Nowości wydawnicze

NOWOŚCI WYDAWNICZE – KSIĄŻKI, FILMY, MUZYKA

          Na każdym katoliku spoczywa odpowiedzialność za rozwijanie w sobie życia Bożego, ale i za świadczenie o Chrystusie w życiu społecznym. Posiadasz wielki skarb – wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdy dzielisz się nią z innymi – Twoja wiara, Twój skarb stają się jeszcze większe. I odwrotnie: jeżeli chowasz swoją wiarę przed innymi – staje się ona wiarą umierającą. Ewangelia, dzięki  Twojemu świadectwu, ma wyjść poza opłotki Twego domu, gospodarstwa.

        Jednak, żeby dobrze świadczyć o swojej wierze, to trzeba tę wiarę czy nauczanie Kościoła – dobrze poznać. I dlatego trzeba pogłębiać znajomość zasad naszej religii katolickiej poprzez: lekturę Pisma św., prasy katolickiej, książek na temat wiary religijnej. Niech przynajmniej raz na tydzień w mojej rodzinie znajdzie się jakieś katolickie czasopismo. To jest podstawowy obowiązek katolikanabywania prasy katolickiej, by pogłębiać swoją wiarę, bo wielu z nas zatrzymało się w rozwoju, jeśli chodzi o poznanie naszej religii katolickiej, na poziomie szkoły podstawowej [po przyjęciu I Komunii św.]. Mamy nawet wyższe wykształcenie, a w sprawach wiary, religii, Kościoła – jesteśmy często niedouczonymi osobami, a nierzadko totalnymi ignorantami. A to już jest grzech zaniedbania: że nie pogłębiam znajomości nauczania mojego Kościoła. Trzeba to zmienić w sobie i w swojej rodzinie. Wszyscy jesteśmy zaproszeni  do tej zmiany i przemiany.

          Dlatego w tym bloku będziemy zamieszczać nowości wydawnicze: książki, filmy, muzykę – służące do pogłębiania i rozwijania w sobie życia Bożego, znajomości Ewangelii, życia Kościoła, zasad naszej wiary katolickiej.

– Bóg się rodzi! Zwyczaje i tradycje [czytaj więcej… 

– Prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia [czytaj więcej…

– Miłość i miłosierdzie. Jezu, ufam Tobie. Film DVD [czytaj więcej…   

– Zestaw filmowy „Ludzie Boga”. Komplet 3 książeczek i 3 filmów DVD [czytaj więcej…

– Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski [czytaj więcej…   

– 61 minut do cudu [czytaj więcej…

– Trzy albumy o Kresach. Komplet 3 książek [czytaj więcej…

– Ostatnie lata polskiego Lwowa [czytaj więcej…

Andrzej Nowak, Dzieje Polski. Tom 4 [czytaj więcej…

– Wojna 1920 [czytaj więcej…

– Sychar. Małżeństwo jest święte. Najlepsze wino na końcu [czytaj więcej…

 – Przedmurze cywilizacji. Polska od 1000 lat na straży Europy [czytaj więcej… 

– Czerwony najazd [czytaj więcej…