Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ” – 2016 r.

 

KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ

Konkurs Pieśni i Poezji Patriotyczny w Klwowie w Jubileuszowym Roku 1050 lecia Chrztu Polski.

 

     W Diecezji Radomskiej odbywa się XIII Edycja Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”. Jego organizatorem są: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej i jego Parafialne Oddziały. Przebiega on w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i diecezjalnym. Patronat nad nim objął ks. bp Henryk Tomasik, Pasterz naszej diecezji.

W dniu 31 marca 2016 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Macieja w Klwowie przy wielkim zaangażowaniu i wsparciu ks. Proboszcza Stanisława Pudzianowskiego zorganizował i przeprowadził etap regionalny w/w Konkursu. Patronat nad Klwowskim Konkursem objęli Marszałek Senatu RP – Pan Stanisław Karczewski, Poseł na Sejm RP – Pan Dariusz Bąk.

Uczestniczyło w nim 125 uczniów, reprezentujących szkoły z terenu gmin: Klwów, Odrzywół i Potworów, Rusinów i Przysucha

Do finału zakwalifikowały się: pięć zespołów wokalnych ( z Przedszkola w Klwowie, PSP Myślakowice, PSP Potworów, PG Odrzywół, ZS nr 2 im Ludwika Skowyry z Przysuchy); trzy osoby – w kategorii „Pieśń patriotyczna” – Jakub Małek (PSP Potworów),  Weronika Jackowska (PSP Odrzywół), Weronika Ozimska (PG Potworów); cztery osoby – w kategorii „Poezja patriotyczna” – Julia Reguła (Przedszkole w Klwowie), Mikołaj Szymański (PSP Kłudno), Julia Neska (PSP Klwów), Dominik Adamski (PG Potworów).

Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej ma na celu uświadomienie, szczególnie młodemu pokoleniu, że istnieją różne aspekty kultury narodowej oraz zróżnicowane formy jej kultywowania. Wszystkie one wymagają – w warunkach integracji europejskiej i globalizacji – nieustannej pamięci o naszej przeszłości, a także edukacji patriotycznej. Prezentacje uczestników konkursu, związane z poznawaniem
i czynnym odtwarzaniem – poprzez śpiew i recytację – utworów naszego dziedzictwa kulturowego, są dobrym przykładem tej pamięci i edukacji.

Była to swoista dla wszystkich uczestników klwowskiego spotkania „lekcja patriotyzmu”, oparta na działaniu związanym z popularyzowaniem wiedzy o przeszłości, o polskiej kulturze, budzeniem szacunku dla tradycji lokalno-narodowych. Jednocześnie tego typu przejawy aktywności zawsze otwierają ludzi wzajemnie na siebie, służą wzmocnieniu identyfikacji i integracji lokalnych społeczności, co jest obecnie niezmiernie ważną sprawą także – a może przede wszystkim – w przypadku młodego pokolenia.
  

Niniejszym Konkursem jego organizatorzy chcieli też uczcić obchody Jubileuszu 1050 lecia  Chrztu Polski.

Nagrody dla uczestników Konkursu ufundowali: Marszałek Senatu RP – Pan Stanisław Karczewski, Poseł na Sejm RP – Pan Dariusz Bąk, Wójt Gminy Odrzywół – Pan Marian Kmieciak, Starostwo Powiatowe w Przysusze, Urząd Gminy w Klwowie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Konkursu Akcja Katolicka składa serdeczne podziękowania.

Sławomir Szymczyk                                            Foto – ks. Proboszcz Stanisław Pudzianowski