REJONOWY DZIEŃ SKUPIENIA Akcji Katolickiej w Międzynarodowym Dniu Maryjnym, w Roku Wiary.

REJONOWY DZIEŃ SKUPIENIA 
w Międzynarodowym Dniu Maryjnym, w Roku Wiary. 

     W sobotę 12 października 2013 r. w parafii św. Macieja Apostoła w Klwowie, w Międzynarodowym Dniu Maryjnym, w Roku Wiary odbył się Rejonowy Dzień Skupienia dla Księży Asystentów, członków i sympatyków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z rejonu II – Drzewica, Gowarczów, Klwów, Końskie, Opoczno. 
      Na początku spotkania ks. proboszcz Stanisław Pudzianowski – Asystent kościelny POAK w Klwowie powitał wszystkich przybyłych członków oraz sympatyków AK i zaproszonych gości: ks. Andrzeja Jędrzejewskiego – Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej, ks. Witolda Gładysia – Asystenta POAK z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie, członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK z prezesem Jerzym Skórkiewiczem. 
      Po powitaniu uczestniczyliśmy w nabożeństwie różańcowym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Modlitwę różańcową prowadzili członkowie POAK z Gowarczowa i Końskich. 
    Kolejnym punktem spotkania była konferencja wygłoszona przez ks. Andrzeja Jędrzejewskiego na temat: „ Mowa o Kościele i Sakramentach”. Dotyczyła trzeciej części Encykliki „Światło Wiary”- Lumen Fidei, O wierze – III rozdziałowi. Z katechezy zapamiętaliśmy, że Kościół jest naszą Matką, Matką naszej wiary, że wiara jest wspólnotą osób jako pojedynczych ludzi, ale i Trójcy Przenajświętszej. 
    Po krótkiej przerwie nastąpił najważniejszy punkt naszego spotkania modlitewnego – Eucharystia. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Stanisław Pudzianowski. 
      Od Stołu Eucharystycznego po wspólnej fotografii zaproszeni zostali wszyscy na posiłek. Gospodarze zadbali, by goście nie wracali do domu głodni, by mieli czas i siłę na rozmowę i wymianę poglądów na różne tematy. 
      Po obiedzie ks. A. Jędrzejewski wygłosił drugą konferencję na temat „Bóg jawi się jako Wartość”. Ks. Jędrzejewski mówił o tym jak wiara oddziałuje na życie społeczne, że człowiek posłuszny Panu Bogu jest człowiekiem solidnym. Ludzie solidni tworzą lepsze więzy społeczne. Wiara pozwala budować lepszy świat. „Budując miasto” (tj. wykonując nasze codzienne czynności, wykonując pracę zawodową) rękami wiary, fundamentem jest Miłość Boża. Pierwszym miejscem „budowania miasta” jest Rodzina, że Wiarą trzeba się dzielić. 
     Na zakończenie prezes DIAK przypomniał o trwających inicjatywach Akcji Katolickiej. Zaapelował, o jeszcze większe zaangażowanie w ogólnopolską kampanię społeczną Akcji Katolickiej W Niedzielę nie Kupuję. Zachęcił też do aktywnego włączenia się w akcję Wywieś Flagę polegającą na rozprowadzaniu barw narodowych i rozpowszechnianiu ich wywieszania z okazji świąt narodowych. Po wspólnej modlitwie kończącej Rejonowy Dzień Skupienia rozjechaliśmy się do swoich domów i rodzin. 

     W imieniu organizatorów Rejonowego Dnia Skupienia pragnę wyrazić ogromne podziękowanie dla: ks. Andrzeja Jędrzejewskiego, ks. Stanisława Pudzianowskiego, ks. Witolda Gładysia, członków zarządu DIAK, organistki- siostry Danuty, wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej z parafialnych oddziałów z Drzewicy, Gowarczowa, Końskich i Klwowa. 

Małgorzata Dąbrowska – Sekretarz Zarządu POAK w Klwowie