Uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2017 r.

 

      1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, która przypomina, że każdy ochrzczony jest powołany do świętości. W tym dniu, niezwykle radosnym, wyznajemy wiarę „w świętych obcowanie”, czyli spotkanie Kościoła zbawionych z Kościołem pielgrzymującym (żyjącym na ziemi) i Kościołem cierpiącym (będącym w czyśćcu).

     W naszej Parafii Mszę św. o godz. 12.00 sprawował, nasz rodak, ks. Jan Szymczyk, prof. KUL, a homilię wygłosił ks. Proboszcz Stanisław Pudzianowski.

     Po Mszy św. odbyła się procesja na cmentarz.

      2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Ten dzień uwrażliwia na pamięć o zmarłych przebywających w czyśćcu, którzy sami sobie już pomóc nie mogą. My żyjący możemy dla nich zrobić wiele poprzez dar modlitwy (mszę św., odpusty, post, jałmużnę i wypominki). Zobacz więcej w zakładce: POGRZEB KATOLICKI I MODLITWY ZA ZMARŁYCH oraz w zakładce: CZYTELNIA