Zmarli parafianie

ZMARLI PARAFIANIE

 

Oni wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Wspominamy tych, którzy zmarli w 2020 roku.

JEZU UFAM TOBIE
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

 

 


+ Kazimiera Pełka z Podczaszej Woli, żyła 71 lat


+ Stefania Działkowska z Sulgostowa, żyła 83 lata


+ Tadeusz Matyśkiewicz z Klwowskiej Woli, żył 79 lat


+ Kazimierz Róg z Ligęzowa, żył 80 lat


+ Irena Kwiecień z Klwowa, żyła 74 lata. Długoletnia nauczycielka SP w Klwowie 


+ Kazimierz Gawryś z Kadzi, żył 84 lata


+ Henryk Majchrowski z Kłudna, żył 66 lat


+ Edward Kolibabski z Klwowa, żył 90 lat


+ Bronisław Stępień z Głuszyny, żył 82 lata


+ Władysława Kłosińska z Kadzi, żyła 80 lat


+ Stanisław Piekarek  z Sulgostowa, żył 73 lata


+ Grzegorz Budzik z Ligęzowa, żył 52 lata


+ Stanisława Pająk z Kolonii Ulów, żyła 90 lat


 + Aniela  Malicka z Wólki Ligęzowskiej, żyła 83 lata


+ Stanisław Szymański z Podczaszej  Woli, żył 71 lat


+ Władysława Kosonóg z Głuszyny, żyła 89 lat


+ Marian Gniady z Ligęzowa, żył 88 lat


                + Franciszek Kłys z Brzezek, żył 89 lat                                  


+ Bogdan Przyborek z Brzezek, żył lat 53


+ Janina Michalska z Wólki Ligęzowskiej, żyła lat 91


+ Stefan Sobczak z Kłudna, żył lat 87


+ Helena Głąb z Głuszyny, żyła lat 95


+ Honorata Łukasik z Klwowa, żyła lat 85


+ Stanisława Litwińska z Głuszyny, żyła lat 66