MISJE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII [19 – 24 MARCA 2017 r.; prowadzący: Ks. Dr Roman Kotlimowski]

MISJE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII  

[19 – 24 MARCA 2017 r.; prowadzący: Ks. Dr Roman Kotlimowski]

Po co są Misje Święte?

        Misje święte w parafii – to szczególny rodzaj rekolekcji otwartych (publicznych), które przeprowadza się – według zaleceń Kodeksu Prawa Kanonicznego – zazwyczaj co 10 lat: celem umocnienia i odnowienia życia wiary Parafian.

        Misje parafialne trwają zwykle tydzień, podczas którego w odpowiednich porach głosi się wiernym nauki (kazania) o zasadniczych prawdach wiary i moralności, odprawia się nabożeństwa. Misje parafialne kończą się spowiedzią i Komunią św. oraz uroczystością poświęcenia krzyży misyjnych.

      Misje św. – są czasem szukania siebie, odnajdywania siebie w kontekście Boga, w relacji do Boga. Są one czasem nawracania się, czyli –wracania na…. swój właściwy tor, orbitę, właściwą każdemu człowiekowi jako katolikowi. Stanowią one taki swoisty, osobisty remanent. Do istoty życia człowieka-katolika należy taka powinność, by taki remanent czynić, i to często, by zobaczyć jakie moje saldo: czy ujemne, czy dodatnie.

      W czasie Misji w naszej Parafii postarajmy się usunąć z naszej świadomości  te tzw. gorące sprawy dnia. Chrystusowi spróbujmy poświęcić całą naszą uwagę, całą wyobraźnię i całą dobrą wolę. Dlatego Drodzy Parafianie odpocznijcie, w te dni Misji św., od szumu informacyjnego powielanego w mediach. Zostawcie poza sobą wszystkie te sprawy, by się wyciszyć oraz spróbować przenieść całą swoją refleksję na Chrystusa – naszego jedynego Pana i Zbawiciela.

      Misje są po to, aby uświadomić sobie, że barierami, przeszkodami na drodze naszego powrotu do Boga – są  m.in. choroby naszej duszy, choroby duchowe. Musimy sobie uświadomić, że choruje nie tylko nasze ciało, nasza fizyczność, ale i nasza dusza. Stąd  mówimy: dusza choruje, choroby duszy, choroby duchowe. Te ostatnie polegają na tym, że człowiek w swoim życiu doświadcza nieuporządkowania, niepotrzebnych przywiązań do kogokolwiek czy czegokolwiek, różnych form i stopnia zniewolenia, braku w swoim życiu ładu i pokoju wewnętrznego – co w konsekwencji uniemożliwia człowiekowi realizowanie woli Pana Boga.

Misje święte – to wyjątkowy czas

        Jest to czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu, uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy mogli na wieki z Nim przebywać w Jego Królestwie.

       Misje święte to czas rozrachunku z własnym sumieniem: w obliczu prawdy o Miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego.

       Misje święte – to czas nawrócenia, czyli powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych katolików, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od  Boga – BO WSZYSCY POTRZEBUJEMY NAWRÓCENIA!!!

       Misje święte – to czas wzrastania w wierze dla praktykujących wiernych, ale przede wszystkim jest to czas odzyskiwania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, nieakceptujących nauczania Kościoła [lub jego wybranych aspektów].

      Misje święte – to czas dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, nie uczęszczają systematycznie do kościoła, na Eucharystię, nie spowiadają się [albo rzadko to czynią], którzy wprost nawet nie uważają się już za członków Kościoła.

      Misje święte – to czas dla tych, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, a którzy jednak pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu Miłosierdziu.

      Misje święte – to czas uznania swoich win i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas uznania Jezusa za swojego jedynego Pana i Króla.

      Misje święte – to zatem czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii.

      Jest to czas naprawiania/uzdrawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, a których w taki czy inny sposób nie akceptujemy.

Misje święte to szansa odnowy Twojego życia!!!

Jeśli szukasz miłości i akceptacji – przyjdź do naszego parafialnego kościoła, na spotkania rekolekcyjne!

Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy – przyjdź i posłuchaj głoszonego do Ciebie Słowa Bożego przez Ojca Misjonarza!

Jeśli szukasz sensu życia – zapraszamy w dniach 19 -24 marca do naszej parafialnej świątyni!

Przyjdź, bo BÓG – jest, istnieje!!!

Zaufaj BOGU!!!

JEZU UFAM TOBIE!!!

 Autor: Red. ParafiaKlwow.pl