Znak Krzyża

Znak Krzyża

My – chrześcijanie na Zachodzie – żegnamy się: od góry do dołu, i od lewej do prawej strony. Gest z góry na dół – oznacza Wcielenie Jezusa [Boże Narodzenie]: Jezus przychodzi od Boga Ojca [z Nieba] na ziemię. Przejście w naszym znaku krzyża na lewą stronę – obrazuje Mękę, Śmierć Jezusa [Wielki. Piątek], Jego zstąpienie do otchłani [piekieł], aby wyzwolić tam oczekujących zbawienia. Prawa strona ilustruje – Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Chrystusa: wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Nasze przeniesienie ręki z lewej strony na prawą, podczas znaku krzyża, oznacza więc drogę Jezusa: ze śmierci do życia; od upodlenia do wywyższenia. Ta droga Jezusa [Pascha – przejście] to otwarcie dla każdego z nas podwojów Nieba: jesteśmy wezwani do natychmiastowego przechodzenia: od grzechu do łaski uświęcającej.

Oto w tym jednym znaku krzyża łączą się z sobą: Boże Narodzenie [Betlejem], Męka, Śmierć Jezusa [Golgota], Zmartwychwstanie Chrystusa [Jego pusty grób, poranek Wielkanocny] i Wniebowstąpienie Jezusa. Czyniąc zatem znak krzyża – wykonujmy go godnie, z szacunkiem, a nie jak byśmy muchy odganiali od siebie. Znakiem krzyża dajemy świadectwo, że nie ma takiej sytuacji [zarazy], z której nie można wyzwolić i ocalić człowieka. Przez starannie wykonany znak krzyża upraszamy Bożego błogosławieństwa dla siebie, dla wykonywanej przez nas pracy. Kiedyś czymś naturalnym było, jak np. ludzie na wsi wszelkie prace w polu zaczynali i kończyli znakiem krzyża. Łączyli przez to swoją  pracę z modlitwą. I dokonywali przez to uświęcania codzienności.