ODPUST W BOROWINIE, 06.08.2019 r.

ODPUST W BOROWINIE

       Najważniejszym punktem uroczystości jest zawsze Msza święta. Święto Przemienienia Pańskiego przypomina prawdę o naszym powołaniu do życia wiecznego z Chrystusem, który na Górze Tabor objawił swoją  Boską naturę.  „Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich” (Mt 17,1). Twarz Jezusa zajaśniała jak słońce, szata była biała jak światło, ukazali się też Mojżesz i Eliasz a z obłoku dobiegł głos Boga.   „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17,5). 

           W klwowskiej parafii to święto od wielu lat związane jest z uroczystością odpustową w Borowinie, maleńkiej wiosce urzędowo zwanej Waliska, w której  od XVII wieku stoi urokliwa  drewniana kaplica.  Starsi mieszkańcy pamiętają jazdę na odpust przez las wozem konnym, często w drabinach, jeśli jeszcze nie skończyły się żniwa.

      Na placu przy Kaplicy sprawowana była Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny, podczas której modlono się za naszych rodaków, którzy 80 lat temu zginęli z rąk niemieckiego agresora, oraz za wszystkich poległych Polaków  w kontekście 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.    

      Z inicjatywy Ks. Proboszcza Stanisława Pudzianowskiego i pod patronatem Posła na Sejm RP Dariusza Bąka, uroczystość odpustową zorganizowała Akcja Katolicka w Klwowie.

      Wraz z Panem Posłem  przybyły liczne delegacje okolicznych nadleśnictw.

   

      W tym roku Koło Armii Krajowej z Nowego Miasta nad Pilicą  zamówiło ją w intencji Ojczyzny.

      Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Piotr Owczarz – kapucyn z Nowego Miasta Nad Pilicą. 

       Na uroczystość przybyło wielu pielgrzymów.

      Oprawę muzyczną podczas Mszy św. zapewnił chór parafialny oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Klwowa.

      Na zakończenie Eucharystii Pan Poseł Dariusz Bąk i delegacje leśników złożyli kwiaty pod krzyżem, znajdującym się na placu przy kaplicy.

      Widnieje na nim inskrypcja: Krzyż w naszym życiu wyznaczał nam drogę. Wierni Bogu i Ojczyźnie żołnierze Armii Krajowej z Nowego Miasta i okolic, którzy walczyli za wolność Ojczyzny w latach 1939-1989.

        W drugiej części religijno-patriotycznej uroczystości wystąpił zespół „Przystalanki” z Przystałowic Małych (parafia Sady) wraz z Kapelą z Dzielnej prezentując ludową twórczość naszego regionu.

       Pielgrzymi mogli też zapoznać się z wystawą pod tytułem: „Udział polskiej wsi w walce o niepodległość Polski” – prezentującą mało znane szerszej publiczności dokonania Polskiej Szturmówki Chłopskiej (organizacji młodych ludzi walczących z komunistami w okresie PRL).

      Bardzo  kolorowo prezentowali się, w swoich tradycyjnych strojach, członkowie Bractwa Kurkowego im. św. Sebastiana z Radomia.

      W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele koła Armii Krajowej z Nowego Miasta nad Pilicą,  zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu –  Marek Szary z delegacją, nadleśniczy ze współpracownikami z Grójca, Dobieszyna, Baryczy, Kozienic, Radomia, Przysuchy, Zwolenia, Wicedyrektor Departamentu ARiMR w Warszawie – Michał Pruś, Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Mariusz Dziuba, wójt gminy Odrzywół – Marian Kmieciak, przedstawiciele koła Armii Krajowej z Nowego Miasta nad Pilicą.

      Gościliśmy także Grupę Militarną Pilica.

  Sprawna współpraca wielu osób – m.in. Ks. Proboszcza, Pana Posła, przedstawicieli Nadleśnictw z Dobieszyna, Grójca, Przysuchy, oraz Akcji Katolickiej – przyczyniła się, od strony zewnętrznej, do udanego przebiegu uroczystości. Mamy nadzieję, że również doświadczenia duchowe były udziałem wielu pielgrzymów.  

     Do zobaczenia za rok w Borowinie.

     Pozostałe zdjęcia do obejrzenia w GALERII