Koła Żywego Różańca

    

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

    

      W naszej Parafii istnieją Koła Żywego Różańca dorosłych prawie we wszystkich miejscowościach. Powstały również dwie Róże Różańcowe dzieci klas komunijnych i ich Rodziców.

 

       Różaniec jest świętym zjednoczeniem modlitwy myślnej i modlitwy ustnej, które mają za cel uczczenie i naśladowanie tajemnic i cnót życia, męki i chwały Jezusa i Maryi. Różaniec trzeba odmawiać z wiarą. Niechaj wszyscy  wysławiają i cześć oddają Jezusowi dniem i nocą, odmawiając święty różaniec. Wierzcie w moc różańca. Nie oparł mi się żaden grzesznik, skoro oplotłem go różańcem. (św. Ludwik Grignion de Montfort)

      Przylgnijcie do różańca. Modlitwa Różańcowa jest syntezą naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem naszej miłości. (św. Ojciec Pio z Pietrelciny)

      Mury Jerycha nie runęły szybciej na dźwięk trąb Jozuego, niż fałszywe nauki znikały po szczerej modlitwie różańcowej. Sadzawka w Jerozolimie nie była tak lecznicza dla ran chorych na ciele, jak różaniec jest lekarstwem dla chorych na duchu. (św. Alfons de Liguori)

      Dzięki Różańcowi w serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych świta znowu promyk nadziei. (św. Maksymilian Maria Kolbe)

Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone w 1826 roku przez Marię Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie. Zaczęła ona organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później żywymi różami. Każda z osób, tworzących żywążę, zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec. Celem Stowarzyszenia było – według Założycielki – wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Ważnym wydarzeniem dla istnienia i funkcjonowania Stowarzyszenia było wprowadzenie 16 X 2002 r. przez Jana Pawła II nowej części Różańcowych Tajemnic – tak zwanych Tajemnic Światła, uwzględniających lata publicznej działalności Pana Jezusa. Odtąd cały różaniec liczy 20 Tajemnic, czyli każda Żywa Róża składa się z 20 osób, a każda tych z osób odmawia codziennie przynajmniej jedną Tajemnicężańca św. Koniecznie jednak należy odmawiać tę Tajemnicę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu – przy tzw. zmianie tajemnic. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Żywy Różaniec jest zatem zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu – rozważając 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Podczas odmawiania każdej Tajemnicy: wypowiadamy jedno Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, oraz  jeden raz Chwała Ojcu….                                                                                                                                                                                      

Porządek odmawiania Tajemnic Różańcowych jest następujący:

♦ Tajemnice radosne w poniedziałki i soboty, 

 Tajemnice światła w czwartki,

 Tajemnice bolesne we wtorki i piątki, 

 Tajemnice chwalebne w środy i niedziele.                                                                                                                                      

Porządek odmawiania jednej części  Różańca św. jest następujący:

 Wierzę w Boga, Ojca

 Ojcze nasz

 Trzy Zdrowaś Maryjo

 Chwała Ojcu

Zapowiedź Tajemnicy – przed każdym dziesiątkiem Różańca

 Ojcze nasz

 10 Zdrowaś Maryjo

 Chwała Ojcu

 Np. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…

 Na zakończenie 5-ciu dziesiątków: Pod Twoja obronę

 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny.

    

   ♦ Członkowie Żywego Różańca mają na celu – za pomocą wspólnej modlitwy – dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.

   ♦ Członkowie  Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

    ♦ Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

    ♦ Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc albo przez losowanie, albo – w porządku kolejnym.

   ♦ Członkowie  Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

  ♦Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązanie się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca  świętego.

Matka Boża w Fatimie w 1917 r. powiedziała do dzieci: Jestem Najświętszą Panną Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła swoje życie i Boga nie obrażała tak ciężko, aby odmawiała różaniec i czyniła pokutę za swoje grzechy. Przez modlitwążańcową i pokutę możemy ocalić ludzkość. Papież Paweł VI Różaniec nazwał streszczeniem Ewangelii.

