Uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2018 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2018 r.

 

      W uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – życzmy sobie nawzajem, aby zaistniała w nas pogłębiona refleksja nad jakością naszego życia, nad jego fundamentalnym celem, a przede wszystkim, aby zrodziło się w nas pragnienie Nieba, bycia świętym, zbawionym czy doświadczenia radości życia wiecznego.

      1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Przypomina ona nam, że każdy ochrzczony jest powołany do świętości. W tym dniu, niezwykle radosnym, wyznajemy wiarę „w świętych obcowanie”, czyli w ścisłą więź i spotkanie: Kościoła triumfującego (zbawionych) z Kościołem pielgrzymującym (będącym jeszcze na ziemi) i Kościołem cierpiącym (znajdującym się w czyśćcu).     

     W naszej Parafii Mszę św. o godz. 12.00 sprawował i homilię wygłosił, nasz rodak, ks. Jan Szymczyk, prof. KUL.

     Po Mszy św. odbyła się procesja na cmentarz.                                                                                       

      2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Ten dzień uwrażliwia nas na pamięć o zmarłych przebywających w czyśćcu, którzy sami sobie już pomóc nie mogą. My, będący na ziemi (w pielgrzymce wiary), możemy uczynić dla nich wiele poprzez dar modlitwy (mszę św., odpusty, post, jałmużnę i wypominki). Zobacz więcej w zakładce: POGRZEB KATOLICKI I MODLITWY ZA ZMARŁYCH oraz w zakładce: CZYTELNIA