PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO W RODZINACH NASZEJ PARAFII

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO W RODZINACH NASZEJ PARAFII

  

JEZU UFAM TOBIE!

        OD 24 STYCZNIA 2016 R. DO 19 LISTOPADA 2017 R.  W NASZEJ PARAFII TRWAŁA PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO W RODZINACH NASZEJ PARAFII. 

           Czym jest Nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego – w naszej rodzinie i naszym domu?

      Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu, ufam Tobie! w danej rodzinie, powinno być historycznym wydarzeniem, przemienieniem duchowym całej rodziny, jej wyznaniem wiary. Otwarciem nie tylko drzwi domu, ale i serc domowników. Przyjęciem Jezusa Miłosiernego, który przychodzi w tym obrazie, ażeby wskrzeszać miłość i udzielać przebaczenia. Jezus powinien w tym czasie stać się nie tylko gościem, ale Panem tego domu i rodziny. Obecność obrazu jest czasem uwielbienia Bożego Miłosierdzia i zawarcia z Nim przymierza na wieki. Przez wiarę Jezus udziela bogactwa swej łaski i przychodzi do modlącej się rodziny, jak do uczniów w Wieczerniku, z darem oczekiwanego pokoju i jedności.

Rodzina przyjmuje obraz w godzinach wieczornych. Przed godziną 18.00 udajemy się do rodziny, która przed nami gościła obraz Jezusa. Tam modlimy się wspólnie. Następnie, ze śpiewem udajemy się do naszego domu. Obraz pozostaje przez całą dobę i skupia rodzinę na modlitwie i adoracji. Należy w miarę możliwości, odmówić wspólną modlitwę: o godzinie 18.00 – rozpoczęcie nawiedzenia, 21.00 – Apel Jasnogórski i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (wymagana świeca od chrztu oraz woda święcona), rano – modlitwa poranna, w południe o godzinie 12.00, a także Godzinę Miłosierdzia Bożego o 15.00 oraz o godzinie 18.00 – zakończenie nawiedzenia i przekazanie obrazu następnej rodzinie.

Na nawiedzenie zapraszamy członków naszej rodziny, a także sąsiadów. Nawiedzenie jest okazją przezwyciężania niechęci w gronie rodzinnym i sąsiedzkim, dlatego – nie zmieniamy trasy w celu uniknięcia spotkania z sąsiadem, z którym są oziębione stosunki.

Do nawiedzenia należy podchodzić z wiarą i miłością, a wtedy Pan Bóg obdarzy nas wieloma łaskami, potrzebnymi w szlachetnym i szczęśliwym życiu.

Dobrze, aby wszyscy członkowie rodziny byli w stanie łaski uświęcającej, a w dniu przyjęcia obrazu (lub innego dogodnego dnia) przystąpili do sakramentu pojednania i uczestniczyli w Mszy świętej.

       Rodzina jest domowym Kościołem, podstawową komórką życia kościelnego i społecznego. Od niej zależy przyszłość Kościoła i narodu. Nawiedzenie rodzin przez Jezusa jest szansą dla nich, by w pełni otworzyć się na uzdrawiającą moc Miłosierdzia Bożego.

 Akt uwielbienia
MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

Jezu, Zbawicielu nasz! W obecności Maryi, naszej Matki, Aniołów i Świętych zbliżam się z wiarą, ufnością i miłością do Twego Najświętszego Serca, otwartego dla nas na krzyżu. (Stanąć w duchu pod krzyżem Pana Jezusa, patrząc w Jego Serce)

Ufając w Twoją Miłość do nas, słabych ludzi, zagrożonych napaściami duchów ciemności, z pomocą Aniołów i Świętych obmywam w Twej życiodajnej, oczyszczającej Wodzie siebie i moich braci.
(Można wymienić konkretne osoby i grupy ludzi – żyjących i zmarłych)

Z Aniołami i Świętymi oddaję hołd, cześć i uwielbienie Twojej Boskiej Krwi… (zatrzymać się na moment adoracji) i z ich pomocą zanurzam w niej siebie i moich braci.

Synu Boży, nasz Odkupicielu! Dla boleści Twej Najświętszej Matki proszę Cię:

– zmyj z nas brud grzechu Wodą z Twego Serca, zdejmij z oczu bielmo i ulecz nasze rany mocą Ran Twoich;

– przyjmij nas, obmytych i naznaczonych Twoją Krwią, do Twego Najmiłosierniejszego Serca, abyśmy doznali w Nim ocalenia i uświęcenia;

– w godzinie naszej śmierci, błagam, przyjdź, Jezu, i jako nasz starszy Boski Brat przedstaw nas Bogu Ojcu, którego dziećmi wszyscy jesteśmy. Amen.

Za zgodą Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej z dnia 11.04.2008 r.. N. 499/2008

______________________________________________

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Koronka do Miłosierdzia Bożego
(Odmawiamy na zwykłej cząstce różańca)

Na początku:
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Wierzę w Boga.

Na dużych paciorkach:
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem…
(x 3)