Duszpasterze naszej Parafii

DUSZPASTERZE NASZEJ PARAFII

Proboszcz – Ksiądz Kanonik Stanisław Pudzianowski

 

Wikariusz – Ksiądz mgr Karol Sadowski 

 

Ksiądz mgr Rafał Grochala Wikariusz naszej Parafii w latach 2016-2022