JERYCHO RÓŻANCOWE w Klwowie [9 – 10 maja 2017 roku]

JERYCHO RÓŻANCOWE w Klwowie [9 – 10 maja 2017 roku]

      Mury Jerycha nie runęły szybciej na dźwięk trąb Jozuego, niż fałszywe nauki znikały po szczerej modlitwie różańcowej. (św. Alfons de Liguori)

        Od 25 marca 2017 r. (uroczystości Zwiastowania Pańskiego) – do 23 grudnia 2017 r., czyli  przez ponad 300 dni – trwa w naszej Diecezji Radomskiej: Jerycho Różańcowe, będące rodzajem modlitewnego szturmu do nieba.

      Ta nazwa: „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w Księdze Jozuego Pisma św. Starego Testamentu. Jerycho było miastem o wysokich, niedostępnych murach. Jego mieszkańcy spodziewali się ataku wojsk Izraela i zamknęli bramy. Miasto stało się twierdzą nie do zdobycia. Jednak Bóg nie polecił Izraelitom, by używali broni czy jakiejś sztuki walki celem zdobycia tego miasta. Natomiast nakazał wojsku izraelskiemu, kapłanom niosącym Arkę Przymierza i całemu ludowi żydowskiemu, by obchodzili dookoła miasto Jerycho trąbiąc w rogi. Przez sześć dni okrążali je jeden raz, a siódmego dnia – siedem razy. I podczas ostatniego okrążenia do dźwięku trąb – cały lud Izraela dołączył potężny okrzyk wojenny. W konsekwencji mury Jerycha popękały i runęły. Kluczem do zwycięstwa Izraelitów było posłuszeństwo i zaufanie Bogu i zdanie się na Jego moc i wsparcie.

      Idea „Jerycha Różańcowego” – jest zatem wielkim i potężnym szturmem modlitewnym oraz sposobem pogłębienia naszej wiary. To nieustanna modlitwa, która trwa w dzień i w nocy, bez przerwy, 24 godziny na dobę. Nabożeństwo to nawiązuje m.in. do słów Matki Bożej wypowiedzianych w Fatimie w 1917 r.: Otrzymacie wszystko, o co prosić będziecie odmawiając Różaniec Święty. Dlatego to duchowe czuwanie w postaci: modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem – za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej – podejmuje się w następujących intencjach:

– Wynagrodzenia Panu Bogu za nasze grzechy osobiste, rodzinne, naszego narodu i całego świata, a także nawrócenia grzeszników;

– Kościoła, Ojca Świętego Franciszka, naszych Biskupów, Kapłanów, nowych powołań do życia kapłańskiego i zakonnego;

– pokoju dla całego świata;

– naszej Ojczyzny i tych co nią kierują z woli narodu;

– wytrwania w łasce wierności dla małżonków, ich rodzin i kapłanów;

– praktykowania i pogłębiania wiary dla dzieci i młodzieży;

– dawania świadectwa wiary przez ludzi przynależących do wspólnot, ruchów i stowarzyszeń funkcjonujących w naszych parafiach.

      Od soboty 6 maja 2017 r. parafie naszego Dekanatu Drzewickiego przez siedem dni i nocy czuwały na modlitwie wobec Najświętszego Sakramentu, z Różańcem w ręku. 9 maja, od godz. 19.00 – również nasza Parafia włączyła się w ten modlitewny szturm do nieba. Rozpoczął się on od odprawienia uroczystej Mszy Świętej, podczas której w procesji do ołtarza delegacja naszej wspólnoty parafialnej – przyniosła symbole Jerycha Różańcowego: Różaniec i Świecę, które otrzymała od ks. Dziekana naszego dekanatu. Nasz Ks. Proboszcz dokonał na początku Eucharystii zapalenia owej Świecy, która płonęła przez cały czas naszego czuwania. Ogień ten – to znak nieustannej obecności Chrystusa pośród nas, który jest Światłem rozpraszającym mroki grzechu. To także symbol naszej modlitwy wznoszonej do Pana Boga, który wzywa nas, abyśmy przez świadectwo wiary stawali się dla innych światłem. Unosząc zapaloną świecę, kapłan uroczyście zaintonował, jak podczas Wigilii Paschalnej: Światło Chrystusa, na co z wiarą wszyscy odpowiedzieli: Bogu niech będą dzięki.

     W programie Jerycha Różańcowego znalazły się następujące formy modlitewnego czuwania: Msza święta, wszystkie części Różańca św., Apel Jasnogórski, czuwanie adoracyjne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem (podejmowane przez naszych parafian z poszczególnych wiosek),  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny , Godzina Miłosierdzia, Droga Krzyżowa.

     10 maja o godz. 18.00 – sprawowana była Msza św. na zakończenie owego czuwania. Po Komunii św. wyznaczona rodzina dokonała: Aktu Oddania Rodzin Matce Bożej. A następnie Celebrans zagasił świecę, wypowiadając przy tym następujące słowa: Światło Chrystusa niech pozostanie z nami na zawsze. Wszyscy odpowiedzieli: Amen. To znaczy niech tak się stanie! Niech Światło Chrystusa pozostanie z nami i płonie w naszych sercach oraz przemienia nasze życie osobiste, rodzinne, społeczne i parafialne oraz dopomaga nam – za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej – by runęły wszelkie mury, które oddzielają nas od Boga i od siebie nawzajem.