Różaniec Rodziców za Dzieci

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI 

DRODZY RODZICE MÓDLCIE SIĘ ZA WASZE DZIECI.
SZANSĘ TAKĄ STWARZA MODLITWA RÓŻAŃCA ŚW. W POSTACI KRUCJATY:
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI. 
TAKA KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ISTNIEJE W NASZEJ PARAFII.
SPOTYKAMY SIĘ W KAŻDĄ 

PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA W NASZYM KOŚCIELE PARAFIALNYM.

 

Ksiądz Proboszcz Stanisław Pudzianowski,

wspólnie z Akcją Katolicką naszej Parafii,

zapraszają Cię

do włączenia się w tę Modlitwę Różańcową.

  

     

Różaniec – to „Żywy Pomnik” św. Jana Pawła II

 Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie w tej modlitwie drogi wzrastania dzieci… Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat… stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć  [Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae – Watykan, 16 października 2002].

 

 

     W odpowiedzi na te słowa św. Jana Pawła II – 5 kwietnia 2014 r. zainaugurowano w naszej Parafii nabożeństwa Pierwszych Sobót miesiąca i powstanie grupy modlitewnej: Różańca Rodziców za Dzieci.

 

        W intencji dzieci modlą się na Różańcu w naszej grupie: rodzice, rodzice chrzestni, dziadkowie, krewni. Tę intencję modlitewną traktujemy jako Żywy Pomnik” ku czci św. Jana Pawła II, którego obraliśmy za patrona naszych Róż Różańcowych.

 

Dniem Patronalnym, dla wszystkich Róż, jest PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA.
Odprawiana jest wtedy w naszym kościele parafialnym – Msza św., a następnie uczestniczymy w nabożeństwie pierwszosobotnim ku czci Niepokalanego Serca NMP, a po nim odbywa się spotkanie, podczas którego następuje zmiana Tajemnic Różańcowych. W przypadku, gdy dana osoba nie może być obecna na nabożeństwie w pierwszą sobotę miesiąca, powinna odebrać kolejną tajemnicę w niezwłocznym czasie.

Co uzyskujemy z racji uczestnictwa w takiej Róży – modlitwie różańcowej?

1. Dajemy – i to codziennie – najpiękniejszy prezent naszym dzieciom: wszystkie łaski związane z odmawianiem Różańca w Róży (wiele, wiele łask); pełniej wypełniamy IV przykazanie Dekalogu.                                                                                                                                                 

2. Mamy pewność, że zawsze, każdego dnia, ktoś modli się za moje dzieci. Codziennie za nasze dzieci odmawiany jest cały Różaniec św.                                                                                                                                                                                       

3. Pogłębiamy rozwój naszej osobistej modlitwy oraz wspólnej modlitwy w rodzinie (jako najbardziej zalecaną i bardzo owocną).                                                                                                                                                                                                                                                    

W duchu miłości i troski o Wasze dzieci serdecznie zapraszamy:

 Rodziców, Rodziców Chrzestnych, Dziadków, Krewnych – do uczestnictwa w naszej grupie modlitewnej. Mamy nadzieję, że dzięki temu powstaną kolejne Róże Różańcowe w naszej Parafii.

Zapisy przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej, w godzinach urzędowania, oraz u animatora Róż Różańcowych – Sławomira Szymczyka.

Bieżące informacje na stronie: www.rozaniecrodzicow.pl

Kto może dołączyć? Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:

 1. oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,
 2. rodzice którzy zaadoptowali dzieci,
 3. rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
 4. rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
 5. rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych – liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować,
 6. wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska itp. – tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej i losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach,
 7. wreszcie osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Atak zła, ateizmu wojującego i postępującego odchodzenia od wiary zwłaszcza młodego pokolenia każe nam z jeszcze większa gorliwością trwać w modlitwie, dawać świadectwo o pomocy Maryi poprzez zawierzenie Jej swoich dzieci i zapraszać ludzi do podejmowania takiej modlitwy. To jest nasze zadanie, nasze powołanie i nasze Westerplatte – obowiązek który musimy podjąć, którego nie możemy nie bronić  i od którego nie wolno nam zdezerterować.

Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział.

Intencje

W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:

 1. Prosimy Boga, aby mocą ofiary Jezusa Chrystusa ochronił nasze dzieci przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań rodzicielskich.
 2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby każdego dnia doświadczały Bożej Miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża.
 3. Prosimy o środowisko wspierające rozwój naszych dzieci oraz uzdrowienie zranień spowodowanych przez ich otoczenie.
 4. Prosimy o rozszerzanie się dzieła Różańca Rodziców, aby każde dziecko otrzymywało od swoich rodziców błogosławieństwo, miłość oraz nieustanną modlitwę.
 5. Prosimy za Ojca Świętego, w Jego intencjach i za cały Kościół .  

