UCZCIJMY PAMIĘĆ OFIAR STANU WOJENNEGO!!!

UCZCIJMY PAMIĘĆ OFIAR STANU WOJENNEGO!!!

      13 grudnia 1981 r. – reżim komunistyczny, na czele z Wojciechem Jaruzelskim, wypowiedział wojnę Narodowi polskiemu, wprowadzając w Polsce stan wojenny. Stan wojenny doprowadził do śmierci wielu Polaków, utraty ich zdrowia w wyniku komunistycznych represji, wyrzucenia z pracy ludzi za przekonania, za przynależność do „Solidarności”, oraz zmusił wielu naszych rodaków do opuszczenia Polski (w tym osoby uzdolnione, dobrze wykształcone). Stan wojenny  dokonał wielkich podziałów wśród Polaków, których skutki trwają do dziś. Stan wojenny doprowadził Polskę do ruiny gospodarczej, choć miał w zamierzeniu junty Jaruzelskiego i Kiszczaka poprawić sytuację ekonomiczną naszego kraju. UCZCIJMY PAMIĘĆ OFIAR STANU WOJENNEGO – zapalając 13 grudnia, o godz. 19.30, świecę lub tzw. świecę wirtualną.

     13 grudnia 1981 roku w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Mając świadomość ogromnego poparcia społecznego dla „Solidarności” i związanego z tym zagrożenia dla swojej pozycji, komuniści postanowili użyć siły i rozprawić się z opozycją. „Solidarność” została zepchnięta do podziemia, a jej przywódcy aresztowani. Władza nie miała skrupułów, by strzelać do stawiających opór. Symbolem zbrodni stanu wojennego stała się masakra w Kopalni „Wujek”.

      Stan wojenny złamał nadzieję wielu milionów Polaków na lepsze życie i na wiele lat odsunął szansę na przeprowadzenie głębokich przemian w naszym kraju. Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie – izolację w obozach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy, oraz inne represje, zaś dziesiątki niewinnych straciły życie.

      Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi biogramami osób, które zginęły w latach 80. z rąk komunistów: [zob. więcej…

      Dlatego jesteśmy zaproszeni o zapalenie 13 grudnia, o godz. 19.30, świec – symbolicznych świateł pamięci lub o zapalenie tzw. świecy wirtualnej [zob. więcej…

      Ta kampania, zainicjowana przez IPN, nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Symboliczne światło wolności, jako znak solidarności z Polakami, zapalił wówczas w Watykanie Papież Jan Paweł II, a ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan, w Bożonarodzeniowym orędziu wspomniał o Polakach cierpiących z powodu reżimu komunistycznego, zwracając się do Amerykanów słowami: <Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie da się zgasić>”.

      W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zapal zatem Światło Wolności. Uczcijmy w ten sposób pamięć ofiar stanu wojennego – poległych w starciach z milicją, śmiertelnie pobitych na komisariatach, internowanych, a także, zwykle zapominanych, zmarłych z powodu braku opieki medycznej. Cześć Ich pamięci!

      Na temat: przyczyn stanu wojennego, jego wprowadzenia, działalności „Solidarności” w podziemiu czy funkcjonowania aparatu władzy komunistycznej – przeczytaj w poniższych linkach:

  1. Geneza stanu wojennego [czytaj więcej…
  1. Wprowadzenie stanu wojennego [czytaj więcej…
  1. „Solidarność” w podziemiu [czytaj więcej…
  1. Aparat władzy komunistycznej w stanie wojennym [czytaj więcej…