Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Strażaka

       Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Strażaka.

      4 maja obchodzimy wspomnienie św. Floriana, męczennika. Jest on m.in. patronem strażaków. Jednak niewiele wiemy o jego życiu i dokonaniach. Żył w III wieku, był rzymskim żołnierzem. Zapisał się w pamięci Kościoła przede wszystkim jako żołnierz Chrystusa, który nie kłaniał się bożkom, lecz pozostał wierny swemu Panu, aż do męczeńskiej śmierci. Wierność Bogu i sobie, do końca – oto na czym polega prawdziwe męstwo, odwaga i honor.  Relikwie św. Floriana przywiózł do Polski (do Krakowa) w 1184 roku biskup Modeny, na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po roku 1528, gdy spłonęła jedna z dzielnic Krakowa – Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.

      3 maja 2017 r. w naszej Parafii łącznie obchodzono: Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Strażaka. Uroczystą Mszę św.  sprawował ks. Proboszcz naszej Parafii.  Na Mszy św. obecne były jednostki OSP z Klwowa i Sulgostowa z wraz pocztami sztandarowymi.