Pożegnanie Księdza Wikariusza Rafała.

W niedzielę, 21 sierpnia 2022 r. pożegnaliśmy Księdza Wikariusza.

Decyzją księdza biskupa, ksiądz Rafał Grochala nasz wikariusz został przeniesiony do pracy w parafii Tczów. Był z nami 6 lat zaskarbiając sobie w tym czasie sympatię parafian.

Ksiądz Proboszcz Stanisław Pudzianowski i nasz ziomek Ojciec Misjonarz Grzegorz Kucharski jak również przedstawiciele mieszkańców parafii w ciepłych słowach pożegnali księdza Rafała dziękując za czas posługi w naszej parafii. W podziękowaniach i serdecznych życzeniach uczestniczyli: przedstawiciele Parafian,  Akcji Katolickiej, Chóru parafialnego, Służby Liturgicznej Ołtarza. A wszyscy licznie zebrani w Kościele parafianie wyrazili swoją wdzięczność i podziękowanie gromkimi brawami.

Ks. Rafał wyraził serdeczne podziękowanie tym wszystkim, z którymi miał okazję współpracować oraz wszystkim parafianom za czas posługi duszpasterskiej w naszej parafii.

Czcigodny Księże Rafale

W imieniu Redakcji Portalu parafiaklwow.pl i całej wspólnoty parafialnej dziękujmy Bogu za te 6 lat przeżyte razem. Dziękujemy za każdą Eucharystię, sprawowane nabożeństwa, za głoszone Słowo Boże, za posługę w konfesjonale, za pracę z młodzieżą, czyli za to wszystko, co składa się na życie Kościoła.

Na nowej parafii życzymy Ci, Drogi Księże obfitych i dobrych owoców Twojej pracy duszpasterskiej. Niech Jezus Chrystus  – Najwyższy Kapłan – obdarza Księdza potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. Duch Święty – niech przynosi nadzieję w codziennym życiu i posługiwaniu kapłańskim. A Matka Najświętsza – niech dodaje Księdzu otuchy oraz będzie wsparciem i Pocieszycielką u Boga.