Odpust w Borowinie ze św. Andrzejem Bobolą i Sługą Bożym Ks. Romanem Kotlarzem

Odpust w Borowinie ze św. Andrzejem Bobolą i Sługą Bożym Ks. Romanem Kotlarzem

      Ludzi, którzy pragną dobra Ojczyzny, powinno łączyć coś, co wyznaczać może kierunek działań i budować wspólnotę zdolną oprzeć się nieprzychylnym nurtom i myślom obcym naszej kulturze.

6 sierpnia 2022 r. w Święto Przemienienia Pańskiego zebranych na Mszy św. za Ojczyznę i Żołnierzy AK oprócz modlitwy połączyli dwaj męczennicy św. Andrzej Bobola i Ks. Roman Kotlarz.

Namysł nad życiem, podobieństwo przeżyć i postaw wobec Boga i Ojczyzny pomogły zbudować refleksję na temat naszych dzisiejszych powinności i zanurzyć się w modlitwie o Polskę i Polaków.

Na początku uroczystości Ks. Kanonik Stanisław Pudzianowski – Proboszcz Parafii Klwów, gospodarz miejsca powitał gości i wszystkich zebranych. Mszę św. sprawował i patriotyczną, przejmującą homilię wygłosił Ks. Dr Daniel Swend – Prof. Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Wprowadzeniem do uroczystości było zaprezentowanie, przybliżenie, połączenie postaci św. Andrzeja Boboli i Ks. Romana Kotlarza przez Panią Halinę Najda i Sławomira Szymczyka z Akcji Katolickiej.

Do małego, siedemnastowiecznego Kościółka w Borowinie przybyli – mimo deszczu – Leśnicy, licznie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych miejscowości, parafianie należący do Kościoła w Klwowie i goście.

Na uroczystości przybyli m.in.:

Pan Dariusz Bąk – Poseł na Sejm RP,

Pan Marek Szary – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,

Leśnicy z Nadleśnictw: Grójec, Dobieszyn, Marcule, Przysucha, Radom, Zwoleń,

Pan Mariusz Dziuba – Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą,

Pan Marian Kmieciak – Wójt Gminy Odrzywół,

Poczty Sztandarowe: Armii Krajowej z Nowego Miasta nad Pilicą, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr Hubala.

Po Eucharystii Pan Poseł Dariusz Bąk w swoim wystąpieniu podkreślił rolę leśników w opiece nad miejscami pamięci narodowej: „Leśnicy, zajmując się na co dzień lasami, widzą niemal każdego dnia ślady naszej historii. Dbają o te miejsca, by uczcić bohaterów i zachować pamięć o ich czynach dla następnych pokoleń”.

Na zakończenie uroczystości Poseł Dariusz Bąk z zastępcą dyrektora RDLP w Radomiu Markiem Szarym i leśników w asyście Pocztów Sztandarowych, złożyli wiązankę kwiatów pod Krzyżem znajdującym się na placu przy kaplicy, a który poświęcony jest pamięci Armii Krajowej, na którym widnieje napis: „Krzyż w naszym życiu wyznaczał nam drogę. Wierni Bogu i Ojczyźnie żołnierze Armii Krajowej z Nowego Miasta nad Pilicą i okolic, którzy walczyli za wolność Ojczyzny w latach 1939-1989”.

Niestety, niesprzyjające warunki atmosferyczne nie pozwoliły na zaprezentowanie wystawy plenerowej poświęconej ks. Romanowi Kotlarzowi, przygotowanej przez IPN pt.: „… ksiądz musi zaprzestać. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza”.

Wszyscy mówią, że atmosfera jaka wytwarza się w tym miejscu na tych dorocznych spotkaniach modlitewnych, jest niezwykła. Serdeczność i wspólne spotkanie zgromadzonych na koniec dowodzą, że piękna tradycja raczej się utrwala, a kto był tam chociaż raz, wie, że za rok znowu zatęskni za Borowiną i modlitwą krzepiącą Ducha i serce.

Patronat na uroczystością odpustową objęli: Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz z Nadleśnictwa Grójec, organizatorem była Akcja Katolicka w Klwowie.

Zdjęcia  – autor RDLP w Radomiu