JERYCHO RODZIN w Klwowie [24 – 25 maja 2021 roku]

JERYCHO RODZIN w Klwowie [24 – 25 maja 2021 r.]

        Od 11 kwietnia 2021 r. (Niedzieli Miłosierdzia Bożego) – do 21 listopada 2021 r. (Uroczystość Chrystusa Króla) – trwa w naszej Diecezji Radomskiej: Jerycho Rodzin, będące rodzajem modlitewnego szturmu do nieba w intencji rodzin.

     Jerycho Rodzin wpisane jest w Rok Rodziny, który zainicjował w Adwencie 2019 r. Bp Henryk Tomasik, ówczesny Biskup Radomski. Pierwotnie miało rozpocząć się w roku 202o, jednak plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

     Jerycho Rodzin to nawiązanie do Jerycha Różańcowego. Jest to inicjatywa modlitewna, której celem jest wsparcie rodzin w Diecezji Radomskiej. Ta nazwa: „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w Księdze Jozuego Pisma św. Starego Testamentu. Jerycho było miastem o wysokich, niedostępnych murach. Jego mieszkańcy spodziewali się ataku wojsk Izraela i zamknęli bramy. Miasto stało się twierdzą nie do zdobycia. Jednak Bóg nie polecił Izraelitom, by używali broni czy jakiejś sztuki walki celem zdobycia tego miasta. Natomiast nakazał wojsku izraelskiemu, kapłanom niosącym Arkę Przymierza i całemu ludowi żydowskiemu, by obchodzili dookoła miasto Jerycho trąbiąc w rogi. Przez sześć dni okrążali je jeden raz, a siódmego dnia – siedem razy. I podczas ostatniego okrążenia do dźwięku trąb – cały lud Izraela dołączył potężny okrzyk wojenny. W konsekwencji mury Jerycha popękały i runęły. Kluczem do zwycięstwa Izraelitów było posłuszeństwo i zaufanie Bogu i zdanie się na Jego moc i wsparcie.     

      Od niedzieli 23 maja 2021 r. parafie naszego Dekanatu Drzewickiego przez siedem dni i nocy czuwały na modlitwie. 

       24 maja, od godz. 18.00 – również nasza Parafia włączyła się w ten modlitewny szturm do nieba. Rozpoczął się on od odprawienia uroczystej Mszy Świętej. Przez 24 godziny dzieci, młodzież, rodziny, czuwały przed Najświętszym Sakramentem, a adoracji towarzyszyła obecność cudownego, słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej ze Studzianny i  relikwii świętych Zeli i Ludwika Martin – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Jerycho zakończyło się Mszą św., podczas której rodziny zostały zawierzone świętej Rodzinie z Nazaretu.