Droga Krzyżowa ze Św. Janem Pawłem II

Droga Krzyżowa ze Św. Janem Pawłem II

      W piątek, 31 marca 2023 r. wierni naszej parafii uczestniczyli nabożeństwie Drogi Krzyżowej, którą tradycyjnie od wielu lat przygotowuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej  (rozważania Drogi Krzyżowej oraz symboliczne konstrukcje poszczególnych jej stacji). W tym roku przybrała ona szczególną formę. Licznie zgromadzeni parafianie mogli rozważać wydarzenia związane z Męką Chrystusa, ale także oddać hołd oczernianemu Św. Janowi Pawłowi II. Również bohaterem rozważań na każdej stacji Męki Pańskiej był Papież Polak. Był On i pozostanie moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie. Nie pozwólmy sobie odebrać tego skarbu jakim jest Święty Jan Paweł II, brońmy jego dobrego imienia, często módlmy się za Jego wstawiennictwem. Święci rodzą świętych i wołają o naszą świętość i wolność w prawdzie, w myśleniu i działaniu. Nabożeństwo rozpoczęło się Mszą Św. w naszym kościele parafialnym, którą sprawował Ks. Wikariusz Karol Sadowski. Następnie wierni z krzyżem, ministranci z zapalonymi pochodniami przeszli ulicami Klwowa. Niesione były plakaty Św. Jana Pawła II z Jego słowami: „Nie lękajcie się…”. Jego słowa uczą nas odwagi dodają nadziei.

     Ciężki, dębowy krzyż, który jest zabytkiem w naszej świątyni, nieśli przedstawiciele parafii: mężczyźni, niewiasty, młodzież, dzieci, chórzyści. Rozważania czytali przedstawiciele wybranych grup (najliczniejszą stanowią członkowie AK).

     Tegorocznej modlitwie przewodniczył Ks. Proboszcz Stanisław Pudzianowski.

      Święty Janie Pawle II prowadź nas i błogosław nam z okna Domu Ojca byśmy idąc za Prawdą umieli brać odpowiedzialność za otaczającą nas rzeczywistość i potrafili przekazać głębię i piękno Twojego nauczania przyszłym pokoleniom.