Polecamy…

POLECAMY: AKTUALIA I STRONY INTERNETOWE

KATOFLIX” – chrześcijańskie kino internetowe

„KATOFLIX” – to chrześcijańskie kino internetowe, które umożliwia legalny dostęp do dobrych produkcji filmowych w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. Dostrzegając zainteresowanie filmami, które poruszają tematy wiary, sensu życia, historii życia świętych itp., postanowiono stworzyć platformę umożliwiającą legalny dostęp do tego typu produkcji.  [Zobacz więcej…

NIEPOSPOLITA RZECZPOSPOLITA

Po 123 latach Rzeczpospolita Polska odzyskuje niepodległość. Rozpoczyna się złota era rozkwitu gospodarczego, kulturalnego i społecznego. „Niepospolita Rzeczpospolita” – to opowieść o ludziach, uczuciu, wielkości i entuzjazmie [Czytaj i zob. więcej

SOLIDARNI Z SOLIDARNOŚCIĄ

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego: SOLIDARNI Z SOLIDARNOŚCIĄ. Przypomina on bezprecedensową akcję niesienia pomocy internowanym w stanie wojennym oraz wspieranie działającego wówczas podziemia, aż do roku 1989. Było to możliwe zarówno poprzez samoorganizację w kraju (z wielką pomocą Kościoła katolickiego), jak i pomoc organizowaną w Europie Zachodniej, USA i całym wolnym świecie. Film jest próbą pokazania tego fenomenalnego zjawiska opisywanego przez bohaterów tamtych wydarzeń – zarówno tych wspieranych, jak i organizujących wsparcie. Film zrealizowany został przez Adama Turulę z inicjatywy Andrzeja Rozpłochowskiego dla Stowarzyszenia Pamięci POROZUMIENIA KATOWICKIEGO 1980, przy wsparciu katowickiego Stowarzyszenia POKOLENIE [Zob. film obok.  

 

Ojcowie Niepodległości (zob. więcej…

Obchodząc 100. rocznicę odzyskania Niepodległości Polski, należy pamiętać o zasługach ludzi Kościoła. (Czytaj więcej…

Serwis specjalny Polskiego Radia poświęcony obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości [Czytaj i posłuchaj więcej…

„Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej” – VIII belwederska debata historyków – Warszawa, 14 czerwca 2018 

Nawrócenia w obliczu śmierci. Świadectwo pracy kapelana hospicjum – ks. Janusz Kilar SAC (Zob. film…

                  Ludobójstwo katolików we Francji                             W trakcie rewolucji francuskiej dokonan0 wielu aktów brutalnej przemocy wymierzonych w katolików. Świadkiem najkrwawszych wydarzeń – zaplanowanego i realizowanego systemowo ludobójstwa – była Wandea. Zginęło wtedy od ok. 200 do 300 tys. osób. Rzeź katolików w Wandei to jedna z „czarnych plam” na sumieniu Francji. Od czasów rewolucji francuskiej historycy mieli dbać, by Francuzi nie pamiętali o tej zbrodni. Kłamstwo wandejskie wyszło na jaw, ale jego demaskatorzy są dziś prześladowani. Zapraszamy na film poświęcony tej rewolucyjnej zbrodni ludobójstwa….

BRACTWO RATOWANIA DUSZ OD POTĘPIENIA WIECZNEGO 

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swoje własne zbawienie, ale też i innych ludzi. Pan Jezus powiedział do świętej Siostry Faustyny, że jeżeli zaniedba dzieło krzewienia miłosierdzia, odpowie na sądzie za wielką liczbę dusz, które mogły się zbawić, a niestety się nie zbawiły. Dlatego powstało Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego, które działa na terenie Archidiecezji Przemyskiej, ale mogą do niego włączyć się także wierni z innych diecezji. Podstawowe cele Bractwa to:

  1. Wypraszanie łaski nawrócenia przez modlitwę i ofiarowane cierpienie dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych.
  2. Wypraszanie łaski nawrócenia dla tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

