OBCHODY 100-LECIA OBJAWIEŃ FATIMSKICH W NASZEJ PARAFII

OBCHODY 100-LECIA OBJAWIEŃ FATIMSKICH W NASZEJ PARAFII 

       13 maja 2017 r. w naszej Parafii odbyło się pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Nabożeństwo to, zwane także „Różańcem Pokutnym”, nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie. Ma ono charakter ekspiacyjny, przebłagalny i obejmuje odmawianie Różańca we wspólnocie. Jest ono odpowiedzią na wezwania Maryi z Fatimy: by odmawiać modlitwę różańcową oraz czynić pokutę, zadośćuczynienie za grzechy osobiste, rodzinne i całego narodu [np. za grzech uwikłania się w komunizm jako system zła, który występował przeciwko Panu Bogu czy za grzech aborcji], a także za wszelkie obelgi, zniewagi, bluźnierstwa, którymi obraża się Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, za wszelkie ataki współczesnych ateistów wymierzone w wiarę katolicką, rodzinę.

      Szczególna wyjątkowość Nabożeństwa Fatimskiego, w dniu 13 maja br., wynikała z faktu, że tego dnia obchodzono w Kościele dokładnie setną rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej oraz Papież Franciszek dokonał w Fatimie, podczas swojej pielgrzymki, kanonizacji pastuszków: Franciszka i Hiacynty. Poza tym 13 maja łączy się ze wspomnieniem 36 rocznicy zamachu na życie Papieża Jana Pawła II.

      Uroczystość w naszym kościele parafialnym rozpoczęła się Mszą św. o godz. 20.00 – sprawowaną przez Ks. Proboszcza. Następnie miała miejsce procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół świątyni. Jej uczestnicy nieśli zapalone świece i odmawiano Różaniec. Ta wieczorna procesja w naszej wspólnocie parafialnej nawiązywała do Orędzia Fatimskiego przekazanego ludziom przez Matkę Bożą – a będącego ratunkiem dla świata i każdego z nas osobiście. Orędzia, które streszcza się w wezwaniu Niepokalanej: Odmawiajcie Różaniec codziennie!!!

      Chcemy w dalszym ciągu odpowiadać na prośbę Matki Bożej i już teraz zapraszamy na kolejne Nabożeństwa Fatimskie, które będą odprawiane w naszej Parafii każdego 13-ego dnia miesiąca – do października włącznie. Będziemy modlić się w intencjach Ojca św., o pokój na świecie, o ducha pokuty i wzajemnego przebaczenia, oraz o Boże błogosławieństwo dla wszystkich uczestników „Różańca Pokutnego”. Serdecznie zapraszamy!!!

      Więcej informacji na temat objawień Matki Bożej w Fatimie można przeczytać w zakładce: AKTUALNOŚCI pod tytułem; 100-LECIE OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE 13 V – 13 X 1917 lub można kliknąć na poniższy link –  http://parafiaklwow.pl/100-lecie-objawien-matki-bozej-fatimie-13-v-13-x-1917/