Należy zatem dowartościować modlitwę różańcową w swoim życiu. Wielu ciągle patrzy na Różaniec jak na praktykę starszych ludzi, „odklepujących Zdrowaśki”. Tymczasem chodzi tu o modlitwę wymagającą, owocną i jak najbardziej właściwą na nasze czasy. Jest to bardzo aktualna modlitwa: Różaniec  św. Różańca zasadniczo się nie odmawia, ale się rozważa i medytuje jego tajemnice, aby przez to otworzyć się na kontemplację Boga. Podkreślanie tego aspektu w Różańcu jest szczególnie ważne dziś – w dobie modnej fascynacji technikami medytacyjnymi pochodzącymi z Dalekiego Wschodu. Różaniec to najlepsze narzędzie do medytacji, o wiele skuteczniejsze niż te techniki medytacyjne z Dalekiego Wschodu. Owe „Zdrowaśki” w różańcu można potraktować jako rodzaj akompaniamentu do głębszej modlitwy: serca, umysłu i ducha. Monotonne wypowiadanie wargami tej samej krótkiej modlitwy uspokaja. W zjednoczeniu z Matką Bożą próbujemy myślą i wyobraźnią znaleźć się w Betlejem w Noc Bożego Narodzenia, a potem na Kalwarii w Wielki Piątek i wszędzie tam, gdzie nas poprowadzą żańcowe Tajemnice. A zatem medytujmy – dzięki modlitwie różańcowej. Włączajmy się do żnych Róż i krucjat różnicowych. Dla przykładu wymińmy dwie takie krucjaty: pierwsza to Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, a druga to: Różaniec rodziców za Dzieci [istnieje ona w naszej Parafii].

żaniec św. ma istotny walor społeczny. Miliony ludzi, podejmujących tę modlitwę, jednoczy się w właśnie w koła i róże, w których każdy rozważa codziennie po jednej tajemnicy i wszystko składa się w pewną całość, wpewną wspólnotę. Z uwagi na tę społeczną rolężańca, komuniści w ZSRR prześladowali  go – jako coś, co stwarza, jak mówili – zarzewie kontrrewolucji. Przez te modlitwężańcową – wielokrotnie odwracał się bieg historii. Sile Różańca przypisuje się np. wycofanie armii sowieckiej z Austrii w roku 1955, bezkrwawe zrzucenie dyktatury Marcosa na Filipinach w roku 1986 i wiele innych nadzwyczajnych zdarzeń w dziejach narodów. 

 

Nie należy zatem lekceważyćżańca św.

W tym kontekście warto przypomnieć słowa Prymasa Polski Augusta Hlonda, który tuż po zakończeniu II wojny – powiedział, że jedyną bronią, której Polska używając, odniesie zwycięstwo – jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga.

 

Żywy Różaniec Kibiców

Kibice i różaniec? Czy to możliwe? Okazuje się, że tak. Zgodnie z zapowiedzią, która padła podczas Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasnej Górze, ruszyła inicjatywa Żywego Różańca Kibiców. Modlimy się za Polskę, za nasze środowisko, nasze rodziny, o to, byśmy stawali się coraz lepsi. Niektórych może ta inicjatywa śmieszyć, innych szokować. Dla nas jest okazją do dania świadectwa wiary i darem z okazji 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 100. rocznicy objawień w Fatimie. Najświętsza Panna zachęcała nas podczas tych cudownych wydarzeń właśnie do modlitwy różańcowej, która może ocalić świat. Uruchomienie naszego nowego dzieła w przestrzeni wirtualnej troszkę trwało, ale już szczęśliwie dobrnęliśmy do końca. Wszystkim, którzy deklarowali pomoc w tym dziele, serdecznie dziękuję. Myślę tutaj zwłaszcza o administratorach strony, moich braciach salezjanach z seminarium w Krakowie. Strona internetowa Żywego Różańca znajduje się pod adresem: RozaniecKibicow.pl.
Mo
żna na niej zapisać się do naszej wspólnoty modlitwy, wybrać konkretnążę z patronem, wpisać swoją intencję do internetowej księgi próśb. [Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, „Gazeta Polska Codziennie” 2017, nr 1635 – 28.01.2017]