Niezwykle ważną częścią posłannictwa Bractwa jest także przypominanie o wieczności i tematach z nią związanych. Bractwo modli się za ludzi, którzy jeszcze żyją, gdyż od potępienia wiecznego nie można już uratować osób zmarłych w stanie grzechu śmiertelnego, bo ich możliwość powrotu do Boga zakończyła się wraz z ich śmiercią. Śmierć w grzechu śmiertelnym, bez uprzedniego pojednania się z Bogiem, oznacza dla człowieka wieczne potępienie. Po sądzie szczegółowym, odbywającym się bezpośrednio po śmierci, takie osoby idą na mękę wieczną.

Członkowie Bractwa zobowiązani są do m.in.: codziennego odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego, modlitwy za konających wraz z wezwaniami, a także ofiarowania własnego cierpienia w połączeniu z Krzyżem Zbawiciela w intencjach wyznaczonych przez Bractwo.

Na temat: idei Bractwa, ratowania dusz od potępienia wiecznego, wypraszania Miłosierdzia Bożego, godziny śmierci jako momentu rozstrzygającego o wieczności – czyli tej największej walki o duszę człowieka, grzechu śmiertelnego, który jest drogą ku wiecznemu potępieniu, przywilejów członków Bractwa – przeczytaj więcej…

„Nowe” i „stare” Litanie

Watykan zatwierdził polskie tłumaczenie dwóch litanii: do Chrystusa, Kapłana i Ofiary oraz do Najświętszego Sakramentu. W tzw. pobożności ludowej litanie te funkcjonowały już od dawna. Wymagały jednak formalnego zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej, aby zostać zaliczone do modlitw oficjalnych Kościoła. Litanie te kierują nasz wzrok na Jezusa, Kapłana i Ofiarę, który jest też ukryty w Najświętszym Sakramencie. Mają nas uwrażliwiać na dar sakramentu kapłaństwa i konieczność modlitwy za osoby duchowne i powołania. Za ich pośrednictwem mamy też uwielbiać Najświętszy Sakrament.

Modlitwa tymi litaniami jest dziś szczególnie ważna. Żyjemy bowiem w świecie, w którym kreowany jest negatywny obraz księży, podważa się autorytet kapłanów i Kościoła. Powielane dezinformacje prowadzą do jego ośmieszania i oczerniania. Dlatego potrzeba gorliwej modlitwy, która uświadomi nam, jak wielkim skarbem jest dar kapłaństwa i Najświętszego Sakramentu.

Jest to bardzo ważne w czasach, gdy również słabnie pobożność eucharystyczna. To kapłan mocą sakramentu ma dar przeistoczenia chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Jego Krew. Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary znana była pod nazwą: Litania do Chrystusa, Kapłana i Żertwy. Powstała na przełomie XVII i XVIII wieku we Francji. Bardzo ją sobie cenił św. Jan Paweł II, który przyznawał, że dzięki tej modlitwie wzrastało jego powołanie. Z kolei Litania do Najświętszego Sakramentu jest znanym tekstem, do którego Wolfgang Amadeusz Mozart ułożył muzykę. [Zapraszamy do modlitwy…

Zapraszamy do lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego w wersji online lub PDF. Znajomość podstawowych zasad naszej wiary chrześcijańskiej jest podstawowym obowiązkiem każdego katolika. Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawia wiernie i w sposób uporządkowany nauczanie Pisma Świętego, Tradycji i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a także duchowe dziedzictwo Ojców i Świętych Kościoła.  [Czytaj więcej…

 Ponad trzy lata trwały prace nad przygotowaniem pierwszego nagrania całego Pisma Świętego (BIBLIA AUDIO superprodukcja) w języku polskim. Efekt to trwające 113 godzin profesjonalne słuchowisko z dźwiękami tła i własną muzyką, w przygotowaniu którego wzięło udział wielu znanych aktorów oraz setki amatorów-wolontariuszy. Partnerem projektu był Katolicki Uniwersytet Lubelski. Część nagrań zostało zrealizowanych w grudniu 2016 r. na KUL z udziałem studentów, pracowników, a także Chóru KUL.  Słuchowisko dostępne jest online na stronie: http://bibliaaudio.pl/ – a także na płytach CD oraz na pendrive’ach.

