Nasi ks. proboszczowie pochowani w Klwowie

NASI KS. PROBOSZCZOWIE POCHOWANI W KLWOWIE

 

KS.  KAROL  SZCZEPAŃSKI

W 1885 r. został proboszczem Klwowa i posługę tę w naszej Parafii pełnił przez 31 lat. Zmarł 16 października 1916 roku. Jego grób znajduje się na naszym cmentarzu parafialnym. Urodził się 17 października 1832 roku w Chęcinach, gdzie ukończył szkołę elementarną. Potem uczył się w szkole powiatowej  w Sandomierzu, gdzie wstąpił też do Seminarium Duchownego. 22 czerwca 1856 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Tomasza Łubieńskiego, sufragana włocławskiego. Zaraz potem został posłany do pracy duszpasterskiej. Był wikariuszem przez 17 lat w Mikułowicach i 4 lata w Bodzentynie, potem przez 12 lat proboszczem  w Białobrzegach Opoczyńskich (1877 – 1885), skąd przybył do Klwowa.

 

             

______________________________________________

KS. STEFAN CIELUBA

Był proboszczem Klwowa w latach 1943 – 1960. Jego grób znajduje się na naszym cmentarzu parafialnym. Urodził się w Kołońcu dnia 1 kwietnia 1900 [gmina Ruda Maleniecka, powiat Końskie]. Został wyświęcony na kapłana dnia 29 maja 1926 roku w Sandomierzu przez Księdza Biskupa Mariana Ryxa. Po wyświęceniu był rok prefektem w Szewnie, potem wikariuszem i prefektem Skrzyńsku, następnie wikariuszem w Zwoleniu, w Pionkach i w Radomiu w parafii Opieki NMP. Z Radomia dostał nominację na proboszcza w Łęgonicach, które objął 22 lipca 1939 roku, a stąd po czterech latach dostał przeniesienie do Klwowa. Zmarł w Klwowie 30 września 1960 r.                                                                                      

Na zdjęciu ks. Stefan Cieluba – Pierwsza Komunia św. –                    7 czerwca 1950 r.

Zdjęcia z pogrzebu ks. Stefana Cieluby – październik 1960 r.

______________________________________________ 

KS. STANISŁAW WARCHOŁ

Był Proboszczem Klwowa w latach 1966 – 1969. Zmarł 3 października 1969 r. W latach 1945  1966 – ks. Stanisław Warchoł był proboszczem w Jarosławicach, gdzie zbudował kościół. 

Pamiątka misji świętych – Jarosławice, 18-25 maja 1952 r. Na zdjęciu w środku ks. S. Warchoł
 Ks. S. Warchoł z dziećmi pierwszokomunijnymi – Jarosławice, 1954 r.