 

 

 

Królowa Różańca Świętego – Matka Boża z Pompei

      O Najświętsza Panno Różańcowa w Pompei, która brałaś udział w bolesnej męce Syna Swego i w sercu Swoim czułaś gorzkie cierpienia, które on znosił za grzechy ludzi, prosimy Cię, złóż w ofierze Ojcu przedwiecznemu cierpienia Jezusa Chrystusa i Krew Jego przenajdroższą, ofiaruj Mu także Twoje własne cierpienia, aby raczył dziś zapobiec chociaż jednemu grzechowi śmiertelnemu na całym świecie. Udziel nam Swego świętego błogosławieństwa! Amen.

 

 

– Modlitwa za własne dzieci. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo może pomóc

Każdy z rodziców pragnie dla swojego dziecka wszystkiego, co najlepsze. Zabiegamy o ich byt, wykształcenie, zaspokojenie podstawowych potrzeb i rozwój pasji. Przeżywamy to, co jest ich udziałem. Staramy się być fizycznie obecni wtedy, gdy nas potrzebują. Mimo wszystko żaden człowiek nie jest w stanie zapewnić 24-godzinnej opieki. Ale jest ktoś kto może – Bóg. [czytaj więcej…

– Jestem facetem. I jestem w Róży Różańcowej. 

W pierwszą niedzielę po mojej 18-tce tata, wbrew protestom mamy, poczęstował mnie nalewką. A później zaprosił do wspólnego odmawiania różańca. Poczułem, że dorosłem. [czytaj więcej…

Autor: Red. ParafiaKlwow.pl

______________________________________________

O SILE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

      Wreszcie udało się zjednoczyć Polaków [w kontekście modlitwy Różaniec do Granic] pod sztandarem Niepokalanej, aby spełnić jedną z Jej próśb, od których uzależniła swoją pomoc. Spełnia się pragnienie apostola Różańca śp. Anatola Kaszczuka, założyciela tzw. Oblężeń Jerycha i Nieustannych Różańców, aby otoczyć Polskę i świat Różańcem. Wspaniała i spontaniczna inicjatywa organizatorów, szeroka odpowiedź wielu środowisk napełnia nas wielką radością.

      Mieliśmy już wiele dowodów na potęgę modlitwy różańcowej na przestrzeni wieków: słynne zwycięstwa pod Lepanto (1571), Wiedniem (1683), które uratowały cywilizację europejską przed zalewem tureckim, a także inne mniejsze polskie bitwy pod Chocimiem (1621), Lwowem (1675), kiedy to Polska – nazwana przedmurzem chrześcijaństwa – z wyraźną i cudowną pomocą Matki Najświętszej powstrzymywała najazdy muzułmańskich Turków i Talarów.

      Różaniec okazał się także najskuteczniejszą bronią przed komunizmem. W 1920 r. pomimo całego bohaterstwa żołnierzy wojska polskie cofały się przed nawałą bolszewicką aż do granic Warszawy. Dopiero ukazanie się Matki Najświętszej osłaniającej płaszczem stolicę – 15 sierpnia – wprawiło Rosjan w popłoch i zmusiło do ucieczki. Na Jasnej Górze zgromadzono zeznania jeńców bolszewickich poświadczających cud.

      Po tym, jak Matka Boża w Fatimie prosiła o codzienną modlitwę różańcową i nadała jej szczególną moc, możemy spodziewać się jeszcze wspanialszych zwycięstw, bo – jak zapewniła s. Łucja – „nie ma takiej sprawy osobistej ani międzynarodowej, której nie dałoby się rozwiązać przez Różaniec”.

      Oczekujemy z ufnością triumfu Niepokalanego Serca Maryi. Jego zapowiedzią są niezwykle interwencje w dziejach ludzkości w XX wieku. Wspomnijmy kilka.

