Akcja Katolicka

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ W KLWOWIE

       

      Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii świętego Macieja w Klwowie powołany został 5 stycznia 2001 roku przez bpa radomskiego Jana Chrapka, chociaż nieformalnie działał już od 1996 roku (tzw. grupa inicjatywna powstała w 1996 r., której przewodniczyła do 2001 r. – p. Teresa Kopczyńska)  Naszym założycielem i pierwszym Asystentem Kościelnym był ówczesny nasz Proboszcz – Ks. Kanonik Czesław Kołtunowicz. Pierwszym Prezesem został wybrany przez Oddział i mianowany zgodnie ze Statutem przez bpa radomskiego – Sławomir Szymczyk, który pełni tę funkcję do chwili obecnej.   

Obecny Zarząd POAK w Klwowie tworzą następujące osoby:

Prezes – Sławomir Szymczyk, Zastępca Prezesa – Teresa Kopczyńska, Sekretarz – Małgorzata Dąbrowska, Skarbnik – Tadeusz Macierzyński, Członek – Hieronima Łomża                                    

Asystent Kościelny – Ks. Proboszcz Stanisław Pudzianowski

Członkowie POAK:

Teresa Gawryś, Halina Dwornik, Zygmunt Kopczyński, Jadwiga Łomża,  Barbara Sobczak, Bogdan Syta, Krystyna Tchurz, Jan Tchurz, Krystyna Tersa, Beata Tomczyk

      Zebrania POAK odbywają się ustalonych terminach – na ogół raz w miesiącu. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszej parafialnej AK, jej spotkaniach i działaniach na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

      Czym jest Akcja Katolicka? Jaka jest jej historia? Jakie są jej zasadnicze cele, zadania, formy działalności oraz struktura organizacyjna? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskasz – klikając w ten oto link: przeczytaj więcej…

_____________________________________________

Wydarzenia i relacje z działalności POAK

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE DO NASZEJ ŚWIĄTYNI W KLWOWIE

Kiedy rok temu odwoływaliśmy rekolekcje wielkopostne w Turno z powodu pandemii, chyba nikt z nas nie przypuszczał, że koronawirus będzie nam towarzyszył tak długo i tak mocno wpłynie na nasze życie. Epidemia w znacznym stopniu wpłynęła także na funkcjonowanie naszego stowarzyszenia, zarówno w oddziałach parafialnych, jak i w diecezji. Udało się w czasie złagodzenia obostrzeń zrealizować część naszych stałych inicjatyw (pielgrzymki rowerowe na Jasną Górę i do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Tydzień Społeczny), z innych, jak choćby Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej musieliśmy zrezygnować. Na późniejszy czas (prawdopodobnie maj 2021) przełożyliśmy nasze świętowanie 25-lecia Akcji Katolickiej w Diecezji Radomskiej. Niestety, z powodu epidemii, znów nie odbędą się coroczne zamknięte rekolekcje wielkopostne dla członków AK. Nie mieliśmy także w minionym roku rejonowych dni skupienia. W związku z tym, tym bardziej gorąco pragnę zaprosić wszystkich naszych członków do udziału w rekolekcjach Akcji Katolickiej transmitowanych z parafii św. Stefana w Radomiu. Oddziały radomskie zapraszamy do uczestnictwa w kościele na Idalinie, pozostałe POAK-i bardzo zachęcamy do tego, by zorganizować wspólne uczestnictwo w transmisji w swoich parafiach (w kościele lub na sali). Osoby, które nie będą z racji zdrowotnych czy obaw o swoje zdrowie uczestniczyć we wspólnym przeżywaniu rekolekcji, bardzo prosimy, by włączyły się w nie w swoich domach, korzystając z internetowej transmisji.

Rekolekcje odbędą się w dniach od 26 do 28 stycznia. Codziennie będzie konferencja o 20.30, następnie Apel Jasnogórski. „Przewodnikiem” naszych rekolekcyjnych rozważań będzie Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, do beatyfikacji którego wciąż się przygotowujemy. Konferencję wygłoszą księża asystenci:

26.01. g. 20.30.: Ks. Roman Adamczyk – Z kierunku życia ukrytego ku pełni misji życiowej

27.01. g. 20.30.: Ks. Grzegorz Wójcik – Troska o rodzinę – przesłanie Prymasa Tysiąclecia

28.01. g. 20.30.: Ks. Andrzej Jędrzejewski – Prymasowska szkoła miłości Ojczyzny i Kościoła

Transmisję będziemy mogli obejrzeć przez stronę parafia.idalin.pl lub na parafialnym kanale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxTvGIn0ygI4p288OBfow_g , włączając na nim link „transmisja na żywo”.

