Tydzień ze Świętym Janem Paweł II w naszej klwowskiej parafii (29 stycznia – 5 lutego 2022 r.)

Tydzień ze Świętym Janem Paweł II w naszej klwowskiej parafii (29 stycznia – 5 lutego 2022 r.)

      Niezwykła radość, szczęście i wdzięczność przepełniają nasze serca, że mogliśmy gościć w naszej Parafii – w Relikwiach i Obrazie – Świętego Jana Pawła II Wielkiego!

      Jest to dziękczynienie Bogu za Jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej. Z tej racji parafie diecezji radomskiej, w których działa Akcja Katolicka, odwiedzają relikwie patrona tego katolickiego stowarzyszenia. Cieszymy się, że na trasie duchowego pielgrzymowania znalazła się również nasza parafia.

      Nawiedzenie  rozpoczęło się w sobotę 29 stycznia 2022 r. uroczystym wprowadzeniem Relikwii i Obrazu do kościoła przez naszych Kapłanów i przedstawicieli Akcji Katolickiej przy śpiewie parafialnego Chóru, w asyście Liturgicznej Służby Ołtarza. W kościele zgromadzili się wszyscy członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i licznie przybyli parafianie. Następnie po  uroczystym powitaniu przez Prezesa Akcji Katolickiej rozpoczęła się Msza Święta sprawowana przez duszpasterzy posługujących w naszej parafii: Ks. Proboszcza Stanisława Pudzianowskiego – asystenta Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej i Ks. Wikariusza Rafała Grochalę.

      Każdego dnia w czasie trwania nawiedzenia i podczas nabożeństw licznie przybywający parafianie z wiarą i radością oddawali cześć Świętemu Janowi Pawłowi II. Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej   a także osoby ze wspólnot istniejących w naszej parafii tj. Chóru parafialnego, Scholi, Ministrantów, Kół Różańcowych, rodziców modlących się za dzieci aktywnie włączali się modlitwę, czytania, śpiew. Każdego dnia po Mszy św. i Apelu Jasnogórskim mieliśmy łaskę otrzymania błogosławieństwa przez naszych kapłanów relikwiami Świętego Papieża.

      Nawiedzenie zakończyło się w sobotę 5 lutego nabożeństwem różańcowym i Mszą Świętą, modliliśmy za czcicieli Różańca Świętego a następnie „Aktem oddania Akcji Katolickiej w Polsce św. Janowi Pawłowi II” zawierzyliśmy nas, nasze rodziny, Księży Asystentów oraz wszystkich Członków Akcji Katolickiej i wszystkie nasze dzieła. Ksiądz Proboszcz Stanisław udzielił wszystkim błogosławieństwa relikwiami świętego Patrona.

     To było bardzo doniosłe wydarzenie dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Ufamy, że przyniesie wiele błogosławionych owoców dla naszego stowarzyszenia, dla parafian i dla wszystkich, którzy się w tę modlitwę włączyli. Każdy dzień był przepełniony modlitwą i przesłaniem Świętego Papieża. Jego wstawiennictwu polecaliśmy Kościół święty, naszą Ojczyznę i cały świat, kapłanów i osoby konsekrowane, wypraszaliśmy nowe święte powołania do służby w Kościele, polecaliśmy polskie rodziny, aby były silne wiarą i miłością, ludzi chorych i cierpiących prosząc dla nich o łaskę zdrowia, modliliśmy się o ochronę ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także za dzieci i młodzież, aby wzrastały w łasce i mądrości, zawierzaliśmy wspólnotę parafialną, naszych duszpasterzy oraz wszystkich członków Akcji Katolickiej i ich rodziny. Mogliśmy również powiedzieć Mu o swoich troskach i prosić o wstawiennictwo przed Bożym tronem.

      Bądźmy ufni w Jego wstawiennictwo. Dziękujmy Bogu za Jego bogaty pontyfikat, za nauczanie, które nam zostawił, czytajmy i żyjmy nim.

      Pragnę podziękować Wszystkim uczestnikom za modlitwę i pomoc w organizacji tej doniosłej uroczystości. Dziękuję Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Pudzianowskiemu, Księdzu Wikariuszowi Rafałowi za sprawowane każdego dnia Msze św. i głoszone Słowo Boże. Dziękuję wszystkim Parafianom, tak licznie przybywającym, aby spotkać się na modlitwie ze św. Janem Pawłem II. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Chórowi parafialnemu, Ministrantom i wszystkim, którzy tak ochotnie włączyli się w tą uroczystość. Szczęść Boże i Bóg Zapłać.                                        

                                                                             Sławomir Szymczyk – Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

P.S. Poniżej kilka zdjęć z uroczystości, które mogłem zrobić. Jeśli ktoś ma jakieś inne, to proszę o przesłanie dołączymy do galerii.