NOCNE CZUWANIE AKCJI KATOLICKIEJ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU – 15/16 WRZEŚNIA

NOCNE CZUWANIE AKCJI KATOLICKIEJ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU- 15/16 WRZEŚNIA 2017 R.

 

     Ponad tysiąc pątników z Akcji Katolickiej z 30 parafii z diecezji sandomierskiej, radomskiej i kieleckiej wzięło udział Świętokrzyskim Nocnym Czuwaniu na Świętym Krzyżu. Nocnej Eucharystii przewodniczył biskup radomski Henryk Tomasik.

     Czuwanie, odbywające się podczas trwającego Tygodniowego Odpustu ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego, rozpoczęło się w Hucie Szklanej przy Krzyżach Katyńskich nabożeństwem Drogi Krzyżowej.

     Pielgrzymi rozważając 15 stacji upamiętniających ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa przeszli w skupieniu do świętokrzyskiego sanktuarium.

     Nabożeństwo pokutne animowane było przez o. Dariusza Malajkę OMI, rektora bazyliki świętokrzyskiej. Bardzo wielu pielgrzymów skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania.

     O godz. 23.00 sprawowana była pod przewodnictwem bp. Henryka Tomasika uroczysta Eucharystia, którą koncelebrowało przez ponad 30 kapłanów.

     Biskup zwracając się do zebranych wiernych podkreślił, że pielgrzymki do świętokrzyskiego sanktuarium są okazją, aby uczyć się mowy Krzyża, na którym umarł Zbawiciel Jezus Chrystus.

    Tutaj razem we wspólnocie jaką tworzymy – członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej – na nowo chcemy odkryć i zgłębić przymierze jakie Bóg zawarł z nami w Jezusie Chrystusie, który na drzewie Krzyża objawił miłość Ojca do całego świata. Wpatrując się w krzyż i kontemplując jego tajemnicę widzimy przede wszystkim Miłość ukrzyżowaną, która przyjmuje kształt miłosierdzia względem nas – mówił kaznodzieja.

     Hierarcha radomski wskazywał, że tego miłosierdzia należy się uczyć, gdyż trzeba je nieść do świata, w którym żyjemy, który odrzuca Krzyż i jego przesłanie.

     Idziemy do świata, który nie chce przyjąć Bożych praw! Szczególnie prawa miłości, przebaczenia, jedności i zgody. Prawa, które stoi na straży ludzkiego życia. Pierwsze czytanie z Księgi Liczb, przypomina nam prawdę, że Bóg zawsze kocha, nawet jeśli człowiek zdradzi, straci cierpliwość. Bóg zawsze jest wierny. Nigdy nie traci wobec nas cierpliwości! – podkreślał ordynariusz.

     Biskup zwrócił także uwagę na to, że pielgrzymowanie do świętokrzyskiego sanktuarium uświadamia, że tylko w Jezusie Chrystusie można mieć siłę i moc.

     On jest naszym Zbawicielem. Prawdę tą nieśmy tam gdzie żyjemy i jesteśmy obecni. Wierni Bogu, wierni Jego Przykazaniom i podążając drogą wiary z szacunkiem czyniąc znak krzyża nieśmy orędzie miłości miłosiernej, o której Chrystusowy Krzyż nam przypomina. Podwyższenie Krzyża niechaj dokonuje się w naszych sercach – apelował bp Henryk Tomasik.

   Na zakończenie Mszy św. biskup radomski udzielił błogosławieństwa relikwiami Drzewa Krzyża Świętego i wszyscy wierni mieli okazję oddać cześć Drzewu Krzyża przez ucałowanie.

    Po zakończeniu Eucharystii członkowie Akcji Katolickiej z diecezji sandomierskiej animowali dalszą część czuwania, adorując krzyż Zbawiciela.

     Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Inicjatorem założenia opactwa benedyktyńskiego był Bolesław Chrobry w 1006 r. Przechowywane są nim Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Od X w. do kasacji opactwa w 1819 r. gospodarzami sanktuarium byli benedyktyni, obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

Źródło: https://ekai.pl/swiety-krzyz-ponad-tysiac-patnikow-z-akcji-katolickiej-czuwalo-w-nocy/

     Grupa 20 osób z naszej parafii brała udział w czuwaniu modlitewnym Akcji Katolickiej w sanktuarium na Świętym Krzyżu. W trakcie pielgrzymki nawiedziliśmy również sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej. Poniżej fotorelacja.