Zwracamy się z gorącą prośbą do Czcigodnych Księży Asystentów i Szanownych Pań i Panów Prezesów, o zmobilizowanie członków swoich POAK-ów i zorganizowanie możliwości udziału w transmisji, by wszyscy mogli wziąć udział w tych rekolekcjach. Członków radomskich oddziałów zapraszamy na Idalin.

Termin rekolekcji zbiega się z dniem ingresu nowego Biskupa Radomskiego Marka Solarczyka, który odbędzie się w katedrze radomskiej w środę 27.01.o godz. 11. Witamy naszego nowego Pasterza z wielką radością, tym bardziej, że był w latach 2013-2016 Asystentem Krajowym naszego stowarzyszenia. Otoczmy go serdeczną modlitwą. Także w czasie rekolekcji będziemy modlić się za Ks. Biskupa Marka i jego pasterzowanie w naszej diecezji  oraz za Jubilata, Ks. Biskupa Henryka, dziękując za jego gorliwą posługę, pełną wielkiej życzliwości także dla Akcji Katolickiej.

Zjednoczeni w naszym Panu, z serdecznymi pozdrowieniami:

                                                                                              Asystenci diecezjalni:

                         Prezes DIAK:                                                           Ks. Andrzej Jędrzejewski

                            Teresa Połeć                                                           Ks. Grzegorz Wójcik

Przedstawiciele Akcji Katolickiej z parafii Klwów na uroczystościach w Przybyszewie [czytaj więcej,,,
Odpust w Borowinie i uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości [czytaj więcej…

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Królowej Polski [czytaj więcej…
23 marca 2018 r., przed Niedzielą Palmową, Droga Krzyżowa ulicami Klwowa (czytaj więcej…
Członkowie AK z Klwowa uczestniczyli w diecezjalnych rekolekcjach wielkopostnych[zobacz więcej…
14 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej naszej Parafii (czytaj więcej…
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w naszej Parafii i Diecezji. [czytaj więcej…
Św. Jan Paweł II patronem Akcji Katolickiej [czytaj więcej…
NOWENNA DO ŚW. JANA PAWŁA II przed ustanowieniem Świętego Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Tekst nowenny [czytaj więcej…
NOCNE CZUWANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW AKCJI KATOLICKIEJ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU – 15/16 WRZEŚNIA 2017 R. Grupa 20 osób z naszej parafii brała udział w czuwaniu modlitewnym w sanktuarium na Świętym Krzyżu. [czytaj więcej…
Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę – 10. 06. 2017 r. Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej uczestniczyli w 22 Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Matki Bożej Częstochowskiej, w tym delegacja Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Klwowie. Spotkanie odbywało się pod hasłem: „Idźmy i głośmy z Maryją”. [czytaj więcej…
KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ „Kocham moją Ojczyznę”. W dniu 28 marca 2017 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Macieja w Klwowie zorganizował i przeprowadził etap regionalny w/w Konkursu. [czytaj więcej…

 ______________________________________________

Pod patronatem Akcji Katolickiej  w Klwowie pielgrzymowano rowerami do Sanktuariów w Studziannie i Skrzyńsku. [czytaj więcej…
Konkurs Pieśni i Poezji Patriotyczny w Jubileuszowym Roku 1050 lecia Chrztu Polski. W dniu 31 marca 2016 r. odbył się etap regionalny w/w Konkursu. [czytaj więcej…
Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej z parafii Klwów we wrześniowym Nocnym Czuwaniu na Świętym Krzyżu, gdzie co rocznie spotykają się wspólnoty Akcji Katolickiej trzech diecezji: sandomierskiej, kieleckiej i radomskiej. [zobacz więcej…
W parafii św. Macieja Apostoła w Klwowie, w Międzynarodowym Dniu Maryjnym, w Roku Wiary odbył się Rejonowy Dzień Skupienia dla Księży Asystentów, członków i sympatyków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z rejonu II – Drzewica, Gowarczów, Klwów, Końskie, Opoczno. [czytaj więcej…
Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej. Pierwszym ważnym punktem spotkania było czuwanie przy Żłóbku. Modlitwę poprowadził oddział z Klwowa, a uświetnił ją śpiewem chór z naszej parafii pod przewodnictwem siostry organistki, podobnie jak następującą bezpośrednio potem Eucharystię, której przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik. [zobacz więcej…

Pages: 1 2 3