Odszedł do Pana Ksiądz Profesor Jan Szymczyk

Odszedł do Pana Ksiądz Profesor Jan Szymczyk

Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Fot. Tomasz Koryszko/KUL

W niedzielę, 15 listopada zmarł nasz rodak  ks. prof. Jan Szymczyk, pogrzeb w czwartek 19 listopada, Msza św. o godz. 12.00, w naszym kościele w Klwowie poprzedzona modlitwą różańcową o godz. 11.15.  Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (1963-2020)  socjolog, dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych, kierownik Katedry Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Edwarda Materskiego 20 maja 1989 roku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. MB Częstochowskiej w Radomiu (os. Kaptur). Następnie w latach 1992-1996 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza akademickiego. Po studiach doktoranckich i obronie doktoratu z zakresu socjologii został w 1996 r. zatrudniony w Instytucie Socjologii KUL, w Katedrze Filozofii Społecznej, kierowanej wówczas przez ks. prof. Stanisława Kowalczyka.

 W 2007 roku uzyskał habilitację z zakresu socjologii (specjalność: socjologia wartości), w tym też roku został kierownikiem Katedry Socjologii Ruchów Społecznych, a od czerwca 2008 r. Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

Był członkiem TN KUL, laureatem następujących nagród: Fundacji im. Reinholda Schneidera (Hamburg), Fundacji im. Marii Księżopolskiej-Strzeszewskiej, Rektora KUL (trzykrotnie – w tym I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe).

Otrzymał dyplom uznania przyznany przez Polski Komitet Olimpijski i Polską Akademię Olimpijską za „wysiłek dydaktyczny włożony w krzewienie idei olimpijskiej” (prace licencjackie i magisterskie napisane pod jego kierunkiem zostały nagrodzone przez w/w instytucje).

W 2008 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie: Polskiej Komisji Akredytacyjnej).

Członek OZ NSZZ „Solidarność” KUL oraz Rady Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.

Inicjator i redaktor naczelny serii wydawniczej: Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych. Współorganizator międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu: „Studia nad wiedzą” oraz współredaktor serii wydawniczej pod tym samym tytułem.

W 2016 został powołany przez Panią Premier Beatę Szydło w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. W 2018 r. na to samo stanowisko, na drugą kadencję, został powołany przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Od października 2020 r. kierował Instytutem Nauk Socjologicznych KUL.

Przedmiotem jego naukowej refleksji były zagadnienia z zakresu m.in.: socjologii wartości, socjologii ruchów społecznych, makrostruktur społecznych, socjologii sportu i turystyki, socjologii ciała, socjologii władzy. Autor ponad 80 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Autor książek: Patrząc na ten świat (1991); Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej (2004); Pomiędzy marzeniami a faktami. Szkice socjologiczne (2005); W świecie ludzkich kreacji. Stanisława Ossowskiego koncepcja rzeczywistości społecznej (2005);  Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures (2014).  

źródło; Katolicki Uniwersytet Lubelski