Sakrament Małżeństwa

            

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. [KKK 1601]

 

 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

 2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej na przeprowadzenie rozmów kanonicznych lub licencja na udzielenie samego ślubu,  którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

 3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:

♦     Dowód osobisty

    Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)

    Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)

     Zaświadczenie o udziale w kursie przedmałżeńskim

     W przypadku wdowców: akt zgonu poprzedniego małżonka

     Świadectwo religii z ostatniej klasy

    Jeżeli osoby zawarły wcześniej związek cywilny – należy dostarczyć dokument potwierdzający ten fakt

 4. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

    Dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu zamiaru małżeństwa oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem

    Trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej

    Udział w dniu skupienia

 5. Podczas drugiego spotkania w Kancelarii Parafialne narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:

    Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią

    Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego ślubu cywilnego

    Dokument potwierdzający wygłoszenie zapowiedzi w innych parafiach

 Dokument potwierdzający spełnienie wymagań postawionych na pierwszym spotkaniu (poradnia, dzień skupienia).

Na temat Sakramentu Małżeństwa przeczytaj więcej w:

https://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Malzenstwo     

         

Katolicka Poradnia Rodzinna

działająca
przy naszej Parafii św. Macieja  Apostoła w Klwowie

służy
pomocą narzeczonym, małżonkom, rodzicom oraz młodzieży

Zadaniem Poradni jest:

1. Przygotowanie narzeczonych do udanego, szczęśliwego i zdrowego małżeństwa oraz do odpowiedzialnego rodzicielstwa podczas trzech spotkań w ramach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, do życia w rodzinie. Do Poradni kierowani są narzeczeni przez swojego Ks. Proboszcza. Osoby prowadzące spotkania, nazywane Doradcami życia rodzinnego, starają się w sposób prosty i jasny przekazać narzeczonym wiadomości o naturalnych metodach planowania rodziny. 

Dzięki temu małżonkowie mogą:

– budować miłość i więź małżeńską

– nauczyć się rozpoznawać okresy płodności i niepłodności

– planować i przyjmować dzieci z miłością

– dobrze przygotować się do porodu i karmienia piersią

– prawidłowo obserwować powrót płodności po porodzie

2. Pomoc małżeństwom w podjęciu odpowiedzialnego rodzicielstwa.

3. Pomoc rodzinie w zachowaniu i rozwoju więzi emocjonalnych.

4. Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i kryzysowych.

5. Pomoc dla młodzieży w rozwiązywaniu problemów wieku dojrzewania.

Doradcą życia rodzinnego w naszej Parafii jest: Pani mgr Jadwiga Łomża.

 

Autor: Red. ParafiaKlwow.pl