      W 1960 r. świat był o krok od wojny nuklearnej (kryzys kubański). Papież św. Jan XXIII wezwał do czuwań modlitewnych w intencji pokoju i nawrócenia Rosji. W odpowiedzi na apel Ojca Świętego 13 października przybyło do Fatimy około miliona pielgrzymów. Łączyli się z nimi w modlitwie ludzie na całym święcie. W tym samym czasie Nikita Chruszczów zamierzał w ONZ zakomunikować, że ZSRR stało się mocarstwem nuklearnym, lecz spotkało go rozczarowanie… Pierwszy pocisk z głowicą nuklearną, zamiast dolecieć do celu, eksplodował na poligonie i zabił wszystkich konstruktorów, marszałka Niedielina i zaproszonych członków rządu. Katastrofa ta wywołała taką wściekłość u przywódcy ZSRR, że zdjął but z nogi i walił nim o pulpit mównicy na oczach zgromadzonych na sesji plenarnej w ONZ. Wydarzenie to opóźniło program zbrojeń Rosji o 20 lat i tym samym zapobiegło wybuchowi wojny światowej.

     Podobne fakty świadczące o interwencji Królowej Różańca Świętego odnotowano jeszcze kilka razy w związku z modlitwą o pokój i za Rosję w Fatimie. Gdy 13 maja 1984 r. około dwóch milionów wiernych trwało na modlitwie w sanktuarium, w bazie morskiej w Sewieromorsku z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wyleciało w powietrze dwie trzecie nieuzbrojonych rakiet. Cztery lata później w nocy z 12 na 13 maja 1988 r., gdy w Fatimie trwała modlitwa o pokój, w Pawłogrodzie wyleciała w powietrze jedyna w ZSRR fabryka napędów pocisków rakietowych dalekiego zasięgu. Tak modlitwy pielgrzymów uprosiły, aby pociski pozostały bezużyteczne na długie lata!

      Konsekwencją tych wydarzeń było usankcjonowanie końca ZSRR 8 grudnia 1991 r. (Niepokalane Poczęcie NMP).

     W tym miejscu warto podkreślić potrzebę wdzięczności dla Królowej Nieba i konieczność publicznego uznania, że to Ona dała te zwycięstwa, a nie my, ludzie, wywalczyliśmy je własnymi siłami. Tak czyniono w poprzednich wiekach, ustanawiając święta, fundując kościoły, składając wota.

      Jednak zwycięstwa różańcowe to przede wszystkim zwycięstwa moralne – nasze osobiste, społeczne i narodowe. Przykładem jest chociażby przemiana duchowa, jaka nastąpiła na Warmii, gdy poważnie potraktowano wezwanie Niepokalanej do codziennego odmawiania Różańca po objawieniach w Gietrzwałdzie (1877 r.).

      Po objawieniach w Fatimie zmieniło się oblicze Portugalii. Ufamy, że teraz, w stuletnią rocznicę Jej cudownego zjawienia się, modlitwa Różaniec do Granic będzie początkiem podobnego odrodzenia naszego Narodu, aby mógł on spełnić swoje posłannictwo.

                                  Ewa Hanter, Nadzieja zawieść nie może, „Nasz Dziennik” 2017, nr 233, s. M1.

______________________________________________

 

 

 

 

Tajemnice radosne:  
1. Zwiastowanie Pańskie,
2. Nawiedzenie św. Elżbiety,
3. Narodzenie P. Jezusa,
4. Ofiarowanie P. Jezusa,
5. Znalezienie Jezusa.


 Tajemnice światła:Różaniec
1. Chrzest Jezusa w Jordanie,
2. Pierwszy cud w Kanie,
3. Nauczanie Pana Jezusa,
4. Przemienienie Pańskie,
5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne:
1. Modlitwa w Ogrójcu,
2. Biczowanie P. Jezusa,
3. Cierniem ukoronowanie,
4. Dźwiganie krzyża,
5. Ukrzyżowanie.

Tajemnice chwalebne

  1. Zmartwychwstanie,
  2. Wniebowstąpienie, 
  3. Zesłanie Ducha świętego,
  4. Wniebowzięcie NMP,
  5. Ukoronowanie NMP.