Patron naszej Parafii

ŚW. MACIEJ APOSTOŁ – W NASZYM KOŚCIELE

    ŚW. MACIEJ apostoŁ – PATRON NASZEJ PARAFII

 

      Polskie imię Maciej – ma swój odpowiednik w języku hebrajskim jako Mattatyah (oraz greckim Matthies) i oznacza – „dar Jahwe”.

 Św. Maciejjak wynika z Dziejów Apostolskich – należał do pierwszych uczniów Pana Jezusa. Po Wniebowstąpieniu wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie. Przy czym Apostołowie najpierw wybrali dwóch uczniów – spośród najdłużej przebywających z Panem Jezusem: właśnie Macieja i Józefa, zwanego Barsabą z przydomkiem Justus. Dzieje Apostolskie podają, że z tych dwóch los wskazał na Macieja. Rozstrzyganie spornych spraw przez losowanie było w czasach apostolskich zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie decydowała jednak tu przypadkowość czy jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara w interwencję nadprzyrodzoną Ducha Świętego. Wyraźnie wskazują na to słowa Księcia Apostołów: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś. Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.

Poza tym jednym przypadkiem – w Dziejach Apostolskich – Biblia nie podaje więcej informacji o św. Macieju. Tradycja mówi, że był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. O pracy apostolskiej św. Macieja nie możemy wiele powiedzieć, chociaż w starożytności chrześcijańskiej wiele krążyło legend na jej temat. Według nich miał on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc w rubieżach Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego i jego zdrajca. Natomiast Klemens Aleksandryjski (+ 215), najbliższy czasu św. Macieja, wyraża opinię,  że św. Maciej zmarł śmiercią naturalną ok. roku 50 (inni podają rok 80). Jeszcze inna tradycja mówi, że święty Maciej został ukrzyżowany.   

Relikwie św. Macieja według tradycji odnalazła św. Helena, matka Konstantyna Wielkiego, i podarowała je kościołowi w Trewirze (Niemcy). W późniejszych czasach miano częściowo darować je także kościołom w Rzymie (kościół Matki Bożej Większej) i w Padwie (kościół św. Justyny). 

Doroczne święto św. Macieja obchodzono 24 lub 25 lutego w zależności od tego, ile luty miał dni. Reforma kalendarza kościelnego  przeniosła to święto na 14 maja – tego dnia jest również Odpust w naszej Parafii.

Święty Maciej uważany jest za patrona: cieśli, rzeźników, rzemieślników budowlanych, cukierników, kowali, krawców; o jego wstawiennictwo u Pana Boga proszą go również osoby chore na krztusiec (koklusz), pryszcze, ospę oraz niepłodne małżeństwa czy chłopcy rozpoczynający szkołę.

Św. Maciej w ikonografii przedstawiany jest w długiej, przepasanej tunice i w płaszczu. A ponieważ istniejążne tradycje dotyczące męczeństwa  Świętego, przedstawia się go z wieloma różnymi przedmiotami. Najczęściej jest to siekiera (zwłaszcza w obrazach i rzeźbach niemieckich) albo włócznia lub halabarda (dominuje na wizerunkach włoskich). Pojawiają się również miecz, kamienie, krzyż, księga.

Autor: Red. ParafiaKlwow.pl

 

SSL certificates