Uwaga:

W przypadku, gdy dziecko zmarło lub do modlitwy przystępują rodzice dziecka / dzieci zmarłych, intencje w odniesieniu do tych dzieci się zmieniają, to oznacza, że modlimy się za te dzieci tak, jak za osoby zmarłe  – o życie wieczne dla nich, o pocieszenie dla rodziców i dla bliskich. 

Świadectwa ludzi, którzy doświadczyli pomocy Boga i Matki Bożej przez modlitwę różańcową

Różaniec Rodziców – powstał, rozwija się i rozszerza przede wszystkim dzięki świadectwu i aktywności rodziców, którzy doświadczyli pomocy Boga przez modlitwę na różańcu i wstawiennictwo Matki Bożej. Świadectwo tego, co dobrego stało się w życiu moich dzieci i mojej rodziny jest naszą radością i naszym sposobem dzielenia się tym, co sami otrzymaliśmy. Warto przekazywać świadectwo o tym jak Bóg pomógł nam, naszym dzieciom – nawet takie, które uważamy za dość proste. Wiele razy zdarzyło się, że proste słowa świadectwa pomogły innym rodzicom podjąć decyzję o włączeniu się do modlitwy, a potem w ważnych rodzinnych sprawach.

Mamy też doświadczenie, że świadectwo rodzi świadectwo. Rodzice studenta uzależnionego od gier komputerowych po wysłuchaniu świadectwa zaczęli się modlić i to pomogło chłopcu w uwolnieniu się od tego nałogu. Dzieci dorosłe rodziców widząc ich modlących się razem przed obrazkiem Matki Bożej też zapragnęły tej modlitwy i wkrótce same dołączyły do Różańca Rodziców. Rodzice dzieci chorych czy też w jakiś sposób pokrzywdzonych, nie widząc innych możliwości, a słysząc świadectwo napełnieni otuchą też podejmowali modlitwę doświadczając pocieszenia.

Świadectwa zamieszczamy dla obudzenia i umocnienia nadziei, jaką pokładamy w Bogu i pośrednictwie, wstawiennictwie Niepokalanej – Matki Bożej Różańcowej. Zachęcamy, aby się nimi dzielić i posługiwać, zachęcamy również, aby dodawać swoje świadectwa, czy to w naszym życiu codziennym, czy też dzieląc się z nami lub innymi ludźmi poprzez przesłanie i opublikowanie na większą Chwałę Boga oraz dla pożytku ludzi. [Zapraszamy do lektury świadectw…

______________________________________________

– Modlitwa za własne dzieci. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo może pomóc

Każdy z rodziców pragnie dla swojego dziecka wszystkiego, co najlepsze. Zabiegamy o ich byt, wykształcenie, zaspokojenie podstawowych potrzeb i rozwój pasji. Przeżywamy to, co jest ich udziałem. Staramy się być fizycznie obecni wtedy, gdy nas potrzebują. Mimo wszystko żaden człowiek nie jest w stanie zapewnić 24-godzinnej opieki. Ale jest ktoś kto może – Bóg. [czytaj więcej…

– Jestem facetem. I jestem w Róży Różańcowej. 

W pierwszą niedzielę po mojej 18-tce tata, wbrew protestom mamy, poczęstował mnie nalewką. A później zaprosił do wspólnego odmawiania różańca. Poczułem, że dorosłem. [czytaj więcej…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Wynagradzaj Niepokalanemu Sercu Maryi

    

   

       Matka Boża Fatimska, objawiając się Siostrze Łucji, poleciła, aby odprawiać nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. Do każdego, kto je odprawi, Matka Boża przybędzie w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia. Praktykowanie tego nabożeństwa oddala widmo wojny i sprawi, że Rosja ostatecznie się nawróci.

 

Warunki odprawienia nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca

 

 1. Spowiedź święta w pierwszą sobotę miesiąca (może być także kilka dni wcześniej lub później)
 2. Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca
 3. Różaniec w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca
 4. 15-minutowa medytacja na temat jednej lub wielu tajemnic różańcowych w pierwszą sobotę miesiąca.

 

Każdy z warunków podejmujemy w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Pan Jezus wskazał, że to nabożeństwo jest zadośćuczynieniem za pięć zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi.

Pierwsza zniewaga – obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

Druga zniewaga – obelgi przeciw Dziewictwu Najświętszej Maryi Panny.

Trzecia zniewaga – obelgi przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu.

Czwarta zniewaga – obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki.

Piąta zniewaga – bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Ratunek dla dusz i świata

Autor: Red. ParafiaKlwow.pl