EUCHARYSTIA TEMATEM PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO NA LATA 2019-2022

EUCHARYSTIA TEMATEM PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO NA LATA 2019-2022

„Eucharystia daje życie”.        

Od Adwentu 2019 r. trwa trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce, któremu towarzyszy zawołanie: „Eucharystia daje życie”. Pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. Drugi rok: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.Trzeci rok: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Wszyscy – jako katolicy w Polsce – jesteśmy zaproszeni do ukochania Mszy św. Mamy skoncentrować się na Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej; Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej; Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa. Mamy zatem: głębiej poznać wartości związane z Eucharystią; odnowić swoje życie eucharystyczne; zachęcać innych do uczestnictwa we Mszy św. i adoracji eucharystycznej. Są to ważne zadania dla każdego z nas, bo losy Kościoła zależą od autentycznego i pełnego uczestnictwa wiernych w Eucharystii, we Mszy św.