Dla tych, którzy nie mogą przybyć fizycznie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, a pragną łączyć się w modlitwie –  Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przygotowało całodobową transmisjęon-line z kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny [zobacz 

IPN przedstawia: Niezwyciężonych – animowany film pokazujący walkę Polaków o wolność od pierwszego dnia II wojny światowej aż do upadku komunizmu w Europie w 1989 roku. Wysiłki te prezentowane są przez bohatera, który z jednej strony jest symbolem zmagań, z drugiej strony w każdej scenie odsyła do historycznych postaci jak  Witold Pilecki, Irena Sendler czy Witold Urbanowicz. Niektórzy z bohaterów pojawiają się w filmowej formie po raz pierwszy: gen. Stanisław Maczek, Jan Karski czy Marian Rejewski. Takiego filmu jeszcze nie było!!! [OBEJRZYJ KONIECZNIE!!! 

 IPN uruchomił portal poświęcony III pielgrzymce Papieża Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce  w dniach8-14 czerwca 1987 r. Jak się miało okazać – była to ostatnia pielgrzymka Papieża do PRL.  Oficjalnym powodem przyjazdu Jana Pawła II był udział w II Kongresie Eucharystycznym w Warszawie oraz beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Do końca ich umiłował”. Ojciec św. odwiedził: Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź. Dlatego IPN postanowił przypomnieć to wyjątkowe wydarzenie, uruchamiając specjalny portal internetowy: „Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN”. Na stronie owego portalu można znaleźć dokumenty, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki podróży apostolskiej papieża Jana Pawła II. Większość zamieszczonych materiałów pochodzi ze spuścizny archiwalnej po organach bezpieczeństwa PRL. Uzupełnieniem są dokumenty przekazane przez darczyńców IPN, mające wartość nie tylko kronikarską, ale również sentymentalną i artystyczną. Ekspozycja internetowa będzie systematycznie rozbudowywana i uzupełniana o nowe materiały [czytaj i zobacz więcej…

Informujemy: ukazał się najnowszy tom: Polskiego Słownika Biograficznego [Zeszyt 209, t. 51/2], w którym zamieszczono m.in. życiorysy przedstawicieli rodu Świdzińskich, związanych z naszą Ziemią Klwowską, w tym najsławniejszego człowieka naszej „małej ojczyzny” – Konstantego Świdzińskiego. Jest to powód do naszej dumy, że biogramy tych osób, zostały zamieszczone w tak prestiżowej publikacji, w której pojawiają się m.in. nazwy Sulgostowa, Klwowa czy naszego kościoła parafialnego – jako miejsca i przejawy działalności dobroczynnej, społeczno-politycznej oraz twórczości kulturowej, naukowej  reprezentantów rodziny Świdzińskich.  

Zapraszamy do oglądania: IPN TV. Jest to projekt multimedialny, którego głównym celem jest popularyzacja historii najnowszej w audiowizualnej formie. Przygotowane, przez zespół IPN TV, materiały filmowe mogą służyć jako uzupełnienie działań edukacyjnych i oświatowych [zobacz więcej…

Prezentujemy najbardziej znane i wzniosłe, dawne i nowe pieśni: religijne,  patriotyczne, wojskowe, weselne i biesiadne. Pieśni są jednym z najważniejszych elementów polskiej religijności, narodowej tradycji, folkloru i kultury. Na przestrzeni wieków powstały pieśni, które wychwalały Boga, rozbudzały ducha patriotyzmu, motywowały do pracy czy po prostu bawiły. Żadna kultura nie ostoi się bez muzyki i pieśni, dlatego tak istotne jest podtrzymywanie w naszej pamięci pieśni jako dziedzictwa narodowego. [Posłuchaj i śpiewaj razem…

STRONY INTERNETOWE