Zmarli parafianie

 ZMARLI PARAFIANIE

 

Oni wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Wspominamy tych, którzy zmarli w 2021 i 2020 roku.

JEZU UFAM TOBIE
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

 

 


+ Stanisława Wencel z Borowej Woli, żyła 76 lat


+ Józefa Gwiazdowicz-Siedlecka z Sulgostowa, żyła 73 lata


+ Józef Więckowski z Sulgostowa, żył 92 lata


+ Daniela Łoś z Wólki Ligęzowskiej, żyła 77 lat


+ Stefania Szczepańska z Sulgostowa, żyła 78 lat


+ Janina Macierzyńska z Klwowa, żyła 92 lata


+ Henryk Czapnik z Kolonii Ulów, żył 90 lat


+ Zofia Kwatek z Kłudna, żyła 88 lat


+ Henryk Sobczak z Głuszyny, żył 72 lata


+ Marianna Glicner z Kłudna żyła 78 lat 


+ Jan Matuszczak z Głuszyny, żył 63 lata


+ Michał Łukasiewicz z Klwowa, żył 39 lat


+ Kazimiera Derlecka z Klwowa, żyła 86 lat


+ Janina Golec z Kolonii Ulów, żyła 85 lat


+ Edward Korycki z Głuszyny, żył 84 lata


+ Stanisław  Lichowski z Kłudna, żył 82 lata


+ Bolesław Rek z Borowiny, żył 85 lat


+ Jan Miros z Kłudna, żył 89 lat


+ Józefa Szczególska z Sulgostowa, żyła 91 lat


+ Bogdan Gawryś, pochodzący z Podczaszej  Woli, żył 57 lat


+ Marian Nowak z Borowej Woli, żył 86 lat


+  Kazimierz Borowiecki z Sulgostowa, żył 75 lat


+ Tadeusz Skrętowski z Kolonii Ulów, żył 75 lat


+ Dorota Dąbrowska z domu Rokicka, pochodząca z Podczaszej Woli, żyła 33 lata


+ Marianna Lichowska z Kłudna, żyła 85 lat


+ Anna Dąbrowska z Klwowa, żyła 70 lat


+ Irena Gaca z Klwowa, żyła 84 lata.


+ Tadeusz Stańczyk, żył 91 lat


+ Krzysztof Kłosiński z Głuszyny, żył 52 lata


+ Jan Giermakowski z Brzezek, żył 87 lat


+ Stefania Gajda z Borowiny, żyła 88 lat


+ Marianna Bystros z Borowiny, żyła 91 lat


+ Henryk Gałek pochodzący z  Głuszyny, żył 72 lata

2020 rok

+ Józef Włodarczyk z Borowej Woli, żył 88 lat


+ Andrzej Łukasiewicz z Brzezek, żył 58 lat


+ Kazimierz Szymczyk z Głuszyny, żył 81 lat


+ Jan Pietrzak z Kłudna, żył 84 lata


+ Bożena Solarek z Borowiny, żyła 59 lat


+ Zofia Sosnowska z Kłudna, żyła 88 lat


+ Jarosław Michalski z Podczaszej Woli, żył 38 lat


+ Teresa Borowiecka z Sulgostowa, żyła 72 lata


+ Krzysztof Róg z Kłudna, żył 72 lata


+ Andrzej Gałek z Pruszkowa, żył 49 lat


+ Józefa Więckowska z Sulgostowa, żyła 89 lat


+ Stanisława Ulaska z Kadzi, żyła 90 lat


+ Anna Łomża z Klwowa- Łodzi, żyła 69 lat


+ Kazimiera Pełka z Podczaszej Woli, żyła 71 lat


+ Stefania Działkowska z Sulgostowa, żyła 83 lata


+ Tadeusz Matyśkiewicz z Klwowskiej Woli, żył 79 lat


+ Kazimierz Róg z Ligęzowa, żył 80 lat


+ Irena Kwiecień z Klwowa, żyła 74 lata. Długoletnia nauczycielka SP w Klwowie 


+ Kazimierz Gawryś z Kadzi, żył 84 lata


+ Henryk Majchrowski z Kłudna, żył 66 lat


+ Edward Kolibabski z Klwowa, żył 90 lat


+ Bronisław Stępień z Głuszyny, żył 82 lata


+ Władysława Kłosińska z Kadzi, żyła 80 lat


+ Stanisław Piekarek  z Sulgostowa, żył 73 lata


+ Grzegorz Budzik z Ligęzowa, żył 52 lata


+ Stanisława Pająk z Kolonii Ulów, żyła 90 lat


 + Aniela  Malicka z Wólki Ligęzowskiej, żyła 83 lata


+ Stanisław Szymański z Podczaszej  Woli, żył 71 lat


+ Władysława Kosonóg z Głuszyny, żyła 89 lat


+ Marian Gniady z Ligęzowa, żył 88 lat


                + Franciszek Kłys z Brzezek, żył 89 lat                                  


+ Bogdan Przyborek z Brzezek, żył lat 53


+ Janina Michalska z Wólki Ligęzowskiej, żyła lat 91


+ Stefan Sobczak z Kłudna, żył lat 87


+ Helena Głąb z Głuszyny, żyła lat 95


+ Honorata Łukasik z Klwowa, żyła lat 85


+ Stanisława Litwińska z Głuszyny, żyła lat 66