Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 2019 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 2019 r.

Wielbię Ciebie w każdym momencie, o Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie

Jezus jest z nami w szczególny sposób podczas każdej Mszy św. Codziennie czeka też w tabernakulum, aby nas uzdrawiać i nam błogosławić. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Jezus w procesji eucharystycznej wychodzi na ulice i drogi naszych miast i wiosek. To jedyny taki dzień w roku. Bądź wtedy przy Jezusie. Złóż świadectwo wiary!!! To świadectwo jest szczególnie potrzebne w aktualnej sytuacji, gdy barbarzyńcy i wynaturzeni dokonują profanacji Mszy św., procesji eucharystycznej, Obrazu Czarnej Madonny, agresji i fizycznych ataków na kościoły, czy ludzi wierzących, gdy szturmują Jasną Górę propagując swoje obrzydliwości. Razem z Jezusem, obecnym w Najświętszym  Sakramencie, idącym z nami w procesji eucharystycznej – wyjdźmy tłumnie jako katolicy na ulice, drogi i place, aby modlić się o nawrócenie publicznych bluźnierców, prowokatorów czy profanatorów oraz dokonywać ekspiacji (zadośćuczynienia, wynagrodzenia) za wszelkie obelgi i zniewagi wyrządzone Bogu i Matce Bożej, bo skutki tych profanacji spadną na cały nasz Naród. Musimy paść na kolana i modlić się, by miłosierny Bóg nam przebaczył i zachował nas od kary.

Fotorelacja poniżej.