudownie zachowane piękno

Ciało św. Bernadetty, która zmarła w 1879 r., w ogóle nie ulega procesowi rozkładu – ani zewnętrznemu, ani też wewnętrznemu – i zachowuje do dziś dnia zadziwiającą świeżość i piękno. [czytaj więcej…

______________________________________________

Od lęku do wiary 

Dwa miesiące po uzdrowieniu opowiedziałam lekarce o tym, co się stało. Jej zdziwienie było wielkie, jak powiedziałam jej, że nie biorę już żadnych leków [czytaj więcej…